sobota, 29. december 2007

Novice 27/12/07

Delavci zasedli tovarno v Barceloni


Barcelona - Delavci tovarne Frape Behr so 21. decembra, zaradi načrtov uprave, da odpusti skoraj 300 delavk in delavcev, zasedli tovarno. Akcija delavcev je samo zadnji korak v protestni mobilizaciji proti načrtom uprave, ki se je začela septembra, ko so bile razkrite vizije kapitalistov.

Tovarna Frape Behr je del multinacionalke Frape Group, ki se ukvarja s proizvodnjo delov za avtomobilsko industrijo - še posebno s proizvodnjo klimatskih naprav in hladilcev za motorje. Multinacionalka, ki ima sedež v Nemčiji, zaposluje okrog 20.000 delavcev v različnih obratih po svetu.

Vodstvo obrata v Barceloni je v septembru razkrilo načrte za prestrukturiranje tovarne, ki vsebujejo tudi plan za množično odpuščanje in - po mnenju delavk in delavcev - drastično poslabšanje pogojev dela za ostale.

Delavci tovarne so sindikalno organizirani v več sindikatov, med ostalimi tudi v anarho-sindikat CNT, ki predstavlja špansko sekcijo Mednarodnega delavskega združenja. CNT je takoj, ko so načrti uprave postali javni, organiziral posebno operativno skupino za spremljanje dogodkov, mobilizacijo delavk in delavcev in organiziranje protestov ter solidarnostnih akcij. Od septembra do decembra so delavci izvedli več različnih protestnih akcij. Tako v sami tovarni kot na ulicah.

Vodstvo Frape Behr-a se je na mobilizacijo delavk in delavcev odzvalo z zastraševanjem, policija pa z represijo. Odkar v tovarni poteka protest, je vodstvo odpustilo 6 delavcev, ker naj bi povzročali nemir v tovarni in spodbujali sabotaže. Med odpuščenimi je bil tudi član - prej omenjene - operativne skupine CNT-ja. Vodstvo se s protestom delavk in delavcev sooča tudi s poostrenim nadzorom in drugimi oblikami zastraševanja.

Vendar pa so se v vodstvu pošteno ušteli, če so mislili, da bodo z zastraševanjem ustavili boj delavk in delavcev za dostojno življenje. Samo dva dni po spornem odpuščanju, so bili delavci ponovno na ulici, danes pa zasedajo tovarno, kar je skrajna in zelo pogumna obliko protesta proti nesprejemljivim načrtom lastnikov.

CNT je po vsej Španiji organiziral solidarnostne akcije ter na Mednarodno delavsko združenje naslovil apel za podobne akcije tudi drugod po svetu. Sekretariat Mednarodnega delavskega združenja - ki se trenutno nahaja v Srbiji in ga upravlja tamkajšnja Anarho-sindikalistična inicijativa - tako že koordinira protestne in solidarnostne akcije po svetu. Le-te so že organizirali številni anarho-sindikati in sorodne skupine, med drugim tudi nemška sekcija FAU, kar je še kako pomembno, saj je ravno v Stuttgartu sedež multinacionalke Behr. Poleg tega na španske konzulate in ambasade po svetu že romajo tudi številna protestna pisma in pisma solidarnosti z delavkami in delavci. Tako pismo in vzporedne akcije lahko pričakuje tudi špansko predstavništvo v Ljubljani.

Dogajanje v Španiji je samo najnovejši primer zaostritve konflikta med delom in kapitalom, ki se dogaja na globalnem nivoju. Neposluh kapitalistov za zahteve delavcev odraža aroganco kapitala do ljudi, radikalizacija delavskega boja pa kaže na edino pot iz nastale situacije.

Boj proti izkoriščanju je boj za dostojno življenje vseh! Ker je kapital globalen, mora biti tudi naš boj globalen!

-----

Nje. eksc. ga. Carmen Fontes Muñoz, veleposlanica
Veleposlaništvo Kraljevine Španije
Trnovski pristan 24
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

PISMO PODPORE DELAVKAM IN DELAVCEM TOVARNE FRAPE-BEHR V BARCELONI IN PROTEST ŠPANSKIM OBLASTEM

Z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje v tovarni Frape-Behr v Barceloni in postopke lastnikov ter katalonske vlade. Na Vas zato danes naslavljamo naše protestno pismo.

