sreda, 26. marec 2008

Novice 26/03/08

Rog ni Merkator, je pa najboljši sosed!


Ljubljana - Boj za javne in svobodne prostore v mestu se nadaljuje. Usoda Tovarne Rog ni znana, v njej organizirana skupnost pa gradi široko javno ter mednarodno podporo in pripravlja javno tribuno.

-----
Javna tribuna:
»NIKDAR VEČ NE BOMO STOPALI SAMI!«

TOVARNA ROG / SOCIALNI CENTER
V ČETRTEK, DNE 27. MARCA 2008 OB 17. URI


Na vprašanje o usodi javnih prostorov, ki delujejo na področjih neodvisnih kulturnih, umetniških, izobraževalnih, raziskovalnih in socialnih dejavnosti, vladajoča politika tako na mestni kot na državni ravni (tudi v času predsedovanja Evropski Uniji in letu t.i. medkulturnega dialoga) odgovarja z enostranskimi odločitvami in izvaja ukrepe, ki nas eksistenčno ogrožajo. Zato sestavljamo mednarodno avtonomno solidarnostno mrežo, ki se odziva s pismom podpore Tovarni Rog v Ljubljani in vabilom na javno tribuno.

Posamezniki, skupine in organizacije, ki so se na ukinjanje javnih prostorov 25. marca 2006 odzvali z zasedbo zapuščene tovarne koles v središču mesta Ljubljane, ter jo v zadnjih dveh letih povsem prostovoljno preuredili v kulturni, umetniški in socialni center, se v teh dneh soočajo s političnimi pritiski in poskusom fizične deložacije iz tovarne. Po poročanju začasnih uporabnikov in uporabnic prostorov nekdanje tovarne, za odločitvijo stoji župan mesta Ljubljane. Če se slednji ne bodo uklonili njegovi volji, je osebno napovedal celo posredovanje varnostne službe in policistov.

Bistven problem je v tem, da se na ta način še povečuje negotovost obstoja kulturnih, umetniških in socialnih dejavnosti, ki že drugo leto potekajo v Rogu. Pri tem moramo vedeti, da mnoge med njimi edino tukaj najdejo prostor. Naj omenimo številne dogodke v povsem opremljeni, programsko inovativni in dobro obiskani koncertni dvorani, cirkusu in galeriji, ter dejavnosti socialnega centra, kjer potekajo redne skupščine, tedenska srečanja in diskusije z delavci iz samskih domov, aktivisti azilnega doma, ljudmi brez papirjev, zaprtimi v postojnskem centru za tujce, izbrisanimi državljani Slovenije in drugimi, ki so v Tovarni Rog prepoznali moč ustvarjanja, združevanja, organiziranja in upora. S tem so začasni uporabniki in uporabnice Tovarne Rog v Ljubljani neizčrpno bogastvo znanj in izkušenj. V marsičem postajajo vzor drugim svobodnim prostorom neodvisne umetniške, kulturne, intelektualne in socialne produkcije v Sloveniji, Evropi in v svetu.

Tovarna Rog dokazuje, da je možno drugačno organiziranje življenja in delovanja nepodrejeno privilegijem in dobičku, kot to narekuje podjetniško upravljanje z mestom in pospešena predaja javnih prostorov, med njimi tudi umetniških, kulturnih, izobraževalnih in socialnih ustanov, v roke privatnemu kapitalu. Na ta način mesto ne izgublja samo svoje identitete, ampak postaja pokrajina odtujenosti, strahov in brezupa. Zato obsojamo vse oblike uničevanja ali ukinjanja takšnih prostorov. In zato jih bomo branili.

