sobota, 29. december 2007

Novice 27/12/07

Delavci zasedli tovarno v Barceloni


Barcelona - Delavci tovarne Frape Behr so 21. decembra, zaradi načrtov uprave, da odpusti skoraj 300 delavk in delavcev, zasedli tovarno. Akcija delavcev je samo zadnji korak v protestni mobilizaciji proti načrtom uprave, ki se je začela septembra, ko so bile razkrite vizije kapitalistov.

Tovarna Frape Behr je del multinacionalke Frape Group, ki se ukvarja s proizvodnjo delov za avtomobilsko industrijo - še posebno s proizvodnjo klimatskih naprav in hladilcev za motorje. Multinacionalka, ki ima sedež v Nemčiji, zaposluje okrog 20.000 delavcev v različnih obratih po svetu.

Vodstvo obrata v Barceloni je v septembru razkrilo načrte za prestrukturiranje tovarne, ki vsebujejo tudi plan za množično odpuščanje in - po mnenju delavk in delavcev - drastično poslabšanje pogojev dela za ostale.

Delavci tovarne so sindikalno organizirani v več sindikatov, med ostalimi tudi v anarho-sindikat CNT, ki predstavlja špansko sekcijo Mednarodnega delavskega združenja. CNT je takoj, ko so načrti uprave postali javni, organiziral posebno operativno skupino za spremljanje dogodkov, mobilizacijo delavk in delavcev in organiziranje protestov ter solidarnostnih akcij. Od septembra do decembra so delavci izvedli več različnih protestnih akcij. Tako v sami tovarni kot na ulicah.

Vodstvo Frape Behr-a se je na mobilizacijo delavk in delavcev odzvalo z zastraševanjem, policija pa z represijo. Odkar v tovarni poteka protest, je vodstvo odpustilo 6 delavcev, ker naj bi povzročali nemir v tovarni in spodbujali sabotaže. Med odpuščenimi je bil tudi član - prej omenjene - operativne skupine CNT-ja. Vodstvo se s protestom delavk in delavcev sooča tudi s poostrenim nadzorom in drugimi oblikami zastraševanja.

Vendar pa so se v vodstvu pošteno ušteli, če so mislili, da bodo z zastraševanjem ustavili boj delavk in delavcev za dostojno življenje. Samo dva dni po spornem odpuščanju, so bili delavci ponovno na ulici, danes pa zasedajo tovarno, kar je skrajna in zelo pogumna obliko protesta proti nesprejemljivim načrtom lastnikov.

CNT je po vsej Španiji organiziral solidarnostne akcije ter na Mednarodno delavsko združenje naslovil apel za podobne akcije tudi drugod po svetu. Sekretariat Mednarodnega delavskega združenja - ki se trenutno nahaja v Srbiji in ga upravlja tamkajšnja Anarho-sindikalistična inicijativa - tako že koordinira protestne in solidarnostne akcije po svetu. Le-te so že organizirali številni anarho-sindikati in sorodne skupine, med drugim tudi nemška sekcija FAU, kar je še kako pomembno, saj je ravno v Stuttgartu sedež multinacionalke Behr. Poleg tega na španske konzulate in ambasade po svetu že romajo tudi številna protestna pisma in pisma solidarnosti z delavkami in delavci. Tako pismo in vzporedne akcije lahko pričakuje tudi špansko predstavništvo v Ljubljani.

Dogajanje v Španiji je samo najnovejši primer zaostritve konflikta med delom in kapitalom, ki se dogaja na globalnem nivoju. Neposluh kapitalistov za zahteve delavcev odraža aroganco kapitala do ljudi, radikalizacija delavskega boja pa kaže na edino pot iz nastale situacije.

Boj proti izkoriščanju je boj za dostojno življenje vseh! Ker je kapital globalen, mora biti tudi naš boj globalen!

-----

Nje. eksc. ga. Carmen Fontes Muñoz, veleposlanica
Veleposlaništvo Kraljevine Španije
Trnovski pristan 24
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

PISMO PODPORE DELAVKAM IN DELAVCEM TOVARNE FRAPE-BEHR V BARCELONI IN PROTEST ŠPANSKIM OBLASTEM

Z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje v tovarni Frape-Behr v Barceloni in postopke lastnikov ter katalonske vlade. Na Vas zato danes naslavljamo naše protestno pismo.

S tem pismom izražamo popolno podporo in solidarnost z delavkami in delavci tovarne Frape-Behr v Barceloni. Od španskih oblasti (posebno regionalne katalonske vlade) pa zahtevamo, da nemudoma podpre prizadevanja delavk in delavcev ter od lastnikov in uprave tovarne zahteva popolno sprejetje delavskih zahtev. Na potezi je namreč katalonska vlada, da sprejme ali zavrne dokument (LFAP - labour force adjustment plan) lastnikov tovarne, ki odloča o usodi delavk in delavcev le-te. Prepričani smo, da je ukrepanje v dobrobit delavk in delavcev ter njihovih družin edina sprejemljiva odločitev.

Hkrati Vas obveščamo, da dogajanje v Barceloni budno spremljamo, vzporedno pa o njem obveščamo slovensko javnost. Z obveščanjem javnosti in protestom bomo nadaljevali, vse dokler zahteve delavk in delavcev tovarne Frape-Behr ne bodo izpolnjene in predvsem, če bodo tudi španske oblasti ravnale proti delavkam in delavcem ter njihovim pravicam.

S to podporo se pridružujemo mednarodnemu boju proti izkoriščanju in za dostojno življenje vseh! Od španskih oblasti pa zahtevamo odgovor in ukrepanje!

V solidarnosti z delavkami in delavci v Barceloni,

Peter Korošec
za Sindikat samo-organiziranega delavstva in A-Infoshop kolektiv

Ljubljana, 30. december 2007

-----

Carta de apoyo a las trabajadoras y los trabajadores de la fabrica Frape-Behr en Barcelona

Por que nos ocupa y nos preocupa seguimos observando lo que sucede en la fábrica Frape-Behr en Barcelona y los procedimientos de los dueños y el Gobierno de Cataluña. Por esto les enviamos hoy a ustedes nuestra carta de protesta.

Con esta carta manifestamos nuestro apoyo absoluto y solidaridad con las trabajadoras y trabajadores de la fabrica Frape-Behr en Barcelona, y exigimos a los gobernantes españoles (principalmente al gobierno de Cataluña) apoyo inmediato a los esfuerzos de las trabajadoras y los trabajadores; a los dueños y a la dirección de la fabrica una respuesta inmediata ante las demandas y esfuerzos de las trabajadoras y trabajadores de dicha fabrica.

El Gobierno de Cataluña debe tomar parte sobre el documento (LFAP – labour force adjustment plan). Estamos convencidos que los dueños de la fabrica no pueden condicionar el destino de las trabajadoras, los trabajadores y sus familias.

Los sucesos en Barcelona los seguimos observando con mucha atención y sobre ellos estamos informando al pueblo esloveno. Con la difusión y la protesta vamos a seguir hasta que las demandas de las trabajadoras y los trabajadores de la fabrica Frape-Behr sean escuchadas por la sociedad, por el gobierno y por los dueños de la fabrica.

Con esta carta de apoyo nos sumamos a las luchas internacionales en contra de la explotación y a favor de la vida con dignidad de todas y todos! A los gobernantes españoles exigimos la respuesta y el cumplimiento de las demandas de las trabajadoras y los trabajadores!

En solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores en Barcelona,

Peter Korošec
Por: Unión de los trabajadores autoorganizados y Colectivo A-Infoshop

Ljubljana, 30 de diciembre 2007


-----

Več informacij najdete na:
Libcom
FAU-IAA ("angleško")
CNT-Frape blog (špansko)
FAU-IAA (nemško)

Spletna stran Mednarodnega delavskega združenja:
IWA-AIT

Spletna stran španske sekcije:
CNT-AIT

Spletna stran srbske sekcije:
ASI-MUR

-----
Sorodne zgodbe:
Delavci

sobota, 22. december 2007

Novice 22/12/07

Represija nad skvoterji in aktivisti v Furlaniji in Julijski krajini


Udine - Anarhistični kolektiv iz Udin v Italiji, ki je 19 let deloval v znamenitem skvotu - Centro Sociale Autogestito (CSA – Samoupravni Socialni Center) na ulici Volturno v Udinah, je zaradi pritiska oblasti o prisilni izselitvi junija 2006 zasedel/osvobodil novo stavbo. Tokrat ne gre za stavbo v lasti občine, kakor tista v ulici Volturno, temveč za last državnih železnic na ulici Scalo Nuovo.