S tem pismom izražamo popolno podporo in solidarnost z delavkami in delavci tovarne Frape-Behr v Barceloni. Od španskih oblasti (posebno regionalne katalonske vlade) pa zahtevamo, da nemudoma podpre prizadevanja delavk in delavcev ter od lastnikov in uprave tovarne zahteva popolno sprejetje delavskih zahtev. Na potezi je namreč katalonska vlada, da sprejme ali zavrne dokument (LFAP - labour force adjustment plan) lastnikov tovarne, ki odloča o usodi delavk in delavcev le-te. Prepričani smo, da je ukrepanje v dobrobit delavk in delavcev ter njihovih družin edina sprejemljiva odločitev.

Hkrati Vas obveščamo, da dogajanje v Barceloni budno spremljamo, vzporedno pa o njem obveščamo slovensko javnost. Z obveščanjem javnosti in protestom bomo nadaljevali, vse dokler zahteve delavk in delavcev tovarne Frape-Behr ne bodo izpolnjene in predvsem, če bodo tudi španske oblasti ravnale proti delavkam in delavcem ter njihovim pravicam.

S to podporo se pridružujemo mednarodnemu boju proti izkoriščanju in za dostojno življenje vseh! Od španskih oblasti pa zahtevamo odgovor in ukrepanje!

V solidarnosti z delavkami in delavci v Barceloni,

Peter Korošec
za Sindikat samo-organiziranega delavstva in A-Infoshop kolektiv

Ljubljana, 30. december 2007

-----

Carta de apoyo a las trabajadoras y los trabajadores de la fabrica Frape-Behr en Barcelona

Por que nos ocupa y nos preocupa seguimos observando lo que sucede en la fábrica Frape-Behr en Barcelona y los procedimientos de los dueños y el Gobierno de Cataluña. Por esto les enviamos hoy a ustedes nuestra carta de protesta.

Con esta carta manifestamos nuestro apoyo absoluto y solidaridad con las trabajadoras y trabajadores de la fabrica Frape-Behr en Barcelona, y exigimos a los gobernantes españoles (principalmente al gobierno de Cataluña) apoyo inmediato a los esfuerzos de las trabajadoras y los trabajadores; a los dueños y a la dirección de la fabrica una respuesta inmediata ante las demandas y esfuerzos de las trabajadoras y trabajadores de dicha fabrica.

El Gobierno de Cataluña debe tomar parte sobre el documento (LFAP – labour force adjustment plan). Estamos convencidos que los dueños de la fabrica no pueden condicionar el destino de las trabajadoras, los trabajadores y sus familias.

Los sucesos en Barcelona los seguimos observando con mucha atención y sobre ellos estamos informando al pueblo esloveno. Con la difusión y la protesta vamos a seguir hasta que las demandas de las trabajadoras y los trabajadores de la fabrica Frape-Behr sean escuchadas por la sociedad, por el gobierno y por los dueños de la fabrica.

Con esta carta de apoyo nos sumamos a las luchas internacionales en contra de la explotación y a favor de la vida con dignidad de todas y todos! A los gobernantes españoles exigimos la respuesta y el cumplimiento de las demandas de las trabajadoras y los trabajadores!

En solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores en Barcelona,

Peter Korošec
Por: Unión de los trabajadores autoorganizados y Colectivo A-Infoshop

Ljubljana, 30 de diciembre 2007


-----

Več informacij najdete na:
Libcom
FAU-IAA ("angleško")
CNT-Frape blog (špansko)
FAU-IAA (nemško)

Spletna stran Mednarodnega delavskega združenja:
IWA-AIT

Spletna stran španske sekcije:
CNT-AIT

Spletna stran srbske sekcije:
ASI-MUR

-----
Sorodne zgodbe:
Delavci

sobota, 22. december 2007

Novice 22/12/07

Represija nad skvoterji in aktivisti v Furlaniji in Julijski krajini


Udine - Anarhistični kolektiv iz Udin v Italiji, ki je 19 let deloval v znamenitem skvotu - Centro Sociale Autogestito (CSA – Samoupravni Socialni Center) na ulici Volturno v Udinah, je zaradi pritiska oblasti o prisilni izselitvi junija 2006 zasedel/osvobodil novo stavbo. Tokrat ne gre za stavbo v lasti občine, kakor tista v ulici Volturno, temveč za last državnih železnic na ulici Scalo Nuovo.