Na javni tribuni bomo spregovorili o povsem konkretnih izkušnjah in izpostavili konkretne predloge, kako obraniti, ohraniti in okrepiti obstoječe javne prostore na institucionalnih in neodvisnih ravneh. Delovanje in povezovanje različnih institucionalnih in neodvisnih umetniških, kulturnih in socialnih projektov v Sloveniji in v Evropi napoveduje model nove avtonomije. V tem pomenu ne gre samo za skupen cilj, pomembna je predvsem skupna težnja in konkretno delovanje v prostorih radikalne odprtosti, razširjanju obstoječih in ustvarjanju novih svobodnih prostorov.


-----
Spletna stran Rog-a:
Tovarna ROG

sobota, 22. marec 2008

Novice 22/03/08

Poziv k podpisu podpore avtonomni, svobodni in samoupravni uporabi nekdanje tovarne Rog!


Ljubljana - Tovarna Rog, četrtek, 20. marec ob 22.30. Ljubljanski župan Zoran Janković se odloči za nepričakovan obisk. Uporabnikom, ki so tedaj v Rogu, sporoči, da bo v pol ure odredil izpraznitev in zapečatenje Roga. Na vprašanje, kaj je povod njegove odločitve, odgovori, da so uporabniki kršili dogovor z MOL, da nihče ne sme bivati v tovarni. Vzrok njegove odločitve naj bi bilo gostovanje »Bratov svobode«, nemškega srednjeveškega rokodelskega ceha, ki ima ta vikend kongres v Rogu. Gre za staro združenje, katerega absolventi morajo za pridobitev obrtnega certifikata v različnih krajih več mesecev s svojim delom prispevati k javnemu dobru in so zaradi svojega plemenitega poslanstva z dobrodošlico sprejeti povsod po Evropi. Ker je gostovanje tovrstnih skupnosti v skladu s poslanstvom odprtega Roga, je županova zahteva, da jim uporabniki in uporabnice Roga odrečemo gostoljubje, nemogoča.

Rog proti Bratom svobode ne bo postavil zidov. Proti njim ne bo naščuval varnostne službe ali policistov. Svet zidov, varnostnih služb, izključevanj in diskriminacije je svet župana Jankovića. Rog je drugačen svet. V njem so mnogi končno našli prostor, kjer se lahko svobodno izražajo. Mnogi so v njem našli dostojanstvo in vrednost svojega življenja. Torej vse tisto, kar jim svet župana Jankovića odreka. O tem priča bogat program, izjemna bera dogodkov in izjemna družbena angažiranost Roga, o čemer se je mogoče prepričati na spletnih straneh www.tovarna.org in www.njetwork.org.

Napad župana Jankovića na Rog je obenem simbolen in realen. Formalen vzok izbruha samovolje in avtoritarnosti je gostovanje Bratov svobode. Resničen razlog pa je sovraštvo do vseh oblik ustvarjalnega življenja, ki aktivno zavračajo, da bi se podredile oblasti podjetja MOL - podjetja, v katerem peščica samovoljnih in avtoritarnih mogočnežev tepta svobodo izražanja, človekovo dostojanstvo in raznolikost.. Gre za načrtno uničevanje redkih možnosti avtonomnega in samodoločnega delovanja posameznikov in skupin, ki zavračajo, da se dela zgolj tisto, kar od njih pričakuje hegemonski model organizacije družbenega življenja. Za menedžersko ideologijo mestnih oblasti je že sam obstoj tovrstne možnosti drugačnega ustvarjanja problematičen.

Zato je pomembno, da podprete svobodno, samoupravno in avtonomno uporabo prostorov Roga. Uprite se zoper uničenje enega redkih prostorov, v katerem so mogoče drugačne oblike skupnega delovanja in življenja. S svojim podpisom in drugimi oblikami podpore sporočite, da to mesto, ta dužba in ta svet potrebujejo prostore, kakršen je Rog.

Prosimo vas, da na županov elektronski naslov in faks pošiljate sporočila podpore Rogu. Podporo boste v kratkem lahko izrazili v obliki podpisa peticije tudi na spletni strani www.njetwork.org.

Začasni uporabniki in uporabnice Roga


Ljubljana, 21. marec 2008.


-----
Predhodne in sorodne zgodbe:
Skvotiranje

Spletna stran skupnosti ROG:
Tovarna Rog

Novice 21/03/08

Poslušajte Vizo za prihodnost!


Ljubljana - Na Radiu Študent (89.30 MHz FM), se v nedeljo 23. marca ob 20:00 začenja nova oddaja z naslovom Viza za budučnost (radijska emisija od radnika za radnika). Oddaja delavcev iz delavskih domov, ki je nastala kot pobuda IWW (nevidnih delavcev sveta).

IMAŠ OSJEČAJ, DA NEMAŠ DOSTOJNOG BORAVKA?

IMAŠ OSJEČAJ, DA JE STANARINA, KOJU PLAČAŠ, NEPRAVEDNA I PREVISOKA?

IMAŠ OSJEČAJ, DA NEMAŠ PRAVO NA PRIVATNI ŽIVOT I SLOBODU UDRUŽIVANJA?

SLUŠAJ VIZU ZA BUDUČNOST!


-----
Več informacij najdete na:
Tovarna ROG
NjetWork
Radio Študent

KLIKNI ZA POVEČAVO!


petek, 21. marec 2008

Novice 21/03/08

Podprimo zasedeno Tovarno Rog, obranimo svobodno ustvarjanje in delovanje v Ljubljani!


Ljubljana - Ponoči je Tovarno Rog - ki ravno v teh dneh praznuje drugo obletnico obstoja in (bolj ali manj) svobodnega ustvarjanja ter delovanja - v avtoritarni in nasilni maniri obiskal župan MO Ljubljana Zoran Jankovič in od uporabnikov prostorov na žaljiv in povsem nekulturen način zahteval, da prostore zapustijo in izpraznijo v 30-ih minutah. Za tem je ukazal okrepiti nadzor nad prostori, ki ga vrši varnostna služba, in uvedel nov režim v Tovarni Rog. Od te noči v Tovarno Rog varnostniki ne smejo spuščati nikogar.

Skupnost Tovarne Rog in podporniki so se odzvali nemudoma in na izredni skupščini (ki je potekala dolgo v noč) začrtali prve korake za obrambo prostora. Formirane so bile številne operativne skupine, ki bodo organizirale fizično obrambo in zaščito prostora ter delujoče skupnosti, program dejavnosti in tudi mobilizacijo podpore zunaj Roga. Dogovorjen je bil tudi osnovni strateški načrt za učinkovito borbo za svobodne prostore v Ljubljani in ohranitev obstoječe Tovarne Rog.

Danes ob 13h bo v Tovarni Rog potekala tiskovna konferenca, na kateri bodo uporabniki prostorov predstavili svoja stališča do dejanj župana Jankoviča, svoje dejavnosti in načrte za prihodnost.

Potrebna je fizična prisotnost čimvečjega števila ljudi, zato vas pozivamo, da danes (in v bodočih dneh) podprete Tovarno Rog. Ker se pričakuje nasilen poseg v prostor in skupnost že dopoldne, je pomembno, da obiščete Tovarno Rog in se pridružite boju za svobodo v mestu! Vabljeni tudi na tiskovno konferenco, kjer boste lahko prejeli tudi več informacij o dogajanju in načrtih.

Več informacij sledi...

-----
Spletna stran Tovarne Rog:
Tovarna Rog

Predhodne in sorodne zgodbe:
Tovarna Rog
Skvotiranje

četrtek, 6. marec 2008

Novice 05/03/08

Izbrišimo fašizem, ne ljudi!


Ljubljana - V sredo, 6. marca 2008, bo v Ljubljani potekala manifestacija izbrisanih. Začne se ob 14:30 na Prešernovem trgu in bo predstavljala zaključno akcijo tedna izbrisanih. Pridružite se!


-----
Več o aktualnih aktivnostih izbrisanih najdete na:
Dostje!