Anarhisti in anarhistke iz CSA v Udinah, so desetletja mrtvi stavbi železnic povrnili življenje. Tik pred novoletnimi prazniki, pa se je država odločila vrniti udarec. Po letu in pol delovanja v novi stavbi, je 36 anarhistk in anarhistov iz Udin začelo prejemati obtožnice za kaznivo dejanje nezakonite zasedbe. Na območju pokrajine Furlanija - Julijska Krajna, je to novi začetek represije proti aktivistom. Istočasno so namreč prispele tudi obtožnice proti 9 aktivistkam in aktivistom, med njimi članicam in članom FdCA (Federacije anarho-komunistov), za zasedbo, ki so jo leta 2006 izvedli v Pordenonu.

Represija nad aktivisti v Italiji je samo nova epizoda družbenega konflikta, ki se odvija na globalnem nivoju. Boj za avtonomne prostore je skupen boj za svobodo in dostojno življenje! Ker je sistem povezan globalno, je tudi naš boj globalen!


-----
Pismo podpore in solidarnosti tovarišicam in tovarišem anarhistkam in anarhistom iz teritorija FJK

Zasedba? OSVOBODITEV!!!

Država se je ponovno odločila pokazati svoj osnovni smisel obstoja – obramba kapitalističnega sistema in kapitalističnih odnosov – in to za vsako ceno – z ustvarjanjem deliktov, ki v našem razumevanju svobodne in dostojanstvene družbe ne obstajajo. Država je napadla tovariše/ice anarhiste/ke iz Udin in Pordenona. Več kot 40 jih v teh dneh prejema obtožnice za zasedbo, čeprav je njihova edina krivda ta, da so osvobodili propada in nepremičninskih špekulacij družbeno mrtve prostore.

Tovariši/ce CSA in tovariši/ce FdCA so del svetovnega gibanje vseh tistih, ki verjamemo, da se je potrebno za svobodni svet boriti, ker pravice niso podeljene za mizo političnih kompromisov, temveč nam pripadajo. Kakor nam pripadajo prostori, ki jih samoupravljamo in ki jih lastniki imenujejo nezakonite zasedbe.

Pravi zasedniki in profiterji so država in kapital, dve strani istega kovanca, ki zatira ljudstva sveta in lokalno prebivalstvo, da bi reproduciral sistem kapitalizma. Oni so tisti, ki zasedajo Afganistan in Irak, oni so tisti ki zasedajo in uničujejo lokalne teritorije s projekti družbenega in okoljskega onesnaževanja kakor so TAV, Peti koridor, plinovodi, centri za tujce, baze ZDA/NATO...

Zato tu kričimo našo solidarnost za nove osvoboditve prostorov zasedenih s strani kapitala, za ustvarjanje samoupravnih družbenih prostorov. Glasno kričimo tudi proti represiji in državnemu nasilju!


Kolektiv [A] Infoshop

22. december 2007, AKC Metelkova Mesto, Ljubljana, Slovenia


-----
Occupazione? LIBERAZIONE!!!
Lettera di supporto e solidarietà ai/alle compagni/e anarchici/e del territorio FVG

Lo stato ha deciso di mostrare un altra volta quale sia la sua principale ragione di vita - la difesa del sistema e delle relazioni capitaliste - e ciò ad ogni costo - pur di fabbricare delitti non esistenti nella nostra concezione di una società libera e degna, lo stato si è mosso contro i compagni e le compagnie anarchici/e di Udine, di Pordenone e di Trieste. In tutto sono più di 40 che in questi giorni stanno ricevendo denunce per occupazione anche se la loro unica colpa è di aver liberato dal degrado e dalle speculazioni immobiliari dei luoghi socialmente morti. I compagni/e del CSA e i compagni/e del FdCA fanno parte di un movimento mondiale di tutti quelli che credono che per un mondo libero bisogna lottare perché i diritti non sono regalati ad un tavolo di compromessi politici ma ci appartengono. Cosi come ci appartengono i posti che autogestiamo e che i padroni chiamano occupazioni illegali.

Invece i veri occupatori e approfittatori sono lo stato e il capitale le due face della stessa medaglia che opprime le popolazioni del mondo e quelle locali per la riproduzione del sistema capitalista. Sono loro che stano occupando l'Afganistan e l'Iraq, sono loro che occupano e distruggono i territori locali con progetti di inquinamento sociale e ambientale in stile TAV, Corridoio 5, rigassificatori, CPT, basi USA/NATO ...

Con la nostra occupazione-liberazione degli spazi diciamo NO a questa logica e a queste relazioni di proprietà e dominio!

Perciò qui gridiamo la nostra solidarietà per nuove liberazioni di spazi occupati dal capitale, per la creazione di spazi sociali autogestiti.

Collettivo del A-infoshop

22. dicembre 2007, AKC Metelkova Mesto, Lubiana, Slovenia


-----
Več informacij o dogajanju lahko najdeš in zahtevaš tukaj:
Ecologia Sociale - CSA Udine

Spletna stran Federacije anarho-komunistov:
FdCA

-----
Sorodne zgodbe:
Skvotiranje
Represija

sobota, 15. december 2007

Novice 15/12/07

Pohod na Vicenzo


Vizenca - V zgodnjih sobotnih jutranjih urah 15. decembra 2007, smo se v iskrenem nasprotovanju obstajanju militaristične NATO organizacije, zbrali v Infoshopu na Metelkovi. Natlačeni v dveh avtih, se nas je 10 mirovnikov, kakšno uro kasneje, odpeljalo proti Vicenzi. Kraju, kjer se je imela zgoditi množična manifestacija v znak neodobravanja širitve tamkajšnje NATO baze. Pridružila sta se nam tudi predstavnika Južnoafriških anarho-komunistov, ki sta dan poprej predavala v Infoshopu.


Okrog 12:30 smo se pridružili zborovanju pred NATO bazo v Vicenzi. Med mnogimi govorniki smo poslušali tudi našega aktivista, ki je med poslušalstvom s svojim kratkim govorom požel veliko odobravanja. Govor je imel tudi predstavnik Zabalaze iz Južne Afrike. Slišati pa smo uspeli tudi bivšega Ameriškega marinca, ki nam je postregel z osebno izpovedjo o tem, da je storil napako, ko se je pridružil vojski. Množica pred bazo je v začetku izgledala precej skromno, saj je štela komaj dobrih 50 glav. Vendar pa se je to število večalo premo sorazmerno z bližanjem ure odhoda na zbirno mesto manifestacije (železniška postaja). Izpred baze nas je odrinilo več kot sto. Najštevilčnejša organizirana skupina je bila v tistem trenutku Komunistična struja, ki se je odcepila od Komunistične stranke. Na kar konkretno dolgem sprehodu do železniške postaje se je pohodniška skupina vseskozi povečevala.

Železniška postaja nas je pričakala že prenatrpana z množico manifestantov. Vsaka skupina je posedovala svoj kombi ali podobno prevozno sredstvo iz katerega je bilo slišati raznovrstne glasbene ritme. Prevladovale so komunistične in anarhistične skupine. K slednjim se je pridružila tudi naša odprava. Ko smo končno dočakali čas odhoda, to še ni bilo ravno to. Začetek pohoda se je najavil kar nekajkrat, vendar smo se v roku ene ure uspeli premakniti vsega 100 metrov. Odprava se je počasi premikala tudi nadaljnji dve uri, nakar je prišlo do razcepa. Ena izmed skupin je načrtovala pohod na bazo, kar bi pomenilo, da bi manifestacija zašla izven začrtane in dovoljene smeri. Na nekem krožišču, je prišlo do hude zmede, saj sta dve nasprotujoči si struji (tisti za pohod na bazo in tisti proti) kričeč druga preko druge, usmerjali manifestante vsaka na svojo stran. Večina je končno nadaljevala po začetku zamišljeni poti. Nevedoč točno kam jim sledimo, smo se v to smer odpravili tudi mi. Ob 17:30 se je povorka vrnila na svoje izhodišče, na železniški postaji, a nas je pa čakalo še dolgo pešačenje do parkiranih avtomobilov.

O manifestaciji so mediji poročali zelo slabo in občutno premalo. Kljub množici kamer in fotoaparatov ter številni udeležbi, se je tudi v Italiji zadeva znašla le v nekaterih lokalnih medijih.

Po oceni policije se je demonstracij udeležilo 20.000 ljudi, medtem ko organizatorji dogodka navajo številko 70.000.


-----
Povezave do ostalih poročil in fotografij iz demonstracij bomo dodali v naslednjih dneh.

četrtek, 13. december 2007

Novice 13/12/07

Pritiski na skvoterje v Kranju
Kranj - Izbruhov Kulturni bazen v Kranju je zopet brez elektrike, vendar s pomočjo agregata RADE KONČAR 6,5 kw (star več kot 15 let) deluje naprej. Problemi z elektriko pa niso edini, s katerimi se soočajo gorenjski skvoterji, ki že več let gradijo in ustvarjajo enega najpomembnejših ter najaktivnejših prostorov alternativne kulture v Sloveniji.
Po 6 letih delovanja, se v zadnjem času Alternativno kulturno društvo Izbruh redno srečuje s pritiski, ki jih izvaja predstavnik druge strani denacionalizacijskih upravičencev - Vitomir Gros. Sam je poslal Mestni občini Kranj in gospodu županu - Damijanu Pernetu pismo, v katerem navaja in od občine zahteva:
-da v bodoče MO Kranj ne izdaja v in okolici bazena nikakršnih soglasij več
-da preprečijo nezakonita udejstvovanja okoli bazena (neprijavljena trgovina, neprijavljena prenočevanja, neprijavljeno gostinstvo in kuhinja ter drugo…)
-da policiji in tožilstvu prijavi vse ugotovljene nezakonitosti, da ukrepata v skladu z zakonom, policija pa, da prepreči nezakonito zbiranje v in ob bazenu
-da od upravljalca opuščenega zimskega bazena - Zavoda za šport - MO Kranj zahteva takojšnjo izpraznitev vsega inventarja in vse navleke iz njega
-da občina začne ravnati po njegovih zgoraj omenjenih predlogih, ki jih je poslal v mesecu maju 2007, po načelu, da smo vsi dolžni upoštevati načela pravne države in storiti vse, da nezakonitosti preprečimo
Podobno pismo je naslovil na Elektro Gorenjske in Komunalo Kranj, v katerih od njih zahteva, da odstranijo začasno električno priključno omarico s števcem, izza katere so kabli nelegalno speljani v in po bazenu, ter da odstranijo 900literski smetarski kontejner.
Izbruhov kulturni bazen po njegovih izjavah vodi skupina nasilnih vseljencov, ki kršijo vsa pravila RS, preko internetne strani pa pozivajo k uporu in nasilništvu.
Okrogle mizo z naslovom Izbruhov kulturni bazen je in naj tudi ostane kulturni center, ki je potekala novembra 2007, ob 6.obletnici delovanja, se Vitomir Gros, kot gost, ni udeležil. Kot pravi, vabila ni prejel, in da se okroglih miz v nasilno zasedeni tuji lastnini ne misli udeleževati. Sam zapis ob 6.obletnici delovanja pa je - po njegovem - za denacionalizacijske upravičence žaljiv. Meni tudi, da je to poziv MO Kranj k neupoštevanju zakonov in poizkus sanacije nezakonitih ravnanj in celo kaznivih dejanj, ki jih očitno noben noče preganjati.
Akd izbruh trenutno še čaka (že več kot 14 dni) na odgovor in dovoljenje MO Kranj za uporabo dela cestišča, ki pelje do bazena, na katerem bi se ob koncu tedna odvijale razne projekcije. S pomočjo teh prireditev, ki bi bile lahko s tem dovoljenjem elektrificirane, bi si bazen lahko od AKD Izbruh sposodil električni tok.
Toliko zaenkrat iz Kranja več novic drugi teden.
Predloge in mnenja lahko pišete na: akd_izbruh@yahoo.com, saj se sestavlja spis za MO Kranj ter Vitomirja Grosa.
-----
Spletna stran Izbruhovega kulturnega bazena:
-----
Sorodne zgodbe:

četrtek, 22. november 2007

Novice 21/11/07

ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE in DELAVSKO PUNKERSKA UNIVERZA

vas 28.11.2007 ob 18h vabita v Dom sindikatov (Dalmatinova 4, 6. nadstropje) na otvoritev projekta

KINOSINDIKAT,

kjer bo prikazan hrvaški dokumentarni film NAŠA TVORNICA

"V petek, 7. aprila 2006 ob 12h so se delavci zoperstavili. S svojimi telesi so se odločili braniti svoja delovna mesta, čast in eksistenco. Bolj spontano kot organizirano, bolj s srcem kot s pametjo so bili odločeni braniti Tvornico duhana Zagreb. Podprti z "Novim sindikatom" se je štiridest delavcev odločilo odpreti novo stran v sindikalnem boju za svoja delovna mesta."

Ogledu dokumentarnega filma sledi debata, v kateri bodo sodelovali
Željko Sarić, režiser
Metka Roksandić, ZSSS
Tomaž Kšela, Delavska enotnost
Moderator: Mirsad Begić, Delavska enotnost

nedelja, 18. november 2007

Novice 18/11/07

Množično proti izkoriščanju


Ljubljana - V soboto, 17. novembra 2007, so se v Ljubljani odvile največje demonstracije v zgodovini Slovenije. Na delavskih demonstracijah za višje plače se je zbralo okrog 70.000 ljudi. Delavcem so se pridružili tako upokojenci kot študenti.

Avtonomni blok

Študenti in študentke so se - skupaj z drugimi skupinami - združili v Avtonomni blok, za katerega so podali pobudo v avtonomnem študentskem gibanju Avtonomna tribuna. Že pred samo demonstracijo so se Avtonomnemu bloku pridružile različne skupine: Socialni center ROG, Vstaja lezbosov, feministična pobuda Za socialne pravice vseh in drugi. Namen, tako Avtonomne tribune kot ostalih skupin v Avtonomnemu bloku, je bil mobilizirati mlade in nekoliko manj mlade - študentke in študente, dijake in dijakinje, prekarne in migrantske delavce, brezposelne in druge - ter na ta način izrazati solidarnost z delavskim bojem na ulici. Namen Avtonomnega bloka je bil podpreti delavske zahteve po višjih plačah na eni strani ter odpreti druga vprašanja na drugi strani. Z svojo vsebino in prisotnostjo je obogatil delavski shod ter medgeneracijsko solidarnost konkretno oblikoval na ulicah.

Sodelovanje s sindikati

Že preden je padla odločitev, da se za delavske demonstracije organizira Avtonomni blok, se je začela konstruktivna komunikacija in pozitivno sodelovanje s sindikati. Avtonomna tribuna je najprej sodelovala na predkongresni razpravi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, kjer je na temo "Mladi in sindikalizem" pripravila svoj prispevek, pozvala sindikate k sodelovanju in k skupnem naslavljanju pomembnih vprašanj. Razprava je potekala 23. oktobra na Fakulteti za družbene vede in predstavlja prvo pomembno točko v komunikaciji med avtonomnimi študenti in sindikati.

Kmalu za tem je Avtonomna tribuna napisala pismo podpore za napovedane delavske proteste, v katerem so povdarili pomembnost medgeneracijske solidarnosti, boj za višje plače postavili v širši kontekst in napovedali svojo udeležbo na demonstracijah. Omenjeno pismo podpore je bilo objavljeno tudi v posebni številki Delavske enotnosti, ki so jo - posebej za demonstracije - pripravili pri ZSSS.

Konstruktivno sodelovanje in dobra komunikacija s sindikati je potekala tudi v dneh pred in za časa samih demonstracij, ko je bilo potrebno doreči logistične zadeve. Tako v sindikatih kot pri Avtonomni tribuni so bili zelo veseli tega sodelovanja, saj se tako eni kot drugi zavedajo, da je sodelovanje študentov in delavcev zelo pomembno, kar nas učijo tudi zgodovinske izkušnje. V obeh skupinah so prepričani, da se sodelovenje po koncu demonstracij ni končalo, oziroma da je to šele začetek skupnega boja.

Priprave in mobilizacija

Priprave za Avtonomni blok so se začele že dva tedna pred demonstracijami, ko so aktivisti in aktivistke Avtonomne tribune začeli kreirati vsebino in materiale za demonstracije. Vzpostavljene so bile tri delovne skupine, ki so se ukvarjale z vsebinskimi vprašanji - o družbeni situaciji v kapitalizmu, o študentskih problematikah in o državnem nadzoru in represiji. K vsebini Avtonomnega bloka so kasneje svoje dodali še aktivisti Socialnega centra, ki so odprli vprašanje migracij in prekarnega dela ter vprašanje javnih in zasebnih prostorov ter policijske in privatno-varnostne represije. Svoje pa so dodali še v feministični pobudi Za socialne pravice vseh in pobudi lezbijčne skupnosti Vstaja lezbosov. V Avtonomnem bloku so sodelovali tudi nekateri predstavniki Študentske organizacije Slovenije.

Vzporedno s pripravami na demonstracije, se je začela tudi mobilizacija za Avtonomni blok. Po Ljubljani in številnih drugih mestih se je polepilo na tisoče plakatov in razdelilo na tisoče letakov, ki so spodbujali ljudi, da se samo-organizirajo in pridružijo Avtonomnemu bloku.

Avtonomna tribuna se je posvetila predvsem mobilizaciji študentov, saj so mnenja, da so študentska vprašanja tesno povezana z delavskimi vprašanji ter da je potrebno, glede na slabo situacijo in negotovo prihodnost obeh skupin, naše boje povezati. V tej maniri so bile organizirane nekatere mobilizacijske akcije na fakultetah in v študenstkih domovih. Na Fakulteti za družbene vede se je razobesilo [1] velik transparent "Tovarne delavcem, univerze študentom! Ker nismo blago! Vsi na demonstracije!", ki je na stavbi visel vse do demonstracij. Podoben transparent "Brez upora ni obstoja! Vsi na ulice!" se je istega dne izobesil tudi v študentskem naselju Rožna dolina, dan pred demonstracijo pa so svojo solidarnost z delavci izrazili tudi na Filozofski fakulteti, kjer so prav tako izobesili velik in dobro viden transparent. Sočasno so potekale še druge mobilizacijske akcije v študentskih domovih in na fakultetah [2].

N17

Zbirno mesto Avtonomnega bloka je bil Trg OF pri Železniški postaji ob 9:30 [3]. Kmalu se je na mestu zbralo nekaj sto ljudi, ki so s seboj prinesli številne transparente, napise in zastave. Soundsystem iz Tovarne ROG je jutranje vzdušje popestril z divjo revolucionarno glasbo. Na zbirnem mestu Avtonomnega bloka je bila postavljena tudi "infomiza", na kateri se je dalo dobiti časopis Delavska enostnost, časopis Avtonomna tribuna (ki so ga pripravili posebno za to priložnost), časopis ŠOVA ter nekatere druge materiale.

Ob 10:00 se je program Avtonomnega bloka začel s pozdravnim nagovorom in govori različnih skupin [4], ki so sodelovale v Avtonomnemu bloku. Na začetku je bila prebrana skupna izjava Avtonomnega bloka "Naš prostor, naš čas, naš boj!", za tem pa so se zvrstili govorci Avtonomne tribune (pismo podpore za delavske proteste, prispevek k razpravi o družbeni situaciji v kapitalizmu ter prispevek o študentskih problematikah), inicijative Vstaja lezbosov, feministične pobude Za socialne pravice vseh ter Socialnega centra. Na koncu so svoje pozdrave in solidarnost izrazili še udeleženci Avtonomnega bloka iz tujine - predstavnik anarhistične skupine Germinal, ki je del FAI (Federacija anarhistov Italije), član Anarho-sindikalistične inicijative iz Srbije, ki je del Mednarodnega delavskega združenja in ki je angažirana tudi na področju aktualnih študentskih protestov v Srbiji. Svoje pa so za konec dodali še tovariši iz Avstrije.

Ob 10:45 se je Avtonomni blok, ki je štel okrog 500 ljudi, podal na ulice [5 6]. Preko železniške postaje [7] proti zbirnemu mestu uradnih delavskih demonstracij. Povorka je bila pisana in glasna. V oči so padali številni transparenti in table z napisi, akcijo pa so popestrile še številne zastave - od črno-rdečih anarhističnih in anarho-feminističnih do mirovniških in klasično rdečih. Ves čas pohoda so se vzklikali številni slogani in podajala številna sporočila.

Na dunajski cesti pri Plavi laguni se je Avtonomni blok z vzklikanjem "Solidarnost!" združil z delavci, ki so Avtonomni blok pozdravili čustveno in glasno. To je bil zelo dober moment demonstracij, saj se je vzpostavila prva komunikacija z delavskimi protestniki.

Avtonomni blok je nato znotraj množične delavske povorke korakal po Dunajski cesti proti Kongresnemu trgu. V tem času so se razdeljevali časopisi Avtonomna tribuna, vzklikali različni slogani in prepevale različne pesmi. Mnogokrat smo slišali pričakovane "Tako v tovarnah kot na univerzi - proti diktaturi kapitala" , "Kdor seje bedo, žanje bes!" , "Pravice so izborjene, ne podeljene!" [8] in nekoliko manj pričakovane ter bolj radikalne "Razlastimo kapitaliste!" [9] in "Kaj bomo jedli - svinje bogate!". Slišali pa smo tudi prepevanje Internacionale in dobro poznane Bandiera rossa [10].

Na Slovenski cesti je Avtonomni blok pozdravil pobudo "Enotna fronta", ki je iz stanovanja razobesila transparent, delila letake in z glasbo pozdravljala protestnike [11].

Na Kongresnem trgu so se demonstracije zaključile z govori predstavnikov sindikatov, upokojencev in študentov. Avtonomni blok je sočasno v svoji povorki ponovil nekatere govore in razdelil 10.000 kopij svojega časopisa.

Množične demonstracije so še enkrat pokazale, da današnji sistem socialno izključuje veliko število ljudi, in da to ljudje čutijo. Množično smo se uprli vse večjemu izkoriščanju in zahtevali boljši jutri. Pokazalo se je, da nas je veliko, ki mislimo, da pot, ki je začrtana za prihodnost ni dobra ter da nam ni vseeno v kakšni družbi živimo. Avtonomni blok je - s svojo vsebino in prisotnostjo - medgeneracijski solidarnosti dodal kredibilnost in napovedal nadaljevanje boja proti neoliberalnemu kapitalizmu in podrejanju vseh sfer družbenega življenja diktatu trga.

-----
Več informacij o Avtonomnemu bloku najdeš na:
N17 Avtonomni blok

Video in foto poročila iz demonstracij najdeš na:
N17 Poročila

Predhodne in sorodne zgodbe:
Delavci
Študenti
Avtonomna tribuna

torek, 13. november 2007

Novice 12/11/07

Vsi na demonstracije!


17. novembra bomo množično okupirali ljubljanske ulice, ker mislimo, da sedanja situacija in pot, ki je začrtana za prihodnost, ni dobra. Delavske demonstracije za višje plače bodo podprli tako mladi kot stari. Vsi tisti, ki imamo dovolj poniževanja in izkoriščanja!

Vladna in kapitalistična trobila ter njihovi medijski duhovniki nas bi radi prepričali, da živimo sanjsko življenje. A ljudje nismo neumni. Vemo, da se naša situacija ne izboljšuje in vemo, da so perspektive za prihodnost zelo negotove. Tako opevana gospodarska rast ne pomeni zgolj uspehov slovenskega gospodarstva. Pomeni tudi večjo stopnjo izkoriščanja in nadaljnje družbeno razslojevanje.

Na demonstracijah se bo združilo na tisoče delavcev in delavk. Udeležili se jih bomo tudi številni mladi - delavci, dijaki, študenti. Ter tudi številni prekarni delavci, ki nimajo sindikalnih predstavnikov. Tako zaradi podpore zahtevam kot zaradi svojega položaja. Glede na to, da današnja situacija za nobeno od teh skupin ni rožnata ter, da so tudi perspektive teh skupin za prihodnost zelo negotove, smo mnenja, da je skrajni čas za resno in organizirano vključitev teh subjektov v javno razpravo o sedanjih razmerah ter prihodnosti.

Študentsko gibanje Avtonomna tribuna je zato podalo pobudo za formacijo Avtonomnega bloka na delavskih demonstracijah, ki bo združil mlade in nekoliko manj mlade iz različnih zgodb: študente, dijake, brezposelne, prekarne in migrantske delavce ter mnoge druge. Na ta način bomo lahko jasno izrazili naše poglede, nagovorili ljudske množice s širšimi tematikami in se tako najbolj resno odzvali pozivu sindikatov, podprli njihove zahteve in s svojo vsebino obogatili shod.


PRIDRUŽITE SE AVTONOMNEMU BLOKU!

Dobimo se ob 9:30 na Trgu OF (pri konju nasproti Železniške postaje)!

Ob 10:30 se pridružimo delavskim demonstracijam na Dunajski cesti.

-----

Vse informacije najdete na:
n17-n17.blogspot.com

Predhodne zgodbe:
Študenti
Delavci

sobota, 3. november 2007

Novice 03/11/07

Tako v tovarnah kot na univerzi - proti diktaturi kapitala!


Ljubljana - 17. novembra 2007 bodo v Ljubljani potekale množične delavske demonstracije. Glavna zahteva sindikatov je zvišanje plač, več kot očitno pa bo sporočilo demonstracij tudi protest proti diktatu trga in diktaturi kapitala v vseh sferah družbenega življenja ter nepravični porazdelitvi "nagrad". Demonstracije bodo medgeneracijske, saj so sindikati pozvali k udeležbi tako študente kot upokojence.