Anarhisti in anarhistke iz CSA v Udinah, so desetletja mrtvi stavbi železnic povrnili življenje. Tik pred novoletnimi prazniki, pa se je država odločila vrniti udarec. Po letu in pol delovanja v novi stavbi, je 36 anarhistk in anarhistov iz Udin začelo prejemati obtožnice za kaznivo dejanje nezakonite zasedbe. Na območju pokrajine Furlanija - Julijska Krajna, je to novi začetek represije proti aktivistom. Istočasno so namreč prispele tudi obtožnice proti 9 aktivistkam in aktivistom, med njimi članicam in članom FdCA (Federacije anarho-komunistov), za zasedbo, ki so jo leta 2006 izvedli v Pordenonu.

Represija nad aktivisti v Italiji je samo nova epizoda družbenega konflikta, ki se odvija na globalnem nivoju. Boj za avtonomne prostore je skupen boj za svobodo in dostojno življenje! Ker je sistem povezan globalno, je tudi naš boj globalen!


-----
Pismo podpore in solidarnosti tovarišicam in tovarišem anarhistkam in anarhistom iz teritorija FJK

Zasedba? OSVOBODITEV!!!

Država se je ponovno odločila pokazati svoj osnovni smisel obstoja – obramba kapitalističnega sistema in kapitalističnih odnosov – in to za vsako ceno – z ustvarjanjem deliktov, ki v našem razumevanju svobodne in dostojanstvene družbe ne obstajajo. Država je napadla tovariše/ice anarhiste/ke iz Udin in Pordenona. Več kot 40 jih v teh dneh prejema obtožnice za zasedbo, čeprav je njihova edina krivda ta, da so osvobodili propada in nepremičninskih špekulacij družbeno mrtve prostore.

Tovariši/ce CSA in tovariši/ce FdCA so del svetovnega gibanje vseh tistih, ki verjamemo, da se je potrebno za svobodni svet boriti, ker pravice niso podeljene za mizo političnih kompromisov, temveč nam pripadajo. Kakor nam pripadajo prostori, ki jih samoupravljamo in ki jih lastniki imenujejo nezakonite zasedbe.

Pravi zasedniki in profiterji so država in kapital, dve strani istega kovanca, ki zatira ljudstva sveta in lokalno prebivalstvo, da bi reproduciral sistem kapitalizma. Oni so tisti, ki zasedajo Afganistan in Irak, oni so tisti ki zasedajo in uničujejo lokalne teritorije s projekti družbenega in okoljskega onesnaževanja kakor so TAV, Peti koridor, plinovodi, centri za tujce, baze ZDA/NATO...

Zato tu kričimo našo solidarnost za nove osvoboditve prostorov zasedenih s strani kapitala, za ustvarjanje samoupravnih družbenih prostorov. Glasno kričimo tudi proti represiji in državnemu nasilju!


Kolektiv [A] Infoshop

22. december 2007, AKC Metelkova Mesto, Ljubljana, Slovenia


-----
Occupazione? LIBERAZIONE!!!
Lettera di supporto e solidarietà ai/alle compagni/e anarchici/e del territorio FVG

Lo stato ha deciso di mostrare un altra volta quale sia la sua principale ragione di vita - la difesa del sistema e delle relazioni capitaliste - e ciò ad ogni costo - pur di fabbricare delitti non esistenti nella nostra concezione di una società libera e degna, lo stato si è mosso contro i compagni e le compagnie anarchici/e di Udine, di Pordenone e di Trieste. In tutto sono più di 40 che in questi giorni stanno ricevendo denunce per occupazione anche se la loro unica colpa è di aver liberato dal degrado e dalle speculazioni immobiliari dei luoghi socialmente morti. I compagni/e del CSA e i compagni/e del FdCA fanno parte di un movimento mondiale di tutti quelli che credono che per un mondo libero bisogna lottare perché i diritti non sono regalati ad un tavolo di compromessi politici ma ci appartengono. Cosi come ci appartengono i posti che autogestiamo e che i padroni chiamano occupazioni illegali.

Invece i veri occupatori e approfittatori sono lo stato e il capitale le due face della stessa medaglia che opprime le popolazioni del mondo e quelle locali per la riproduzione del sistema capitalista. Sono loro che stano occupando l'Afganistan e l'Iraq, sono loro che occupano e distruggono i territori locali con progetti di inquinamento sociale e ambientale in stile TAV, Corridoio 5, rigassificatori, CPT, basi USA/NATO ...

Con la nostra occupazione-liberazione degli spazi diciamo NO a questa logica e a queste relazioni di proprietà e dominio!

Perciò qui gridiamo la nostra solidarietà per nuove liberazioni di spazi occupati dal capitale, per la creazione di spazi sociali autogestiti.

Collettivo del A-infoshop

22. dicembre 2007, AKC Metelkova Mesto, Lubiana, Slovenia


-----
Več informacij o dogajanju lahko najdeš in zahtevaš tukaj:
Ecologia Sociale - CSA Udine

Spletna stran Federacije anarho-komunistov:
FdCA

-----
Sorodne zgodbe:
Skvotiranje
Represija

sobota, 15. december 2007

Novice 15/12/07

Pohod na Vicenzo


Vizenca - V zgodnjih sobotnih jutranjih urah 15. decembra 2007, smo se v iskrenem nasprotovanju obstajanju militaristične NATO organizacije, zbrali v Infoshopu na Metelkovi. Natlačeni v dveh avtih, se nas je 10 mirovnikov, kakšno uro kasneje, odpeljalo proti Vicenzi. Kraju, kjer se je imela zgoditi množična manifestacija v znak neodobravanja širitve tamkajšnje NATO baze. Pridružila sta se nam tudi predstavnika Južnoafriških anarho-komunistov, ki sta dan poprej predavala v Infoshopu.


Okrog 12:30 smo se pridružili zborovanju pred NATO bazo v Vicenzi. Med mnogimi govorniki smo poslušali tudi našega aktivista, ki je med poslušalstvom s svojim kratkim govorom požel veliko odobravanja. Govor je imel tudi predstavnik Zabalaze iz Južne Afrike. Slišati pa smo uspeli tudi bivšega Ameriškega marinca, ki nam je postregel z osebno izpovedjo o tem, da je storil napako, ko se je pridružil vojski. Množica pred bazo je v začetku izgledala precej skromno, saj je štela komaj dobrih 50 glav. Vendar pa se je to število večalo premo sorazmerno z bližanjem ure odhoda na zbirno mesto manifestacije (železniška postaja). Izpred baze nas je odrinilo več kot sto. Najštevilčnejša organizirana skupina je bila v tistem trenutku Komunistična struja, ki se je odcepila od Komunistične stranke. Na kar konkretno dolgem sprehodu do železniške postaje se je pohodniška skupina vseskozi povečevala.

Železniška postaja nas je pričakala že prenatrpana z množico manifestantov. Vsaka skupina je posedovala svoj kombi ali podobno prevozno sredstvo iz katerega je bilo slišati raznovrstne glasbene ritme. Prevladovale so komunistične in anarhistične skupine. K slednjim se je pridružila tudi naša odprava. Ko smo končno dočakali čas odhoda, to še ni bilo ravno to. Začetek pohoda se je najavil kar nekajkrat, vendar smo se v roku ene ure uspeli premakniti vsega 100 metrov. Odprava se je počasi premikala tudi nadaljnji dve uri, nakar je prišlo do razcepa. Ena izmed skupin je načrtovala pohod na bazo, kar bi pomenilo, da bi manifestacija zašla izven začrtane in dovoljene smeri. Na nekem krožišču, je prišlo do hude zmede, saj sta dve nasprotujoči si struji (tisti za pohod na bazo in tisti proti) kričeč druga preko druge, usmerjali manifestante vsaka na svojo stran. Večina je končno nadaljevala po začetku zamišljeni poti. Nevedoč točno kam jim sledimo, smo se v to smer odpravili tudi mi. Ob 17:30 se je povorka vrnila na svoje izhodišče, na železniški postaji, a nas je pa čakalo še dolgo pešačenje do parkiranih avtomobilov.