Pozivu se je odzvalo tudi študentsko gibanje Avtonomna tribuna, ki je z javnim pismom že podprlo zahteve sindikatov in napovedalo svojo udeležbo na demonstracijah. Avtonomna tribuna je sodelovala tudi na predkongresni razpravi Zveze svobodnih sindikatov, ki je 23. oktobra 2007 - pod naslovom "Mladi in sindikalizem" - potekala na Fakulteti za družbene vede. V tej razpravi je Avtonomna tribuna predstavila svoje poglede na družbeno situacijo in napovedane proteste, izpostavila pomembne točke za diskusijo in pozvala sindikate k skupnemu boju in skupni naslovitvi vprašanj, ki se tičejo tako delavcev kot študentov. Sindikati so na razpravi podprli udeležbo Avtonomne tribune na demonstracijah in še enkrat pozvali vse študente, da se jim pridružijo.

Avtonomna tribuna je tako sprožila mobilizacijo za novemberske proteste, saj želi - poleg načelne in solidarnostne podpore sindikatom - s svojo vsebino obogatiti protestni shod in mu dati večji smisel. Tako se je znotraj AT že odprla vsebinska razprava o temah, ki se bodo 17. novembra 2007 odpirale na ulicah Ljubljane: o splošni družbeni situaciji, kapitalističnemu načinu produkcije in odnosih, ki se iz take produkcije preslikavajo na družbo, o neoliberalnem napadu na vse sfere družbenega življenja (še posebej na javno šolstvo in javno zdravstvo), spremembah na trgu delovne sile, ter tudi o državnem nadzoru in represiji ter seveda študentskih problematikah, katerih nastajanje je tesno povezano z ambicijami in interesi kapitala.

V Avtonomni tribuni so se odločili, da za 17. november organizirajo Avtonomni blok, ki se bo s svojo vsebino pridužil delavskim demonstracijam. Na ta način se bodo študenti in drugi - združeni v Avtonomni blok - resno in odgovorno odzvali na poziv sindikatov. Medgeneracijske demonstracije bodo na ta način dobile večjo legitimnost in tudi sam boj bo z argumentirano vsebino pridobil na kredibilnosti.

Avtonomna tribuna zato poziva vse študente in dijake, kot tudi vse ostale - brezposelne in prekarne delavce, da se 17. novembra pridružijo Avtonomnemu bloku ter, da se že prej vključijo v organizacijo in vsebinsko pripravo za N17.

Naslednji organizacijsko-vsebinski sestanek za Avtonomni blok bo potekal v sklopu rednega sestanka Avtonomne tribune - ta ponedeljek, 5. novembra 2007 ob 19h v Infoshopu na Metelkovi v Ljubljani. Posredujte informacijo in poziv naprej ter se nam pridružite!


-----
Predhodna zgodba:
Avtonomna tribuna podpira zahteve sindikatov

Več o Avtonomni tribuni najdete na:
Blog Avtonomne tribune

V spletno razpravo se lahko vključite na:
Forum Avtonomne tribune

Spletna stran Zveze svobodnih sindikatov:
ZSSS

Sorodne zgodbe:
Študenti

Delavci

petek, 2. november 2007

Novice 02/11/07

Ustavimo nazi-punk!


Ljubljana - Na turnejo po bivši jugoslaviji se odpravljajo nemški "punkerji" V-punk (Viva punk). Bend prihaja iz Kiela, za področje Hrvaške, BiH in Slovenije pa so pripravili tudi promocijski album z naslovom 10 Songs.

Skupina V-punk je tesno povezana s taborom nemške radikalne desnice in tudi z zloglasno neonacistično organizacijo Blood & Honour. Te povezave so odkrili nemški antifašisti, ki med drugim spremljajo tudi kulturno sceno in informacije o nazi aktivnostih posredujejo javnosti.

Skupina V-punk bi leta 2001 morala igrati celo na t.i. Blood&Honour koncertu v Kielu, na katerega so bili vabljeni pripadniki radikalne desnice, ki pa ga je na srečo preprečila policija. Kljub temu, da sami svojo vpletenost v skrajno desničarske vode zanikajo in sebe javno opredeljujejo kot apolitične, pa je več kot očitno, da njihove povezave z neonacisti niso iz trte zvite.

Tudi po tem, ko so njihove povezave z ekstremnimi desničarji razkrili nemški antifašisti, se skupina ni oddaljila od sodelovanja z neonacisti. Po aferi v Kielu so bili še vedno aktivni pri organizaciji koncertov Blood&Honour. Med drugim so sodelovali tudi na neo-nazi kompilaciji "The very last resort", ki je bila v bistvu benefit kompilacija namenjena za nazi-pub Club 88 (88=heil hitler). Bendu se je leta 2005 pridružil tudi bobnar nemške blood&honour skupine Kraftschlag.

Nemškim antifašistom je uspelo informirati britanske kolege o ozadju skupine V-punk, tako da načrtovana turneja po Veliki Britaniji - na kateri bi morali nastopati z bendom 999 - ni uspela, saj je bila še pravočasno preklicana.

Že iz njihovih besedil je razvidna njihova politična usmerjenost: (prevedeno v angleščino zaradi lažjega razumevanja) "do not fear for fear for fear fights for Germany" "smashing the red power/it has us long enough guarded"

V času, ko se V-punk "odpravljajo" na turnejo po bivši Jugoslaviji, so se okrog tega vprašanja anagažirali tudi tukajšnji anti-fašisti. Povezanost z neonacisti so jim potrdili kolegi iz Kiela in Hamburga, tudi nemška Indymedia je potrdila, da gre za bend ki vsekakor ni nedolžen in, ki za masko politične nevtralnosti skriva člane, ki so že igrali oziroma še igrajo za nacistične bende in so simpatizerji radikalne desnice.

Čas je, da se tudi na področju bivše jugoslavije angažiramo in jasno rečemo: "Tu ni prostora za nazi punk!". Skupina bi morala igrati v Ilirski bistrici (MKNŽ), vendar so bili organizatorji že obveščeni o ozadju skupine in bo koncert po vsej verjetnosti odpovedan. Za koncerte so dogovorjeni še na Hrvaškem in v Bosni in hercegovini. Antifašistična mreža je že sprožila kampanjo informiranja organizatorjev o povezavah benda z neonacisti in verjamemo lahko, da za V-punk v bivši jugoslaviji ne bomo našli posluha. Razlogov je dovolj, da se bendu odpove koncerte na planirani turneji, pozivamo pa vse, ki bi lahko kako pripomogli k temu, da se obrnejo s temi podatki na klube v katerih bi skupina igrala.

-----

O bendu in njihovih povezavah z neonacisti je objavljal tudi Andreas Speit, ki je že nekaj let eden izmed glavnih novinarjev, ki pišejo o radikalnih desničarjih:

Legal-kriminal.de

O pravi naravi benda je poročala tudi najpomembnejša nemška spletna stran z informacijami o neonacistih in pripadnikih te scene:

Turn it down

Še nekaj povezav o obravnavani zadevi:

http://www.legal-kriminal.de/extra/kiel4.htm

http://de.indymedia.org/2002/05/21524.shtml

http://www.legal-kriminal.de/extra/kiel7.htm

torek, 30. oktober 2007

Novice 30/10/07

Avtonomna tribuna podpira zahteve sindikatov in napoveduje udeležbo na demonstracijah


Ljubljana - Avtonomna tribune je v javnem pismu podprla zahteve sindikatov in napovedane delavske demonstracije. Poleg tega so napovedali mobilizacijo študentske populacije in organizacijo Avtonomnega bloka, ki bo podprl delavske (medgeneracijske) demonstracije 17. novembra v Ljubljani.


-----
Pismo podpore za delavske proteste


Delavska situacija danes ni rožnata. Čeprav nas bi rada vladna in kapitalistična trobila ter njihovi ideološki duhovniki prepričali drugače, ljudje niso neumni. Ljudje znajo misliti in vedo, da se njihova situacija ne izboljšuje. Tako zelo opevana gospodarska rast ne pomeni le uspehov slovenskega gospodarstva. Hrbtna stran tega procesa je zmanjševanje delavskih pravic. Pravzaprav moramo stopiti na stališče študenta oziroma delavca, da bi celotno dojeli ta fenomen: gospodarska rast pomeni predvsem večjo stopnjo izkoriščanja tako delavcev kot tudi študentov. Kaj to pomeni konkretno? Plače se zmanjšujejo, vse več je brezposelnih, pridobljene pravice se zmanjšujejo, res, življenje v tej prekrasni deželici pod Alpami se izboljšuje...

Delavski boj je študentski boj. Ne gre le za akt solidarnosti, prej gre za širšo percepcijo družbene problematike, ki od vsakega zahteva nekaj miselnega napora. Študentje bodo postali delavci, nekateri so delavci že sedaj, ob študiju. To, da si bolj izobražen, še ne pomeni zagotovljene službe. Tako se morajo študentje z eminentnimi delavskimi vprašanji ukvarjati že zelo zgodaj. A tudi delavci imajo s študenti marsikaj skupnega. Ne le to, da so njihovi starši. Delavci lahko kaj kmalu vidijo, da trendi privatizacije šolstva niso ločeni od privatizacije ostalih sektorjev socialne države. Fronta za ohranitev javnega sektorja je torej v nastajanju in skozi skupen boj se definirajo nove programske osnove, ki lahko služijo alternativni organizaciji družbe.

Boj za višje plače je seveda legitimen sindikalni boj. Mi se temu boju pridružujemo in ga pozdravljamo, hkrati pa sporočamo, da bomo v okviru avtonomnega bloka nagovorili ljudske množice s širšimi tematikami. Naša glavna ost bo letela tako na problem privatizacije in kapitalistične organizacije ekonomije kot na državno represijo in ostale oblike dominacije. Posebej pomembna je seveda tudi težavna študentska situacija v luči šolske reforme, ki jo Avtonomna tribuna že od samega začetka zavrača. Avtonomna tribuna bo delala v smeri mobilizacije študentske populacije in ne bo le deklarativno podprla demonstracij.

Torej, se vidimo 17.11., v okupirani in pisani Ljubljani, kjer bodo zadoneli bobni in kjer bomo vzkliknili, da nismo tako lahko na prodaj. Ne danes, ne jutri, nikoli!

O PRAVICAH SE NE POGAJAMO!
PRAVICE SO IZBORJENE, NE PODELJENE!

Avtonomna tribuna

Ljubljana, 30. oktober 2007


-----
Sorodne zgodbe:
Avtonomna tribuna
Študenti
Delavci

ponedeljek, 29. oktober 2007

Novice 29/10/07

Avtonomno študentsko organiziranje tarča Putinove represije


Petrozhavodsk - V začetku novega semestra septembra letos, so študenti začeli kampanjo proti uradnim študentskim svetom na državni univerzi v Petrozhavodsku (mesto na severo-zahodu Rusije) in ustanovili Svobodno alternativno študentsko združenje.

Za kampanjo proti študentskim svetom so se odločili zaradi dejstva, da študentski sveti ne naredijo nič za študente in ne zagovarjajo študenstkih interesov, saj so popolnoma integrirani s predstavniki pro-Putinovske mladinske organizacije Nashi, ki je znana po svojih fizičnih napadih na opozicijske mladinske organizacije v vseh večjih ruskih mestih. V kampanji je bilo razdeljeno na stotine letakov in nalepk [1], preko katerih so avtonomni študenti demaskirali študentske svete, njene predstavnike in predstavili pravo sliko študentske participacije v uradnih telesih univerze. Materiali kampanje so pokrili tudi korupcijo in porabo študentskih sredstev, s katerimi upravljajo študentski sveti. Glavni slogan kampanje je bil tako: "Proti (Nashi) študentskim svetom - predstavljajo interese oblasti, ne študentov!"

Vzporedno s kampanjo proti, so študentski aktivisti organizirali tudi kampanjo za oziroma začeli graditi alternative. S pozivom proti udeležbi v študentskih svetih, so študente pozvali tudi v avtonomno samo-organiziranje in 28. septembra 2007 sklicali ustanovno skupščino Svobodnega alternativnega študentskega združenja (ASSP). Kratkoročni načrti ASSP-ja so borba proti privatizaciji visoko-šolstva, proti diskriminatornem odnosu do različnih univerzitetnih programov, proti zmanjševanju mest za vpis brez šolnin in proti zviševanju šolnin ter vpisnin. Če ustanovno srečanje ASSP-ja ni prineslo željenega uspeha, pa je ogromem uspeh prinesel poziv k bojkotu študentskih svetov. To leto se je namreč udeležba novih študentov v študentskih svetih znižala kar za 70%, kar je zagotovo zbudilo zanimanje vodstva Univerze.

"Živel Putin! Še več diktature!"

8. oktobra 2007 je uradni študentski svet organiziral praznovanje Putinovega rojstnega dneva. Na praznovanju so pričakovali od 300-500 študentov, zbralo pa se jih je le nekaj deset. Vzporedno so avtonomni študenti organizirali majhno diverzantsko akcijo proti praznovanju [2], v kateri so blokirali vhod na univerzo. V tej ne-nasilni akciji so nosili plakate s Putinom, ki spominja na Hitlerja, ter vzklikali slogane, kot so: "Živel Putin! Še več diktature! Vse najboljše za našega carja in boga!". Akcijo so napadli varnostniki univerze, ki pa jim ni uspelo ustaviti aktivistov, saj so vsi uspešno "pobegnili" še pred prihodom policije.

Akcija je vzbudila veliko zanimanja pri oblasteh, saj je tajna policija FSB v preiskavi "poiskala" študente, ki naj bi sodelovali v akciji in jih po "neuradnih" razgovorih na policiji predala sodišču. Prvi aktivist je bil aretiran in brez prisotnosti odvetnika kaznovan s 1000 rublji za sodelovanje v ilegalni akciji.

Pritisk so oblasti začele vršiti tudi na novinarje, ki so želeli o zgodbi poročati. V enem izmed primerov, ko je novinar pisal o ASSP-ju, je bil le-ta "obveščen", da ta tema v medijih ni zaželjena. Avtonomni študenti tako doživljajo medijsko blokado, javnost pa je neobveščena o dogajanju na univerzi in samo-organizacijskih poskusih študentov.

Nashi je medtem organiziral skupino, ki v sodelovanju s policijo po mestu briše vse sledove avtonomnega študentskega gibanja. Organizirano namreč trgajo vse plakate ASSP-ja proti komercializaciji izobraževanja in vse napovedi/vabila za srečanja ASSP-ja.

24. oktobra 2007 je bil pred sodišče pripeljan še en domnevni udeleženec "sporne" akcije, kar je ponovno vzbudilo veliko zanimanje javnosti. Na sodišče so prišli novinarji, predstavniki stranke "Združena Rusija", tajna policija FSB, varnostniki univerze ter predstavniki študentskih svetov in ASSP-ja. Aktivistu so sodili za sodelovanje v ilegalni akciji, čeprav po zakonu ne potrebuješ dovoljenja za "protest" v (notranjih) prostorih. Obramba je zagovarjala stališče, da se je aktivist le udeležil uradne proslave, ter da varnostniki nimajo pravice fizično obračunavati ob "nezaželjenem" obnašanju. Kljub temu, da je na trenutke izgledalo dobro za obrambo, je sodnik na koncu aktivista sramežljivo kaznoval s 1000 rublji za "huliganstvo in preklinjanje", kot da bi se tudi sam sramoval, da izvršuje ukaze od zgoraj.

Avtonomni študenti ne dvomijo, da se bo represija proti disidentom na univerzi nadaljevala. Prav tako pa ne dvomijo, da se bo nadaljevala tudi borba proti komercializaciji izobraževanja in proti lakajev univerzitetnih oblastnikov!

-----
Celotno zgodbo najdeš na:
Anarchist student struggle and repression
A-Infos

Spletna stran ruske anarhistične federacije:
Avtonomna akcija

Sorodne zgodbe:
Študenti

petek, 26. oktober 2007

Novice 26/10/07

Mineva sto let od Anarhističnega kongresa v Amsterdamu


Avgusta je minilo natanko sto let od velikega mednarodnega anarhističnega kongresa, ki je leta 1907 potekal v Amsterdamu, in ki je močno zaznamoval anarhistično in delavsko gibanje.

Ob tej priložnosti in v počastitev obletnice, je Federacija anarho-komunistov iz Italije (FdCA) pripravila angleški prevod knjige "Dibattito sul sindacalismo: Atti del Congresso Internazionale anarchico di Amsterdam (1907)" iz leta 1978. V njej zgodovinar delavskih gibanj Maurizio Antonioli raziskuje proces, ki je vodil do amsterdamskega kongresa in pomembnost, ki ga je le-ta imel za delavsko in anarhistično gibanje. Poleg te analize je avtor knjige - na podlagi različnih in številnih poročil in izjav, ki so bile objavljene v libertarnem časopisju tistega časa - izdelal najbrž najbolj popoln pregled dogajanja in vsebine amsterdamskega kongresa.

Angleški prevod knjige, ki ga je opravil Nestor McNab, je dostopen na spletu, kamor ga je postavila FdCA in nekateri drugi anarhistični portali. Namen prevoda je - poleg počastitve obletnice - omogočiti podrobno raziskovanje veličastne zgodovine anarhističnega gibanja ter teorije in prakse le-tega.

-----
Angleški prevod knjige in uvodno besedo najdete na:
FdCA - The International Anarchist Congress
Anarkismo.net - The International Anarchist Congress

Spletna stran Federacije anarho-komunistov (en):
Federazione dei Comunisti Anarchici

ponedeljek, 22. oktober 2007

Novice 21/10/07

Študenti zasedli avlo Filozofske fakultete in odprli Avtonomno tribuno


Ljubljana - Študentke in študenti so v sredo, 17. oktobra 2007, ponovno zasedli [1] avlo Filozofske fakultete, da bi odprli prostor za javno razpravo, in da bi idejo o avtonomiji univerze in pravico do svobodnega razmišljanja prelevili v prakso.

Tako je potekala še ena Avtonomna tribuna - tokrat pod naslovom "Blišč in beda študentskega življenja". Tribune se je udeležilo lepo število študentk in študentov, ki so v težavnem ambijentu (glasnost hodnikov) naslovili številna pomembna vprašanja in začrtali nekatere načrte za aktivnosti avtonomnih študentov v prihodnjih tednih.

Že sam prostor za Avtonomno tribuno - bučna avla FF - je nakazoval, v katero smer bo diskusija šla na začetku - pomanjkanje prostorov za študentsko dejavnost in prostorska problematika na FF in drugih fakultetah. Študenti Avtonomne tribune so bili mnenja, da morajo fakultete zagotoviti študentom avtonomen prostor, kjer bodo lahko izven uradnega študijskega procesa kreirali in materializirali svoje ideje. Študentje menijo, da je tak prostor pravica in lahko močno pripomore k študentski aktivnosti na številnih področjih. Tokratna Avtonomne tribune je tako sprejela sklep, da je potrebno organizirati kampanjo za take prostore po posameznih fakultetah, vendar v skupni akciji. Tako bodo študenti FF že v prihodnjih dneh spisali zahtevo po takem prostoru za vodstvo FF, upajo pa, da se jim bodo v kampanji za avtonomne prostore študentov pridružili tudi na drugih fakultetah.

Veliko se je ponovno govorilo tudi o načrtovanih reformah visokošolskega študija in samem univerzitetnem prostoru. Študenti so izpostavili svoje skrbi glede načrtovane privatizacije šolstva, ki so jo povezali s širšimi trendi privatiziranja javnega prostora. V glavnem so bili udeleženci tribune skupnega mnenja, da je brezplačna izobrazba pravica za vse, ter da je potrebno zagotoviti kakovostno javno šolstvo in omogočiti dostop vsem mladim tudi v prihodnje. Glavne skrbi so povezane z družbenim razslojevanjem in posledično slabšimi pogoji za študij in življenje tistih, ki so v slabšem socialnem položaju. Študenti se ne strinjajo tudi z delitvijo univerzitetnega prostora na naravoslovje in družboslovje/humanistiko ter s to delitvijo povezanimi neenakostmi. Zaradi teh in drugih pomislekov glede vodenja Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in raziskovalno dejavnost, so se študenti na Avtonomni tribuni odločili, da napišejo odprto pismo novi ministrici, ji v njem postavijo pomembna vprašanja in izpostavijo temeljne zahteve ter skrbi glede reform visokošolstva.

Nazadnje je Avtonomna tribuna odprla tudi vprašanje splošne družbene situacije, aktualnih sindikalnih zahtev in napovedanih delavskih demonstracij. Študente predvsem skrbijo slabe možnosti za zaposlitev ter nehvaležna situacija na trgu dela, ki ponuja le brezposelnost ali pa negotovo, prekerno delo. Ponovno je bila na dnevnem redu tudi problematika družbenega razslojevanja, ki vedno več ljudi potiska čez rob revščine in izključuje iz dostojnega družbenega življenja. Zaradi teh in drugih dejstev, so se na Avtonomni tribuni odločili, da se vključijo v javno razpravo o tej problematiki ter navežejo stik s sindikalisti, ki se borijo za izboljšanje situacije. Tako bo Avtonomna tribuna že jutri - v torek, 23. oktobra 2007, sodelovala na javni tribuni "Mladi in sindikalizem", ki jo ob 18h organizirajo na Fakulteti za družbene vede, načrtuje pa se tudi organizacija avtonomnega študentskega protesta - v podporo delavskim demonstracijam - 16. novembra 2007 v Ljubljani.

Avtonomna tribuna odpira prostor za diskusijo in načrtovanje aktivnosti vsak ponedeljek, ko v Infoshopu na Metelkovi od 19h dalje potekajo srečanja/sestanki Avtonomne tribune.

V torek, 23. oktobra 2007, se Avtonomna tribuna ob 16h zbere pred zgradbo Univerze na Kongresnem trgu v Ljubljani, da se družno udeleži javne tribune "Mladi in sindikalizem", ki se ob 18h začne na FDV.

-----
Poglej slike:
Fotoarhiv

Več o Avtonomni tribuni lahko najdeš na:
Blog Avtonomne tribune

V diskusijo se lahko vključis na:
Forum Avtonomne tribune

Predhodne zgodbe najdeš na:
Avtonomna tribuna

Sorodne zgodbe najdeš na:
Študenti

četrtek, 18. oktober 2007

Novice 18/10/07

Samo-upravna produkcija brez šefov se začenja


Hamburg - Delavci zasedene tovarne koles v Nordhausnu, na severu Nemčije, bodo 22. oktobra ponovno zagnali stroje in začeli s samo-upravno proizvodnjo brez šefov. To potezo so načrtovali že več tednov, vendar so za normalno poslovanje morali zbrati dovolj naročil.

Ko so junija zasedli tovarno in preprečili lastnikom, da bi iz nje odpeljali vse stroje, so v sodelovanju z anarho-sindikatom FAU (Svobodno delavsko združenje) začeli široko solidarnostno kampanjo, katere glavni namen je bil zbrati dovolj naročil za obstoj tovarne. Da bi s proizvodnjo lahko nadaljevali, so morali do 2. oktobra 2007 zbrati 1.800 naročil za kolesa iz serije "Strike-bike", ki predstavlja prvi projekt zasedene tovarne. Kampanja je bila izjemno uspešna in je prinesla senzacionalne rezultate. Po vsej Evropi so aktivisti in podporniki za ta namen organizirali številne dejavnosti, katerih namen je bil gibanju in javnosti predstaviti zgodbo tovarne koles in mobilizacija za solidarnostne akcije. O tovarni in samo-upravnih ambicijah delavstva so pisali v številnih časopisih, informacije so bile objavljene na več stotih spletnih straneh po vsem svetu, konec koncev so o zgodbi poročali tudi največji mediji v Nemčiji in drugod po Evropi.

Veliko zanimanje za zgodbo iz Nordhausna pa ne predstavljajo glavnega uspeha kampanje. Ker so delavci in anarho-sindikalisti že od vsega začetka zasedbo tovarne želeli prestaviti na višjo raven in omogočiti njen nadaljnji obstoj v novih razmerah, je glavni uspeh solidarnostne kampanje prav gotovo dejstvo, da se je uspelo zbrati dovolj naročil za proizvode "strike-bike" tovarne in s tem omogočiti samo-upravno proizvodnjo in distribucijo. V tovarni so prejeli več kot 1.400 naročil iz Nemčije ter okrog 300 naročil iz Grčije, Italije, Španije, Velike britanije, Irske, Belgije, Luksemburga, Švice, Avstrije, Egipta, ZDA, Kanade, Južne afrike in Izraela.

Pisma podpore iz celega sveta - iz Kaira, Tel Aviva, Avstralije, Poljske, Madžarske, Sibirije, Brazilije, Bolivije, Johannesburga, ZDA in seveda celotne Evrope - so dosegla delavce v Nordhausnu. Te solidarnostne izjave so pokazale, da akcija delavcev v Nordhausnu spodbuja tudi ostale delavce po svetu in jim ponuja nove pespektive v kontekstu njihovih lastnih bojev proti zniževanju plač, masovnemu odpuščanju in zapiranju tovarn.

Tako v anarho-sindikatu FAU, kot v kolektivu delavcev zasedene tovarne, se zavedajo, da je to šele prvi korak k vzpostavitvi samo-upravne proizvodnje brez šefov, ki bo delovala na dolgi rok. Čeprav se zavedajo, da bo načrtovana pot še zelo dolgo in težka, pa se zavedajo tudi, da že danes pišejo zgodovino. Še nikoli doslej namreč ni v Federativni republiki Nemčiji potekala samo-upravna proizvodnja v zasedeni tovarni.

-----
Več podrobnosti o zgodbi in aktualne informacije najdete na:
Strike-bike

Spletna stran anarho-sindikata FAU:
FAU.org

Spletna stran anarho-sindikalistične Internacionale IWA:
IWA-AIT

Predhodna zgodba:
Delavci zasedli tovarno in začeli s samo-upravno produkcijo

Sorodne zgodbe:
Delavci

Novice 15/10/07

Študentski protesti v Srbiji se nadaljujejo


Novi sad - Študenti Univerze v Novem sadu so v ponedeljek, 8. oktobra 2007, začeli s študentskim protestom socialnega karakterja - proti visokim šolninam in nesmiselnemu plačevanju ocen(jevanja) - ter se na ta način pridružili tistim, ki so s podobnim protestom začeli že pred meseci v Beogradu [1] in drugod [2].

Začelo se ni najbolje, saj se študenti niso dobro organzirali in tudi zbiranje peticije ni prineslo večjega uspeha. Stvari pa so se premaknile že v sredo, 10. oktobra 2007, ko so študenti razvili transparent "Preprečimo krajo!", vdrli v veliko predavalnico Filozofske fakultete in prekinili predavanje.

Na tem mestu je bil dogovorjen tudi datum za večji študentski protest, ki se je odvil v petek, 12. oktobra 2007. Na le-tem se je zbralo večje število študentov, med njimi največ tistih iz drugih letnikov - kar je logično, saj so "lopovske" odločitve najbolj prizadele njih, vendar so se protesta udeležili tudi številni starejši študenti in bruci, kar je pohvalno in zelo pomembno. Tudi mediji so protestni shod dobro pokrili.

Protestne akcije so hitro obrodile sadove, saj je dekanja Filozofske fakultete v Novem sadu Ljiljana Subotic že po sredinem protestu podala odgovor na zahteve študentov. Večino zahtev je sprejela, pri čemer je opozorila, da oviro predstavlja tudi finančna situacija fakultete (s sprejemom zahtev je fakulteta izgubila okrog 1.200.000 evrov študentskega denarja). Študenti so dosegli ukinitev plačevanja ocen, kar pomeni velik, vendar le delni uspeh.

Organiziran je bil tudi prvi študentski zbor, ki je izbral začasna protestna telesa gibanja, med drugim tudi skupino za pogajanje.

Kljub velikemu uspehu prvih protestov v Novem sadu, pa v študentskem gibanju povdarjajo, da je še veliko stvari treba izboriti, da je plačevanje izpitov nelegalno, in da se bo študentski protest zaradi tega nadaljeval v isti smeri.

Študentsko gibanje v Srbiji je sicer - zoper neoliberalne napade na univerzitetni prostor - aktivno in živo že vse od leta 2005. Pomembna karakteristika protesta je samo-organizacija, direktno-demokratično odločanje in avtonomnost ter množičnost in radikalnost gibanja. Med najpomembnejše akcije spadajo zasedba Filozofske fakultete v Beogradu novembra 2006, zasedba Fakultete za arhitekturo v Beogradu marca 2007, številni študentski zbori na različnih fakultetah in številni množični javni protestni shodi.


-----
O aktualnem študentskem gibanju v Srbiji je izšla tudi knjiga "Borba za znanje", ki predstavlja zbirko dokumentov in pričevanj o Študentskem protestu 2006., ki je s svojim pojavom najavil prihod novih generacij, ki bodo pripravljenje na izzive sodobne družbe.

Knjigo lahko prelistate, dobite ali kupite v Infoshopu ali jo naročite preko našega kontaktnega naslova: a.infoshop@gmail.com
-----
Več informacij o študentskem protestu v Srbiji najdete na:

Sorodne zgodbe:

torek, 16. oktober 2007

Novice 16/10/07

V sredo bodo študenti ponovno zasedli avlo Filozofske fakultete


Ljubljana - Z namenom prakticiranja avtonomije univerze in pravice do svobodnega razmišljanja, bodo študentke in študenti v sredo, 17. oktobra 2007, ob 12h ponovno zasedli avlo Filozofske fakultete v Ljubljani, da bi odprli Avtonomno tribuno - prostor za javno razpravo o aktualnih vprašanjih, ki se neposredno ali pa posredno tičejo študentske populacije in mladih.

Tokratna Avtonomna tribuna nosi naslov "Blišč in beda študentskega življenja" in bo odprla vprašanja, ki se tičejo življenskega in socialnega položaja študentov. Poleg tega bo na dnevnem redu tudi problematika reform visokega šolstva in programa nove ministrice, na tribuni pa se bomo dotaknili tudi vprašanja splošne družbene situacije, sindikalnega boja ipd. Tribuna bo predvsem dala možnost vsem prisotnim, da izrazijo svoje skrbi in opozorijo na težave, s katerimi se soočajo. Namen tribune ni samo diskusija, pač pa gradnja avtonomnega študentskega gibanja, ki bo sposobno sooblikovati družbo in prihodnost. Zaradi tega, bo tudi tokratna tribuna imela mobilizacijski značaj za družbeno delovanje študentov in soočanje s pomembnimi aktualnimi vprašanji.

Prva Avtonomna tribuna se je zgodila v mesecu maju leta 2007, ko so študentje - v znak protesta zoper načrtovane vladne reforme visokošolskega prostora - zasedli avlo Filozofske fakultete in tam naslovili vprašanja vezana na prihodnost Univerze in začeli graditi avtonomno študentsko gibanje. Avtonomna tribuna je po prvi zasedbi avle FF zaživela kot gibanje, ki je organiziralo številne dejavnosti in protestne akcije ter odigralo svojo vlogo tudi pri odstavitvi ministra Zupana in opustitvi spornega zakona o visokošolstvu. Gibanje Avtonomne tribune se je povezalo s sorodnimi skupinami in organizacijami iz Slovenije in tujine ter deluje kot avtonomni subjekt v družbenem prostoru. Poleg študentske problematike, se je AT angažirala tudi okrog vprašanja javnega zdravstva, v prihodnjih tednih pa načrtuje aktivnosti vezane na aktualne zahteve sindikatov in načrtovane delavske demonstracije v novembru.

-----
Vabilo na Avtonomno tribuno:

Z namenom prakticiranja avtonomije univerze in pravice do svobodnega razmišljanja, bomo študentje in študentke ponovno zasedli avlo Filozofske fakultete, da bi odprli prostor za javno razpravo - zato najavljamo:


II. AVTONOMNA TRIBUNA FF

"Blišč in beda študentskega življenja"Kje? Avla Filozofske fakultete - Zakaj? Ker drugih prostorv študentje nimamo!
Kdaj? Sreda, 17. oktober 2007, ob 12h!
Zakaj? Ker je skrajni čas, da študentje začnemo migati!
Za koga? Zame, zate, zanj, še posebej pa zanjo!

PRIDI -> POGLEJ -> POVEJ!

V sproščenem ozračju se bomo lahko brez zavor, ovir in preprek pogovorili o tem kaj muči in skrbi mene, tebe in kaj onega. Le skupaj lahko poiščemo rešitve!

Kljub temu, da bo razprava povsem odprta, in da bomo smer le-te začrtali sami, pa smo pri Avtonomni tribuni zgradili sledeče ogrodje diskusije in postavili nekatera vprašanja, da bi beseda lažje stekla.
Dobrodošlo je vsako mnenje, izjava ali pa ena sama beseda!

- Kje se študentje sploh lahko zadržujemo in ob tem morda tudi kaj ustvarimo, ne da bi nam bilo potrebno za to plačati kavo ali sedeti na podu avle?

- Ali smo študentje zares tako bogati, da mora država vpeljevati nove davke, zviševati kriterije za štipendije in podobna jajca?

- Kot da to še ni dovolj, se isto dogaja zaposlenim - v istem dreku pa bomo po študiju tudi mi, saj smo vsi študentje bodoči delavci! Se da morda kaj narediti že danes? Na obzorju so delavske demonstracije...

- Kako družbeno razslojevanje vpliva na pogoje za študij in preživetje študentov? Si bodo v bodoče študij lahko privoščili le otroci bogatih staršev?

- Se zavedamo, kam vodijo reforme vrtcev, OŠ, SŠ in visokega šolstva? Morda se nas to sedaj ne tiče, a ko bomo imeli 26 otrok se nas še kako bo! Ali bo javno šolstvo izgubilo kakovost na račun zasebnih šol?

- In zakaj resolucija o visokem šolstvu še kar živi, čeprav so njenega avtorja - bivšega ministra Zupana - verjetno zaradi nesposobnosti in ne zaradi odličnosti, odstavili? Ima morda njegova naslednica kaj boljši program? Meni se ne zdi, kaj pa misliš ti?

Torej - ali bomo ukrepali danes ali bomo še zmeraj samo hodili na kave in ob njih nergali, dokler si to lahko še privoščimo?¨


AVTONOMNA TRIBUNA
Skupaj gradimo drugačno univerzo!
Skupaj gradimo drugačno družbo!

-----
Več o aktulanih in preteklih aktivnostih AT najdeš na:
Blog Avtonomne tribune

V diskusijo se lahko vključiš na:
Forum Avtonomne tribune

Sorodne zgodbe:
Avtonomna tribuna