O manifestaciji so mediji poročali zelo slabo in občutno premalo. Kljub množici kamer in fotoaparatov ter številni udeležbi, se je tudi v Italiji zadeva znašla le v nekaterih lokalnih medijih.

Po oceni policije se je demonstracij udeležilo 20.000 ljudi, medtem ko organizatorji dogodka navajo številko 70.000.


-----
Povezave do ostalih poročil in fotografij iz demonstracij bomo dodali v naslednjih dneh.

četrtek, 13. december 2007

Novice 13/12/07

Pritiski na skvoterje v Kranju
Kranj - Izbruhov Kulturni bazen v Kranju je zopet brez elektrike, vendar s pomočjo agregata RADE KONČAR 6,5 kw (star več kot 15 let) deluje naprej. Problemi z elektriko pa niso edini, s katerimi se soočajo gorenjski skvoterji, ki že več let gradijo in ustvarjajo enega najpomembnejših ter najaktivnejših prostorov alternativne kulture v Sloveniji.
Po 6 letih delovanja, se v zadnjem času Alternativno kulturno društvo Izbruh redno srečuje s pritiski, ki jih izvaja predstavnik druge strani denacionalizacijskih upravičencev - Vitomir Gros. Sam je poslal Mestni občini Kranj in gospodu županu - Damijanu Pernetu pismo, v katerem navaja in od občine zahteva:
-da v bodoče MO Kranj ne izdaja v in okolici bazena nikakršnih soglasij več
-da preprečijo nezakonita udejstvovanja okoli bazena (neprijavljena trgovina, neprijavljena prenočevanja, neprijavljeno gostinstvo in kuhinja ter drugo…)
-da policiji in tožilstvu prijavi vse ugotovljene nezakonitosti, da ukrepata v skladu z zakonom, policija pa, da prepreči nezakonito zbiranje v in ob bazenu
-da od upravljalca opuščenega zimskega bazena - Zavoda za šport - MO Kranj zahteva takojšnjo izpraznitev vsega inventarja in vse navleke iz njega
-da občina začne ravnati po njegovih zgoraj omenjenih predlogih, ki jih je poslal v mesecu maju 2007, po načelu, da smo vsi dolžni upoštevati načela pravne države in storiti vse, da nezakonitosti preprečimo
Podobno pismo je naslovil na Elektro Gorenjske in Komunalo Kranj, v katerih od njih zahteva, da odstranijo začasno električno priključno omarico s števcem, izza katere so kabli nelegalno speljani v in po bazenu, ter da odstranijo 900literski smetarski kontejner.
Izbruhov kulturni bazen po njegovih izjavah vodi skupina nasilnih vseljencov, ki kršijo vsa pravila RS, preko internetne strani pa pozivajo k uporu in nasilništvu.
Okrogle mizo z naslovom Izbruhov kulturni bazen je in naj tudi ostane kulturni center, ki je potekala novembra 2007, ob 6.obletnici delovanja, se Vitomir Gros, kot gost, ni udeležil. Kot pravi, vabila ni prejel, in da se okroglih miz v nasilno zasedeni tuji lastnini ne misli udeleževati. Sam zapis ob 6.obletnici delovanja pa je - po njegovem - za denacionalizacijske upravičence žaljiv. Meni tudi, da je to poziv MO Kranj k neupoštevanju zakonov in poizkus sanacije nezakonitih ravnanj in celo kaznivih dejanj, ki jih očitno noben noče preganjati.
Akd izbruh trenutno še čaka (že več kot 14 dni) na odgovor in dovoljenje MO Kranj za uporabo dela cestišča, ki pelje do bazena, na katerem bi se ob koncu tedna odvijale razne projekcije. S pomočjo teh prireditev, ki bi bile lahko s tem dovoljenjem elektrificirane, bi si bazen lahko od AKD Izbruh sposodil električni tok.
Toliko zaenkrat iz Kranja več novic drugi teden.
Predloge in mnenja lahko pišete na: akd_izbruh@yahoo.com, saj se sestavlja spis za MO Kranj ter Vitomirja Grosa.
-----
Spletna stran Izbruhovega kulturnega bazena:
-----
Sorodne zgodbe: