petek, 14. oktober 2011

Novice 15/10/11VAŠA KRIZA, NAŠA ŽIVLJENJA

Izjava za javnost ob globalnih protestih 15.O15. oktober je dan, ko se v Kopru, Ljubljani, Mariboru in drugod pridružujemo globalnemu gibanju za korenite spremembe obstoječega družbenega sistema, gibanju za ukinitev kapitalizma. S tem nadaljujemo boj za delavske in socialne pravice, boj proti izkoriščanju in poniževanju, boj za dostojanstvo!


300.000 ljudi, ki v Sloveniji živi na ali pod pragom revščine in preko 100.000 (prijavljenih) brezposelnih tudi pri nas niso več abstraktne številke, temveč vse bolj konkretna realnost. To kar je za elito kupčkanje z bilancami, dokapitalizacijami, privatizacijami, bailouti in rebalansi, so za nas neplačane položnice in krediti, vrste pred zavodi za zaposlovanje, podplačane službe in negotova iz-danes-na-jutri delovna razmerja, najemniške stanovanjske luknje, izkoriščanje na delovnem mestu in nečloveški delovni pogoji. V času, ko se družba sooča z globoko in vsesplošno krizo, se življenjske razmere slabšajo veliki večini prebivalstva. Oblastniki, ki so krizo zakuhali, sedaj njeno breme želijo preprosto prenesti na ljudi. Čeprav je kriza neposredna posledica njihovih odločitev, zaradi katerih bogatijo elite, trpijo pa milijoni, tudi danes nadaljujejo z isto politiko, ki nas je pripeljala v to nevzdržno situacijo. Z javnim denarjem rešujejo finančne institucije, banke in kapitaliste, hkrati pa od nas zahtevajo zategovanje pasu, ki je bil itak že pred krizo pretesen, ter podporo reformam, ki so v direktnem nasprotju z našimi interesi. Kako si lahko kdo sploh zamisli, da naj bi delo v slabših pogojih, z manj pravicami, dlje časa in za nižje plače (če sploh) lahko izboljšalo naša življenja? Kako si kdo sploh drzne pomisliti, da bo krčenje socialnih pravic, uničenje javnega šolstva, zdravstva in drugih socialnih ustanov pomagalo rešiti naše težave?

Časi, ko so ljudje verjeli, da lahko te stvari rešijo politiki te ali one barve in sposobnosti, so dokončno minili. Njihova dejanja na terenu so namreč bolj jasno kot vsak politični pamflet razkrila dejstvo, da vse politične stranke in vsaka vlada preko države delujejo zgolj v interesu kapitala ter tako v resnici ne zastopajo nikogar drugega kot samih sebe in svojih kapitalskih botrov. Zato vemo, da predčasne volitve v resnici ne bodo spremenile ničesar in da izboljšanja lastnih življenj ne moremo doseči s pomočjo ali preko obstoječih institucij, novih in starih strank. 15. oktobra bomo zato zavrnili tudi vsakršno predstavništvo in parlamentarizem nasploh. Tudi na ulicah bomo gradili nov sistem odločanja: direktno demokracijo, v kateri šteje glas vsakega posameznika in kjer vsi soodločamo o stvareh, ki se nas tičejo. Za našo svobodo ne potrebujemo voditeljev, za realizacijo naših želja nočemo navodil!

Tako kot je jasno, da naših težav ne morejo rešiti v parlamentu je jasno tudi, da sprememb na bolje ne more biti v okvirih kapitalizma. Finančna kriza je temeljna značilnost kapitalistične produkcije, ki nas odtujuje od stvari, ki jih proizvajamo, od samih sebe in od naših soljudi. Tudi če se tokratna konča, življenje ne bo nič lepše, saj bomo še naprej podvrženi istim odnosom izkoriščanja in istim mehanizmom razlaščanja. Potrebne so temeljne spremembe sistema kot celote in kolektivizacija družbenega bogastva, saj se v današnji situaciji nismo znašli zato, ker bi bil kapitalizem dober sistem, ki je le izgubil svoj kompas. Ne, kapitalizem je tista prava kriza, zato ta ne bo končana, dokler ne bo konec kapitalizma!

Poleg „sobotnih protestov“ moramo storiti korak naproti alternativam tudi na drugačne načine. Svoja življenja moramo vzeti nazaj v svoje roke in se organizirati ter povezati povsod, kjer smo izkoriščani, zatirani in nadzorovani: na naših delovnih mestih, v izobraževalnih ustanovah, v javnih prostorih in v naših soseskah. Vzpostavljati moramo avtonomne delavske sindikate, skupine, kolektive in skupnosti. Le skupaj, kolektivno in organizirano bomo lahko izzvali elite in sistem kot celoto. Pri tem moramo že danes vzpostavljati nove odnose; odnose, za kakršne si želimo, da bi začrtali okvire bodoče družbe. Na vseh ravneh je potrebno uvesti sisteme direktno-demokratičnega odločanja in samoupravljanje! Delovati moramo brez hierarhije in od spodaj, združevanje mora biti vključujoče in horizontalno. Take strukture bodo postavile človeka in družbo na prvo mesto ter tako krepile sodelovanje, medsebojno solidarnost in pomoč. Le družba postavljena na teh temeljih lahko ustvari okolje, v katerem bomo vsi ljudje lahko živeli dostojanstveno in svobodno sledili svojim željam.

Pri tem se ne mislimo zanašati na moderna orodja komunikacije, kot so denimo Facebook in druga virtualna socialna omrežja. Čeprav se morda zdijo ta uporabna za povezovanje in koordinacijo, so preprosto lahko zlorabljena in v resnici služijo za nadzor. Hkrati poglabljajo odtujenost in atomiziranost posameznikov v družbi, kjer nam je odvzet vsakršen glas in lahko kritiziramo le naravo stvari, ne pa sistema kot celote. Če želimo graditi drugačen svet, se moramo povezovati v realnem prostoru in času, ustvarjati nove javne in socialne prostore in na ta način nastopiti v boju za naše pravice!

Petnajstega oktobra bomo zato zasedli ulice, ceste, trge in skupaj odločali o naši sedanjosti in prihodnosti. S praksami direktne demokracije na skupščinah, sestankih in na ulici smo že zavrnili predstavniški sistem odločanja elit, z decentralizacijo se bomo zoperstavili koncentraciji bogastva v rokah peščice ter z direktnimi akcijami prekinili ustaljene tokove kapitala.


ZA DELAVSKE IN SOCIALNE PRAVICE, NE REŠEVANJE BANK IN KAPITALISTOV!

NE RABIMO NOVE VLADE, AMPAK NOV NAČIN ODLOČANJA!

NE PRIVATIZACIJA, AMPAK KOLEKTIVIZACIJA VSEGA!Anarhistična pobuda Ljubljana - Federacija za anarhistično organiziranje

15. oktober 2011Anarhistična pobuda Ljubljana je avtonomna skupina, članica Federacije za anarhistično organiziranje.

a-federacija.org

torek, 2. avgust 2011

Novice 01/08/11

IZJAVA PODPORE STAVKI DELAVCEV LUKE KOPER


Izražamo polno podporo stavki in boju delavcev Luke Koper, ki vztrajajo pri zahtevah po večji varnosti v pristanišču.


Pomanjkljiva varnost pri delu in diferenciacija pogojev dela sta le ena izmed načinov, s katerimi želi kapital doseči maksimalen dobiček, ne da bi pri tem upošteval osnovne standarde dostojanstvenega dela. Še več, dobiček želi maksimizirati prav na račun zdravja in varnosti delavcev. Po logiki deli in vladaj pa hkrati ustvarja neenake pogoje, ki naj bi delavce obrnili drugega proti drugemu ter med njimi ustvarili trenja, zaradi katerih bi se za drobtinice borili med seboj, namesto da bi se skupaj uprli upravi Luke Koper, ki je kriva za nedopustne pogoje dela.


Ni presenetljivo, da poskuša vodstvo Luke Koper legitimne zahteve delavcev v javnosti očrniti, stavko pa razbiti z uvozom stavkokazov ter grožnjami po odpuščanju. Žalostno je, da so del te umazane igre tudi nekateri mainstream sindikalisti, ki se sprenevedajo, da je zdaj potreben dialog in da je s stavko potrebno ravnati odgovorno, čeprav dobro vedo, da so žerjavisti stavko razglasili šele po dolgotrajnih propadlih pogajanjih z upravo.


Ostro protestiramo proti pritiskom na stavkajoče delavce in zahtevamo takojšnjo izpolnitev vseh stavkovnih zahtev! Prav tako zahtevamo, da uprava Luke Koper takoj ustavi vse postopke za odpuščanje stavkajočih!


NAJ ŽIVI DELAVSKA SOLIDARNOST!


Lokalna skupina Ljubljana,

Federacija za anarhistično organiziranje

V Ljubljani, 1. avgusta 2011


---

Premike v aktualni zgodbi spremljajte preko spletne strani Federacije za anarhistično organiziranje ali Nevidnih delavcev sveta IWW, kjer redno objavljajo zadnje informacije:

FAO: Delavski boj v Luki Koper

IWW: Nevidni delavci sveta podpiramo stavko v Luki Koper

nedelja, 19. junij 2011Veganske večerje spet jeseni

Prišel je čas, ko bomo veganske večerje preselili na morje v družbo malvazije in roštilja na plaži. Hvala vsem skupinam in posameznikom, ki so nam kuhali čez leto in tudi vam, ki ste prišli žreti. Bilo je zelo okusno in zabavno.


Vidimo se spet septembra!

ponedeljek, 6. junij 2011

Novice 06/06/11

ANTOLOGIJA ANARHIZMA 3

Okrogla miza ob predstavitvi knjige


Ob izidu knjige Antologija anarhizma 3 – katere cilj je obogatiti družboslovno in humanistično misel s pomembnimi prispevki anarhizma, prav tako pa prispevati k boljšemu razumevanju te intelektualne tradicije – se bomo pogovarjali o vlogi anarhizma v sodobni družbi.


Na okrogli mizi bodo sodelovali: Rudi Rizman, urednik Antologije anarhizma 1, 2 in redni profesor na Oddelku za sociologijo, FF; Tjaša Pureber, novinarka in aktivistka A-InfoShopa ter Andrej Kurnik, predavatelj na Fakulteti za družbene vede in aktivist, ki deluje znotraj Socialnega centra Rog in v pobudi Nevidni delavci sveta. Pogovor bo vodila Tjaša Pureber.


Predstavitev in okrogla miza bo potekala v torek, 7. junija, z začetkom ob 20h v Kinu Šiška (prostor: Komuna).

Soorganizacija Kino Šiška in Založba Krtina.

Uradna najavo najdete tukaj.

sobota, 4. junij 2011

Novice 04/06/11


Kapital proti ljudem, ljudje proti kapitalu


Izjava za javnost ob demonstracijah Nevidnih delavcev sveta IWW, ki je danes potekala v Ljubljani.


KAPITAL PROTI LJUDEM: Ustavimo izkoriščanje!

Danes izražamo podporo boju najbolj izkoriščanih, izigranih in ponižanih delavcev v naši družbi - migrantskih delavk in delavcev, ki so jim že leta sistematično kršene in zanikane delavske in socialne pravice. Kapitalisti z brezvestno gonjo za dobičkom in država z zakonodajo, ki to spodbuja, so jih pahnili v novodobne sužnjelastniške odnose, kjer jim je odvzeto vse - delo, dom, plače in predvsem dostojanstvo. Zgodba je že zdavnaj jasna in na tej točki ne potrebuje nobene dodatne analize. Nevzdržne razmere na delovnih mestih, človeka nevredno bivanje v samskih domovih in brezbrižno izkoriščanje se morajo končati takoj!

V katastrofalnem položaju pa se niso znašli zgolj migrantski delavci. V času, ko se družba sooča z globoko in vsesplošno krizo, se razmere za življenje slabšajo veliki večini prebivalstva. Oblastniki so krizo zakuhali sami, sedaj pa njeno breme preprosto prelagajo na ljudi. Čeprav je kriza neposredna posledica njihovih odločitev, zaradi katerih so bogatele elite, trpeli pa milijoni, tudi danes nadaljujejo z isto politiko, ki nas je pripeljala v to nemogočo situacijo. Z javnim denarjem rešujejo banke in kapitaliste, hkrati pa od nas zahtevajo zategovanje pasu, ki je bil itak že pred krizo pretesen, ter podporo reformam, ki so v direktnem nasprotju z našimi interesi. Kako si lahko kdo sploh zamisli, da naj bi delo v slabših pogojih, z manj pravicami, dlje časa in za nižje plače (če sploh) lahko izboljšalo naša življenja?

LJUDJE PROTI KAPITALU: Za novo delavsko gibanje!

Nastala situacija je kapitalizmu in državi imanentna, zato je oblast ne more, ne zna in noče rešiti. Skrajno naivno je torej pričakovati, da lahko izboljšanje naših življenj dosežemo preko ali s pomočjo obstoječih institucij. Potrebne so korenite in široke družbene spremembe, te pa lahko izborimo zgolj ljudje sami. Zato se moramo organizirati zdaj, brez posrednikov in voditeljev ter zgraditi novo delavsko gibanje, ki bo sposobno nasloviti ključna vprašanja in ponuditi konkretne alternative!

Da bi tovrstno gibanje lahko doseglo odločilen preboj, je potrebno najprej prilagoditi analizo stanja. Razmere v družbi so se v zadnjih letih močno spremenile, zato mora biti tudi boj za naše pravice drugačen, kot je bil v preteklosti. Zelo izrazit in prevladujoč trend na trgu dela je vseprisoten proces prekarizacije - bohotenje zaposlovanja za določen čas in drugih sorodnih oblik negotovega dela. Vsem tem oblikam dela je skupna kronična negotovost, individualizacija, izkoriščanje in nižanje zgodovinsko priborjenih delavskih pravic. Hkrati so nam od zgoraj vsiljene umetne ločitve (brezposelni proti zaposlenim, študenti in ostali prekarno zaposleni proti redno zaposlenim, “domači” proti “tujim”, upokojenci proti mladim ipd.), ki služijo kot plodna tla za razpihovanje medsebojnega tekmovanja in katerih funkcija je, da med nas vnašajo razdor ter nas posledično pasivizirajo in disciplinirajo.

Zato menimo, da je potrebno na novo definirati pojem delavstva in delavskega boja. Potrebno je preseči prepričanje, ki nam ga vsiljuje vladajoča ideologija, da izkoriščanja delavcev danes ni več ter da živimo v harmonični družbi konsenza. Skušajo nas prepričati, da klasično delo izginja, da javni uslužbenci v resnici niso delavci, da obstaja velika razlika med tistimi, ki delajo v obrti ali trgovini ter da intelektualno delo ni podvrženo istemu produkcijskemu režimu odtujevanja in izkoriščanja. Vsem novim tehnologijam in bleščečim podobam napredka navkljub se namreč odnosi produkcije na bistvenih ravneh niso dosti spremenili: v končni analizi je tudi danes velika večina ljudi delavcev, ki so podrejeni interesom kapitala ter na ta način že vključeni v razredni boj. Nujno je zato prepoznati, da imamo kljub različnim situacijam, v katerih delamo in živimo, delavci vseh vrst skupne interese ter da se moramo povezati in se za naše pravice boriti skupaj!

Mislimo, da je za uspeh tega preboja potrebno iznajti nove načine organiziranja in principe delovanja. Gibanje se mora že danes organizirati in delovati v skladu s cilji, za katere se zavzema; temeljiti mora na samoorganizaciji in delovanju od spodaj, horizontalnem združevanju namesto hierarhij, avtonomiji vseh vpletenih in direktno-demokratičnemu odločanju. Organizirati se moramo povsod, kjer smo izkoriščani in zatirani: na naših delovnih mestih, v izobraževalnih ustanovah, v javnih prostorih in v četrtnih skupnostih. Zavrniti moramo predstavništvo in obstoječe strukture! Krepiti je potrebno že obstoječa napredna družbena gibanja, kot so Nevidni delavci sveta IWW, odpirati nov javni prostor in spodbujati gradnjo novih struktur: vzpostavljanje avtonomnih skupin, skupnosti, neodvisnih sindikatov, organizacij in socialnih prostorov ter jih v skladu z zgoraj postavljenimi izhodišči povezovati v mreže in koalicije, vzpostavljati konkretno solidarnost in skupne boje.

A gibanje se ne bo rodilo samo od sebe. Vsak posameznik in obstoječe skupine nosimo veliko odgovornost. Odgovore na izzive sedanjosti in vizije prihodnosti moramo iznajti sami, a skupaj!

SAMOORGANIZACIJA, SOLIDARNOST IN DIREKTNA AKCIJA!


Delavski svet,

Federacija za anarhistično organiziranje

4. junija 2011


Delavski svet je bil ustanovljen v okvirih Federacije za anarhistično organiziranje z namenom analiziranja, raziskovanja, organiziranja in boja na področju dela, delavstva in delavskih bojev.

E-mail: info[at]a-federacija.org

Spletna stran: a-federacija.org
Povezava

Poziv na shod in predzgodba:

Novice 28/05/11
IWW - Nevidni delavci svetasobota, 28. maj 2011

Novice 28/05/11


Poziv na demonstracijo nevidnih delavcev in delavk sveta 4. junija!


Transnacionalno gibanje migrantskih in prekernih delavcev in delavk IWW (Nevidnih delavcev sveta) je 15. aprila na svoji skupščini sprejelo odločitev, da 4. junija v Ljubljani organizira manifestacijo za pravice migrantskih delavcev.


Odločitev je rezultat nepripravljenosti oblasti Republike Slovenije, da sprejmejo odgovornost za katastrofalni položaj migrantskih delavcev. IWW so v preteklih letih in še posebej intenzivno po izbruhu finančne in ekonomske krize vlado Republike Slovenije in druge odgovorne institucije v državi opozarjali na izjemno težak položaj migrantskih delavcev ter na sistematično kršenje in zanikanje njihovih delavskih, socialnih in državljanskih pravic. Ob tem so nenehno opozarjali, da nosi temeljno odgovornost država s svojim režimom migracij, ki se ga ne bi sramovali najbolj zapriseženi rasisti in zagovorniki apartheida. Nenehno so poudarjali, da je edina rešitev takšna sprememba zakonodaje, ki bo ukinila odvisnost delavcev od delodajalcev in jih vključila v socialno državo.

Odgovor vlade na pozive, akcije in mobilizacije so kozmetične spremembe obstoječe migracijske zakonodaje, ki ne bodo razgradile sistema odvisnosti in ne bodo odpravile institucionalne diskriminacije migrantskih delavcev in delavk. Vlada Republike Slovenije je s februarsko uredbo omogočila uresničitev zanemarljivega dela sistematično kršenih socialnih pravic v obliki humanitarne pomoči, kar so številni delavci razumeli kot ponižanje. Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve se ni odzvalo na legitimne zahteve delavcev, ki so bili pregnani iz Republike Slovenije, delodajalci in država pa jim dolgujejo pravice iz dela. Zadnji test pripravljenosti vlade, da naredi konkretne poteze onkraj deklarativnega sočutja, je bila marčevska manifestacija iz Slovenije pregnanih in izigranih delavcev v Banja Luki. Poziv samoorganiziranih oškodovanih in pregnanih delavcev v okviru IWW, da se jih vključi v reševanje problematike migrantskih delavcev, ni dobil nobenega odgovora. Prav tako nikogar na vladi in v njenih institucijah ne zanima usoda stavkajočih delavcev v bivšem Vegradovem delavskem domu v Velenju, stavkajočih delavcev Gratima v Sežani, stavkajočih delavcev SCT v delavskih domovih v Ljubljani. Računajo, da jih bodo pometle grožnje, negotovost, marginalizacija in revščina.

Razlogi za demonstracijo migrantskih delavcev so torej na dlani. Le z veliko demonstracijo se lahko zoperstavijo pozabi, marginalizaciji, porazu, odvzemu upanja, normalizaciji skrajno brezvestnih oblik izkoriščanja. Prav tako so na dlani razlogi, da z njimi demonstrirajo vsi ostali. Nihče nima ničesar od takšnega ropanja delavcev, razen gradbenih in ostalih baronov, njihovega političnega kroga in institucij finančnega kapitalizma. Še več, na vrhuncu krize je popolnoma jasno, da je poglavitni dejavnik korupcije – pretakanja skupnega bogastva v žepe peščice in blokiranje naše zmožnosti proizvajanja – sistematično zanikanje pravic delavcem in delavkam, njihova odvisnost, odsotnost vsakršnih garancij. Slednje pa ni zgolj paradigmatski pogoj dela in življenja migrantskih delavcev, ampak vseh.

Zato pozivamo vse, da četrtega junija skupaj zasedemo ljubljanske ulice, da skupaj zgradimo moč, s katero bomo osvojili pravice in garancije, zaustavili korupcijo, ki nam jemlje prihodnost. Celotno generacijo so obsodili na brezperspektivnost. Migrantom in migrantkam zanikajo pravico do izbire, do mobilnosti, do delavskih, socialnih in državljanskih pravic. Študente in študentke pehajo v prekernost, iz študija in univerze delajo poligon skrajnega razslojevanja in degradacije mladih. Prekernim delavcem in delavkam odrekajo pravice in jih pehajo v revščino. Vse redkejši, ki še imajo kakšne pravice, jih lahko obdržijo za ceno pokornosti. Razen, če se združimo. Ne da bi karkoli branili, ampak da definiramo in uveljavimo pravice, zgradimo svojo moč in spremenimo svet.

V Evropi, na obeh straneh skupnega Sredozemskega morja, v evropskih metropolah, ki vstajajo proti politikam zategovanja pasov in nasilju finančnega kapitalizma, v evropskih provincah, kjer so mlade generacije vstale proti podvrženosti, hierarhijam, brezizhodnosti, lokalnim diktaturam, v transnacionalnem gibanju migrantov, ki prečka meje in ruši režim evropskega apartheida, vstaja nova generacija. 4. junija bomo v Ljubljani naredili manifestacijo te nove generacije, moment njene vidnosti, moči in odločenosti. Zahtevali bomo pravice za migrantske delavce in delavke, ki so jim v evropskem apartheidu sistematično zanikane. Zgradili bomo novo solidarnost, novo moč, novo skupno telo – da osvojimo našo skupno prihodnost.

IWW (Nevidni delavci sveta)
Socialni center Rog

---

Mobilizacija:

28. maj 2011:

Skupščina IWW in mobilizacijski koncert

2. junij 2011:

ZLATKO KAUČIČ s prijatelji v podporo nevidnim delavcem sveta


Več informacij in predzgodba na:

Njetwork - IWW, nevidni delavci sveta

petek, 6. maj 2011

Novice 06/05/11

A N A R H
Dnevi avtonomne politike in kulture
13. - 15. maj 2011, Delavski dom TrbovljeOd 13. do 15. maja 2011 bo v Trbovljah potekal ANARH, dnevi avtonomne politike in kulture. Dogodek organizira Federacija za anarhistično organiziranje (FAO), vključeval pa bo pester in širok program - od delavnic, javnih tribun in sejma neodvisne produkcije do kulturnega programa in zabave.

Najavo, celoten program in vse potrebne informacije dobite na spletni strani FAO, spodaj objavljamo okvirni program.

PETEK, 13. MAJ

17:00

Otvoritev sejma neodvisne produkcije

S svojimi materiali se bodo predstavili domači in tuji anarhistični in drugi avtonomni založniki, distribucije in skupine | knjige, časopisje, druge publikacije in materiali

18:00

Otvoritev razstave fotografij in drugih dokumentov:

ANARHIZEM V SLOVENIJI

Predstavitev domačega anarhističnega gibanja preko fotografij ter drugih dokumentov iz različnih akcij, demonstracij in drugih aktivnosti v zadnjih desetih letih

19:00

Javna tribuna:

KAPITALIZEM JE KRIZA:

SAMOORGANIZACIJA KOT ALTERNATIVA

Izhodišča bodo podali aktivisti različnih avtonomnih skupin, ki pri nas prakticirajo samoorganizacijo | diskusija

20:00

Kino DDT: Land and freedom

Projekcija igranega filma, ki govori o vseh protislovjih španske državljanske vojne

22:00

Javna večerja

Čas za neformalno druženje in pogovore v sproščenem vzdušju ob dobri hrani in pijačiSOBOTA, 14. MAJ

9:00 – 13:00

Sejem neodvisne produkcije in eko tržnica

Poleg sejma anarhistične in avtonomne produkcije tudi direktna izmenjava eko izdelkov

11:00

Delavnica: Reciklaža

Izdelovanje uporabnih reči iz odpadnih materialov

13:00

Delavnica: Neodvisno povezovanje kot alternativa prehrambeni industriji

Vrtnarjenje kot prakticiranje avtonomije, sožitje med malimi kmeti in porabniki, permakultura, kolektivizacija zemlje ter krepitev in poglabljanje vezi | diskusija

14:00

Nadaljevanje sejma neodvisne produkcije

Še naprej bodo na voljo materili, ki jih na sejmu razstavljajo domači in tuji anarhistični in drugi avtonomni založniki, distribucije in skupine

15:00

Delavnica: Tour cantina deluxe

Revolucionarna akcija nabiranja divjih užitnih rastlin v mestu

16:00

Delavnica: Ženska ženski

Poskus pogovora brez tabujev in dlak na jezikih. Dekleta, žene, matere, babice, prababice in vse ostale ter tudi vse teme – dobrodošle!

17:00

Predstavitev:

Anarhistična založba DAF

Predstavitev ene izmed najbolj produktivnih anarhističnih založb v regiji, ki gibanje zalaga s pomembnimi knjižnimi izdajami anarhističnih avtorjev, in njihovih najnovejših izdaj

18:00

Kulturni program:

Pevski zbor Zarja

Revolucionarne pesmi delavskega in protifašističnega upora | dirigent: Blaž Rojko

19:00

Mednarodna javna tribuna:

ANARHIZEM ALI BARBARSTVO:

KAPITALIZEM RES NIMA ALTERNATIVE?

Izhodišča bodo podali člani anarhističnih skupin iz različnih delov Evrope | diskusija

20:00

Kino DDT: The Take

Projekcija dokumentarnega filma The Take, ki govori o delavski samoorganizaciji, zasedbi tovarne in samoupravljanju v Argentini

21:00

Kulturni program:

Nastopi, odprti mikrofon in DJ program

S svojimi točkami se bodo predstavili različni umetniki in aktivisti, od poezije, pesmi do komedije, priložnost za svoj nastop pa bo imel kdorkoli bo želel, saj je koncept dogodka odprti (pokaži-kaj-znaš) mikrofon. Na koncu DJ program za pester zaključek dneva.NEDELJA, 15. MAJ

10:00

Aktivistični ogled mesta

Predstavitev dolge in močne tradicije delavskega in protifašističnega boja v Zasavju

14:00

Skupščina udeležencev

Zaključek dogodka | evalvacija in postavitev ciljev za prihodnje

torek, 29. marec 2011

Novice 29/03/11


Sedmi zagrebški anarhistični knjižni sejem


Od 1. do 3. aprila 2011 bo že sedmo leto zapored v Zagrebu potekal Anarhistični knjižni sejem. Spodaj objavljamo originalno napoved in program, vse informacije pa najdete na uradni spletni strani:
www.ask-zagreb.org

Več o samem sejmu, situaciji v Zagrebu in anarhističnemu založništvu tudi v radijski oddaji Črna luknja, kjer bo tokratni gost eden izmed organizatorjev sejma in ustanovitelj anarhistične založbe Što Čitaš?. Oddajo lahko poslušate preko radijskih sprejemnikov na frekvenci Radia Študent 89.3 MhZ ali preko spleta na radiostudent.si v torek, 29. marca 2011 ob 22:30. Najavo oddaje najdete tukaj, kjer bo naknadno dodana tudi celotna oddaja.

------------

Sedmi Anarhistički sajam knjiga

Sedmi Anarhistički sajam knjiga u Zagrebu održat će se prvi vikend u travnju. Ove godine sajam se održava u galeriji Nova, a osim već tradicionalnog okupljanja anarhističkih izdavača, grupa i pojedinaca, najavljene su i diskusije o anarhizmu u praksi, demokraciji, seksualnom nasilju, pravima životinja i skvotiranju, te će tijekom sajma će biti predstavljeno i nekoliko novih knjiga. Na sajmu sudjeluju izdavači, grupe i projekti iz regije i svijeta.

Sedmi Anarhistički sajam knjiga u Zagrebu održat će se od 1. do 3. travnja 2011. godine u galeriji Nova u Teslinoj ulici, a cjelokupan program je dostupan na stranicama sajma www.ask-zagreb.org

Ove godine, program sajam obuhvaća širok spektar tema pa će tako u petak tijekom razgovora o anarhizmu u praksi, gost sajma Peter Gelderloos govoriti o konkretnim primjerima koji pokazuju da se anarhističke ideje lako mogu pretvoriti u stvarnost. U subotu, Peter Gelderloos će održati predavanje naslovljeno "Demokracija kao totalitarizam".
Također gost sajam, Aleksa iz izdavačke družine anarhija/blok45, upoznati će nas s njihovim izdavačkim poduhvatima, Operacijom Džabalesku i drugim iskustvima, dok će izdavačka kuća DAF iz Zagreba predstaviti svoju novu biblioteku Pet bijelih stepenica u čijem prvom kolu izlazi pet izdanja.
Treba još spomenuti predavanja o seksualnom nasilju, pravima životinja i skvotiranju u Hamburgu, čime se zaokružuje program sajma.

Ove godine na sajmu sudjeluju izdavači, grupe i projekti iz zemalja regije, ali i Austrije, Češke, Engleske, Njemačke, Australije, Italije, čime sajam još jednom pokazuje svoj međunarodni karakter.

Anarhistički sajam knjiga već sedam godina okuplja izdavačke kuće, grupe, projekte i osobe uključene u slobodarski pokret, te sve zainteresirane. Osnovna ideja sajma je predstaviti anarhističku/slobodarsku literaturu i djelovanje što širem krugu ljudi, te stvoriti mjesto susreta i otvoriti diskusije važne za sam pokret i društvo.

Tijekom prvih šest godina sajam je okupio velik broj sudionika i sudionica, a na tisuće ljudi je posjetilo sajam i sudjelovalo u programu.

Program sajma

Petak, 01. 04. 2011.

15:00 - 20:00
[galerija Nova, Teslina 7 (u dvorištu)]

Sajam knjiga - dođite i pogledajte knjige koje nude izdavači, besplatne materijale različitih grupa, novine, časopise...

16:00 - 17:00
[galerija Nova, Teslina 7 (u dvorištu)]

Oslobođenje životinja - zašto je potrebno?

Diskusiju organizira grupa Stop specizmu.

Što su prava životinja i zašto su potrebna? Zašto neke životinje smatramo ljubimcima a druge hranom? Jeste li se ikada zapitali što se krije iza gotovog proizvoda? Danas gotovo da i nema industrije koja ne zarađuje na iskorištavanju životinja - u ovoj diskusiji porazgovarat ćemo o problemu iskorištavanja životinja za različite "svrhe" i o načinima na koje možemo pomoći.
Nakon prezentacijskog dijela diskusije, moći ćete pitati sve što vas zanima o vegetarijanstvu, veganstvu i općenito pravima životinja, diskusija će biti otvorena za sve i za sva pitanja.

17:30 - 19:00
[galerija Nova, Teslina 7 (u dvorištu)]

Anarhija/blok45, Operacija Džabalesku i druga iskustva

Anarhija/blok 45 je izdavačka družina iz Beograda, koja već devet godina objavljuje knjige usmerene na kritiku nekih ključnih aspekata masovnog društva (rad, opsesivni produkcionizam, ekonomija kao ucena, ideologija progresa i ostale "aksiomatske izvesnosti" iz te orbite) - i pokušava da se na svoj način nadoveže na njih. Sve knjige su od početka bile besplatne (Operacija Džabalesku), što je podrazumevalo razvijanje novih načina distribucije i poseban odnos sa čitaocima. Taj poseban urednički fokus i to izdavačko iskustvo, njegovi razni produžeci i posledice, biće tema razgovora sa Aleksom, urednikom i prevodiocem anarhije/blok 45.

19:00 - 20:00
[galerija Nova, Teslina 7 (u dvorištu)]

Anarhizam u praksi

Peter Gelderloss predstavlja svoju novu knjigu "Anarchy Works".

Anarhizam je najodvažniji revolucionarni društveni pokret nastao unutar borbe protiv kapitalizma, a koji teži stvaranju slobodnog svijeta bez svih oblika dominacije i iskorištavnja. U svojoj biti to je jednostavan i uvjerljiv prijedlog jer ljudi znaju kako živjeti svoj život i znaju se organizirati bolje nego što bi to ikad napravio neki sručnjak za njih. Drugi pak cinično tvrdek ako trebamo vlast koja će nas zaštiti. Tvrde da je anarhija nepraktična i utopijska, da nikad ne bi mogla funkcionirati.
Upravo suprotno, anarhistička praksa ima dugu povijest i često je funkcionirala sasvim dobro. Povijest opisana u ovoj knjizi pokazuje da anarhističko društvo može uspješno zadovoljiti sve želje i potrebe pripadnika tog društva.
Knjiga donosi primjere iz cijelog svijeta, povijesne i antropološke, koji pokazuju da su ljudi u različitim vremenima i na različite načine prakticirali uzajamnu pomoć, samoorganizaciju, autonomiju, nehijerarhijsko odlučivanje i ostale principe na kojima je zasnovana anarhija, bez obzira na to jesu li se nazivali anarhistima ili ne.
Predobro dokumentirana da bi bila samo mitologija i preširoka da bi bila samo antropologija, ova knjiga predstavlja inspirativan odgovor svima onima koji tvrde da su anarhisti utopisti jer donosi detaljan opis toga kako anarhija može i kako je već funkcionirala.

Subota, 02. 04. 2011.

10:00 - 15:00
[Zrinjevac]

Sajam knjiga se seli na ulicu, dođite i pogledajte knjige koje nude izdavači, besplatne materijale različitih grupa, novine, časopise... U slučaju lošeg vremena, sajam se vraća u galeriju.

15:00 - 20:00
[galerija Nova, Teslina 7 (u dvorištu)]

Sajam knjiga dođite i pogledajte knjige koje nude izdavači, besplatne materijale različitih grupa, novine, časopise...

15:30-16:30
[galerija Nova, Teslina 7 (u dvorištu)]

Skvotiranje u Hamburgu

Razgovor o situaciji oko skvota Rote Flora u Hamburgu kojem prijeti deložacija i općenito o situaciji u tom gradu.

16:30 - 17:00
[galerija Nova, Teslina 7 (u dvorištu)]

Anarhistički odgovor na seksualno nasilje

Predstavljanje grupe iz Češke Paper Planes

Paper Planes je grupa nekoliko prijatelja/ica koji dijele strast i energiju da nešto učine sa stvarima oko sebe. Naše aktivnosti su bazirane na prijateljstvu, uzajamnoj pomoć i uvjerenju da nešto možemo promjeniti.
Jasno nam je da je seksualno nasilje dio naše okoline i ne možmo zaobići tu realnost. Uviđamo koliko je ljudi oko nas iskusilo neki oblik seksualnog nasilja i ne možemo šutjeti o tome.
Naš cilj je širiti informacije o seksualnom nasilju i same sebe educirati o tome. U našim zajednicama i aktivnim grupama želimo stvoriti orkuženje u kojem nema mjesta seksualnom nasilju i opresivnom ponašanju, te gdje možemo otvoreno razgovarati i pronaći podršku naših prijatelja i drugova.

17:00 - 18:00
[galerija Nova, Teslina 7 (u dvorištu)]

Predstavljanje pet novih naslova u izdanju DAF-ove nove bibiloteke Pet bijelih stepenica

Georg Büchner: Hesenski glasnik - Lenz - Pisma
Hesenski glasnik (1834.) je prvi revolucionarni proglas koji počinje sloganom "Mir kolibama! Rat palačama!" i koji je Büchner napisao prožet idealima Francuske revolucije.
Novela Lenz zauzima istaknuto mjesto u njegovu neveliku opusu.
Pisma se uglavnom odnose na Hesenski glasnik.

Paul Goodman: Crna zastava anarhizma
Knjiga obuhvaća tri Goodmanova eseja od kojih prvi Crna zastava anarhizma govori o studentskom pokretu u Americi. Druga dva eseja su Moralnost znanstvene tehnologije i Psihologija nemoći. Goodman je cijeli život posvetio mogućnosti ostvarenja promjene društva.

Voltairine de Cleyre: Direktna akcija
Pored Direktne akcije tu su još tri njena eseja: Anarhizam, Kako se postaje anarhist i U obranu Emme Goldman i prava eksproprijacije. Voltairine de Cleyre prominentna je američka anarhistkinja i feministkinja, jedna od mnogih važnih žena u anarhističkom pokretu.

M. A. Bakunjin: Manifest Slavenima - P. A. Kropotkin: Omladini
U jednoj knjizi smo reprintirali dva teksta: Bakunjinov Manifest Slavenima i Kropotkinov apel Omladini. Prvi tekst je objavljen 1922. u Beču u poznatoj Edition Slave, a drugi je objavljen 1909. u Splitu.

Henry David Thoreau: Građanski neposluh
Knjiga pored Građanskog neposluha ima i lijepi predgovor R. W. Emersona koji je bio i njegov prijatelj i na neki način učitelj. Ovaj ogled postat će nadahnuće za nenasilne pobunjenike dvadesetog stoljeća, rado čitan i mnogo puta preštampavan u svijetu.

Knjige će predstaviti Hrvoje Jurić, Ankica Čakardić i Marko Strpić

18:00 - 20:00
[galerija Nova, Teslina 7 (u dvorištu)]

Demokracija kao totalitarizam

Peter Gelderloos će govoriti o demokraciji kao obliku totalitarizma, te će iznijeti analizu demokracije kao tvorevinu elite, proizašlu iz očito autoritarnih oblika vladavine, a koja otvara mogućnost još veće kontrole nad onim u što ljudi vjeruju, kao i sve veću kontrolu svih dijelova života. Anarhistička tvrdnja da je svaka vlast autoritarna će biti objašnjeno na način da ćemo pokazati kako je demokracija, općenito prihvaćena kao najbolji oblik vlasti, zapravo sredstvo dominacije i društvene kontrole.

Nedjelja 03. 04. 2011.

10:00 - 15:00
[galerija Nova, Teslina 7 (u dvorištu)]

Sajam knjiga - dođite na kavu ili čaj, potražite knjigu koju ste propustili prethodnih par dana, pozdravite se sa sudionicima i provedite nedjeljno prijepodne u ugodnom društvu...Time zatvaramo 7. Anarhistički sajam knjiga.

sreda, 16. marec 2011

Novice 16/03/11

VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO AKD IZBRUH:

RESNICA O IZBRUHOVEM O KULTURNEM BAZENU OZ. ŠE EN IZBRIS KULTURNEGA HRAMA NA RAČUN KAPITAL FAŠIZMA!Spoštovani,


Vljudno vabljeni na tiskovno konferenco, Alternativnega kulturnega društva Izbruh, ki je na račun zakulisnih iger MO Kranj, izgubilo na Gorenjskem kulturno najbolj aktiven in prepoznaven prostor, ter tako pristalo na ulici !


Tiskovna konferenca se bo zgodila v petek 18.03., ob 12:00 uri, na makadamskem parkirišču pred (bivšim) Izbruhovem kulturnem bazenom.


Smrt fašizmu,
svoboda narodu!

AKD Izbruh

Dodatne informacije najdete tukaj.

Novice 16/03/11

OSA Benefit v Sokolskem domu


V soboto, 19. marca 2011, bo v Sokolskem domu v Novem mestu potekal benefit dogodek/koncert za zasavsko anarhistično skupino OSA, ki je del anarhistične federacije FAO.

Večer se bo pričel ob 20:00 s predstavitvijo skupine O.S.A. Zasavje. Predstavitev bo obsegala zgodovinski pogled na dogajanje v regiji, ki je dalo delavskemu in antifašističnemu gibanju ter organiziranju v Sloveniji kot tudi širše močan pečat; pretekle aktivnosti in dogodke, ki so se jih udeležili in organizirali člani O.S.A.; ter aktualno dogajanje in situacijo v Zasavju.

Sledile bodo projekcije DIY videospotov G.C., distribucija anarhistične literature in materialov ter v večernih urah koncert glasbenih skupin Sirotinje (Kranj, punk), Drek u pest (Kranj, punk-rock), Final aproach (Krško, HC-punk) in Carl Hunter (Karlovac, HC-punk).

Več informacij najdete na: OSA Zasavje

VABLJENI!

torek, 1. marec 2011

Novice 01/03/11


Že imate svoj izvod?


S koncem februarja je izšla nova številka redne publikacije Anarhistka, ki je že 21. po vrsti.

V njej lahko spoznamo pogled anarhistov na Zakon o malem delu in argumente proti njemu, ki se v številnih točkah razlikujejo od ostalih nasprotnikov zakona. Anarhistična analiza namreč v zakonu vidi predvsem ambicijo kapitala po dodatni prekarizaciji vseh delov delavske populacije, ki naj prinese še dodatno poslabšanje pogojev, v katerih živimo in delamo.

V Anarhistki najdete tudi informacije o boju za avtonomne prostore v Kranju in Ljubljani ter novice o trajajoči stavki migrantskih delavcev v delavskih domovih v Ljubljani, Sežani in Velenju. Med novicami še o premikih na arabsko-afriški fronti in ostale redne vsebine, kot so recenzije različnih publikacij in ostalo.

Okrožnico Anarhistka lahko brezplačno dobite pri vaših lokalnih distributerjih anarhistične literature ali v prostorih gibanja po Sloveniji, kot je [A] Infoshop na Metelkovi.

Kopijo zadnje ali starih številk vam lahko pošljemo tudi na vaš domači naslov, če nas kontaktirate preko e-mejla: a.infoshop@gmail.com. Na ta naslov se oglasite tudi v primeru, da bi želeli projekt konkretneje podpreti; ali s pomočjo pri distribuciji ali s prispevki za naslednje številke.

nedelja, 20. februar 2011

Novice 20/02/11

KLIKNI ZA POVEČANJE!
---------------------------------------------------


Pogovori o anarhizmuSavinjski anarho-organizacijski svet v petek, 25. februarja 2011 v Celju pripravlja javni dogodek z naslovom Pogovori o anarhizmu. Skupina bo na tem večeru predstavila osnovne koordinate politične misli in zgodovine anarhizma, vizijo anarhističnega organiziranja in razloge za podporo tem idejam. V diskusiji pa se bodo - med drugim - skušale poiskati tudi primerne poti za napredek anarhističnega projekta in doseganje ciljev anarhističnega gibanja.

DOBRODOŠLI VSI!

Kje:
PLEVNIK-KRONKOWSKA GALERIJA,
RAZLAGOVA 6, CELJE


Kdaj:

PETEK, 25. FEBRUAR 2011, OB 20:00
Kaj je SAOS?


Savinjski anarho-organizacijski svet - SAOS je avtonomna skupina anarhistične federacije FAO in je bila ustanovljena spomladi leta 2010 v Celju. Že takrat se je skupina tudi formalno povezala z ostalimi anarhističnimi skupinami v Sloveniji ter se priključila Federaciji za anarhistično organiziranje.
SAOS sestavljajo člani in članice iz Celja, Šentjurja, Laškega, Vojnika, Dramelj in Žalca, želijo pa se razširiti še na nekatera druga mesta, kjer naj bi se naknadno oblikovale samostojne celice (predvsem Velenje in Mozirje). Cilj delovanja skupine je predvsem spremljanje in pomoč pri različnih delavskih in antifašističnih akcijah, ki bi delovale družbeno koristno, ter osveščanje in izobraževanje širše javnosti. Želijo se povezati tudi s čimveč sorodnimi skupinami tako doma, kot tudi v tujini.

nedelja, 13. februar 2011

Novice 13/02/11


O.S.A. Zasavje vas v soboto, 19.februarja 2011, vabi v prostore Delavskega doma Trbovlje na celodnevno dogajanje z naslovom:

»Libertizem za boljši jutri«


  • V sklopu dogodka bo že v četrtek, 17.2. ob 20:00, v Novi galeriji DDT otvoritev razstave plakatov G.Cestnika, ki bo na ogled dva tedna.
  • V sobotnih dopoldanskih urah bomo v okviru akcije "Hrana, ne orožje!" delili brezplačne tople vegetarijanski obroke pred vhodom v DDT.
  • V spodnji avli DDT bodo prav tako v dopoldanskih urah potekale ustvarjalne otroške delavnice, kjer bodo otroci lahko iz starih steklenic izdelali in poslikali vazice in jih kasneje tudi odnesli domov.
  • Ob 15.uri se bodo v Novi galeriji DDT zvrstil sklop predavanj, druženje, anarhistične distribucije z različnim materialom ter kasneje še ogled dokumentarnega filma.
  • 15:00 - 16:30
Zapatistični upor na jugu Mehike
Matej Zonta

Zapatistične majevske skupnosti na jugu Mehike so v leto 1994 vstale s krikom "Ya basta!" Dost'je! Po 500 letih zatiranja so uporni staroselci krenili po poti avtonomije in se samoorganizirali v aguascalientese, ki so jih leta 2003 nadomestili s petimi caracoles - školjkami.
Kot pravijo zapatisti so to "vrata za vstopanje in izstopanje ... so okna prek katerih gledamo navznoter in navzven, so glasek, ki naše besede razpošlje daleč, da lahko poslušamo tiste, ki so daleč. Školjke nas opominjajo, da moramo biti v tem svetu vedno budni in v gibanju. Školjke so tu, da bi videli, da bi razumeli, okrepili boj ljudstev in uničili oblastnike, da bi zgradili avtonomijo, da bi se učili, za boje, za upore, da bi spoznali in globalizirali odpor s pravičnostjo, da bo mogoče zgraditi svet mnogoterih svetov ..."

  • 16:45 - 17:45
Pospešena evolucija nemesto revolucije
mag.Zoran.J.Tomsits

Tranzicija iz nesvobodne v svobodno družbo je vedno vznemirjala velike ume tega sveta. Skozi različne stopnje razvoja človeške zavesti, je v polpretekli zgodovini še najbolj odmeval prehod v socialistično, komunistično oziroma anarhistično družbeno ureditev, ki konceptualno popolnoma osvobodi človeka vladajočih struktur ter od hierarhičnih religijskih sistemov.
V revolucionarnem smislu se, na eni strani, tovrstna tranzicija ni izkazala za dovršeno, na drugi strani tudi makroekonomski pogoji ter splošna človeška zavest še nista popolnoma dorasli takšni družbeni ureditvi.
Nasprotno se v sedanjem času srečujemo tako z nadgradnjo človeške zavesti, ki se kaže v bolj odprtem in etičnem delovanju posameznikov ter v spremljajočem procesu v makroekonomskem dogajanju, ki se kaže predvsem v osvobajanju človeka od klasične potrošnje in počasnega sestopa od ključne surovine t.i. industrijske družbe - nafte.
Predavatelj bo poskušal povezati tri ključne dejavnike - Ekonomijo, Energijo in Ekologijo, njihovo medsebojno odvisnost ter delovanje teh dejavnikov v smislu tranzicije družbene ureditve.

  • 18:00-20:00
Baskovske dežele - laboratorij represije in ljudskega odpora
(Predavanje bo potekalo v španščini s slovenskim prevajalcem)
V baskovskih deželah so se sindikati, stranke, organizacije, gibanja po 20 letih boja ponovno združili v iskanje mirne rešitve konflikta - neodvisnosti baskovskih dežel. Leto 2010 je bilo eno ključnih let za baskovsko ljudstvo.
Nove oblike mirnega boja so privedle tudi oboroženo organizacijo ETA k enostranski razglasitvi premirja. 60.000 ljudi na trgih baskovskih dežel je zahtevalo od Francoske in Španske vlade da vstopita v dialog in takoj izpustita vse politične zapornike. A represija oblasti nad baskovskim ljudstvom se nadaljuje.
Dogodke v baskovskih deželah leta 2010 bo predstavil član baskovskega študentskega gibanja, nekdanji predstavnik študentske baskovske radikalne levice. Z njim se bomo pogovarjali tudi o številnih ljudskih bojih v zadnjih letih - od študentskega, pa proti hitrim vlakom, proti uničevanju narave in vse do feminističnega gibanja.
V sklopu predstavitve bo prikazan tudi krajši video o baskovskem boju.
  • Ob 20:00 ogled dokumentarnega filma "El fuego y la palabra" Ogenj in beseda: produkcija revije REBELDÍA, 2004, 76 min, prevod: Dostje, Nina Petrić (spa-slo), podnapisi in tehnična obdelava Aigul Hakimova)

Rdeča nit te pripovedi so ključni trenutki zapatizma. Zgodbi preteklih desetih let od vstaje leta 1994 dajejo ritem dogodki, ki so se pripetili ob robu. Na primer: dialogi, ki potekajo v zaledju konfliktov, ljudje ki se vračajo v svoje skupnosti, razgovori v metroju... Kot pravijo ustvarjalci filma: "...to je dokumentarec o zastorih zapatizma". za katerimi se skriva celo vesolje in zgodovina, ki še nikdar ni bila povedana.


Vsi dogodki v sklopu dneva »Libertizem za boljši jutri« so brezplačni in namenjeni vsem zainteresiranim, radovednim in malo drugače mislečim ljudem, ki verjamejo, da je drugačen svet mogoč! Vsi, ki bi želeli pri dogodku kakorkoli sodelovati nam lahko to sporočite na naš e-mail: osazasavje@gmail.com Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

VABLJENI!

sreda, 9. februar 2011

Novice 09/02/11

Izjava podpore samoorganiziranim delavcem SCT


Migrantsko delo je najbolj izkoriščevalska oblika dela v Sloveniji in Evropi. Tu se najbolj izrazito kažejo vsa protislovja kapitalističnega sistema. Priče smo novodobnim sužnjelastniškim odnosom, brutalnemu izkoriščanju brez vsakršnih pravic in svoboščin, katerega pomemben del je popolna kontrola nad delavci preko nadzora nad njihovo nastanitvijo ter pogoji dela. Tu se jasno kaže usklajeno delovanje kapitalistov in države.

Država vedno deluje v interesu vladajočega razreda; vizni režimi in zakonodaja ter policijska represija kapitalistom omogočajo neomejeno izčrpavanje podjetij za lastne dobičke, izvajanje spornih stečajnih postopkov, množična odpuščanja in slabšanje položaja delavstva. Na drugi strani smo priče ustanavljanju novih, zdravih podjetji, ki navidezno ne bodo povezana s krvavim kapitalom iz preteklosti. Situacija podjetja SCT je tako rekoč šolski primer takšne sprege kapitala in države. Izkušnje iz preteklosti kažejo, da tudi nova zakonodaja položaja delavstva ne bo olajšala, prej nasprotno.

Migrantski delavci so omejeni na človeka nevredno bivanje v samskih domovih, v katerih so pogosto žrtve šikaniranja, groženj, deportacij. Za bivanje v takšnih pogojih pa morajo še plačevati; domovi v katerih živijo, so običajno v lasti istih kapitalistov, pri katerih so delavci zaposleni. Odločitev delavcev, da ostanejo v prostorih delavskih domov, katere so v preteklosti že krepko preplačali, in s tem, če ne z drugim, pridobili legitimno pravico do ekspropriacije lastnine kapitalistov, je odločitev, ki jo brezpogojno podpiramo.

Kapitalisti in njihovi pomagači upajo, da se bodo z individualizacijo boja in pritiski na posameznike iz delavskih krogov razširili strah in dosegli razkol v delavskem gibanju, zato je izjemno pomembno, da se z oblastniki in kapitalisti pogovarjajo le stavkovni odbori in ne posamezniki. En glas lahko utišajo, skupaj pa so delavci nepremagljivi!

Poudarili bi, da je boj delavcev SCT popolnoma legitimen. Razprave in neskončna analiza situacije niso več potrebne, potrebno je povezovanje, solidarnost in direktna akcija. Delavci sami najbolje vedo, v kakšno življenje jih je pahnil kapitalističen mlin, zato ne potrebujejo ne nas, ne akademikov ali profesionalnih sindikalistov, da bi jim povedali, kako naj se organizirajo ter kakšne so lahko njihove zahteve. Naloga vseh nas pa je, da jim stojimo ob strani v njihovem boju!

Zato podpiramo boj delavcev SCT in aktivnosti Nevidnih delavcev sveta (IWW), ki so v tej zgodbi odigrali pomembno vlogo informiranja, raziskovanja in analiziranja situacije in aktiviranja širših krogov.

ZA SAMOORGANIZACIJO IN SOLIDARNOST, PROTI KAPITALIZMU IN UZAKONJENEMU SUŽENJSTVU!

Federacija za anarhistično organiziranje, Lokalna skupina Ljubljana

Ljubljana, 8. 2. 2011

četrtek, 27. januar 2011

Novice 27/01/11


Izšla je nova številka anarhistične okrožnice


Januarja je izšla že 20. številka anarhistične okrožnice, ki jo izdajajo različne skupine in posamezniki iz lokalnega anarhističnega gibanja. V tokratni številki lahko preberete aktualne lokalne in mednarodne novice iz sveta družbenih bojev, zgodovinski opomnik ob obeležitvi stoletnice anarho-sindikata CNT in recenzijo knjige History of The Makhnovist Movement.

Okrožnica je brezplačna in jo - med drugim - lahko dobite tudi v Infoshopu na Metelkovi. Okrožnico lahko tudi naročite in prejemate na dom. Javite se uredništvu in poslali vam bodo želeno število kopij. Na uredništvo okrožnice se obrnite tudi v primeru, če ste pripravljeni pomagati pri distribuciji.

Kontakt uredništva: a.infoshop[at]gmail.com

četrtek, 6. januar 2011

Izjava za javnost 06/01/11

Odgovor na podtikanja in špekulacije


Spodnje pismo je odgovor na izjavo „FAŠISTIČNI IN ANTI-FAŠISTIČNI DUHOVI“, ki so jo 5. januarja 2011 v javnost podali S. D. oziroma glasbena skupina Bleeding fist iz Izole.


Najprej hvala za vašo izjavo. Žal moramo opozoriti na številne neresnice in podtikanja, ki ste jih v le-tej podali. Predstavili bomo svojo vlogo v tem procesu in s predstavitvijo – v vašem puzzlu – manjkajočih delcev zgodbe, odgovorili na nejasnosti, ki so očitno nastale. Čeprav trdite, da želite argumentirano razpravo, niste v izjavi podali nobenih argumentov za obsodbe, ki jih usmerjate proti nam. Vaše trditve temeljijo zgolj na špekulacijah in zlonamernih interpretacijah. Zato vas naprošamo, da naše pojasnitve vzamete v obzir, saj - kot trdite - vedno obstajata dve plati zgodbe. V tej pojasnitvi bomo podali zgolj dejstva in se ne bomo ukvarjali s špekulacijami in podtikanji, kot ste to naredili vi.


Kolektiv A-Infoshop v tej zgodbi nikoli ni igral ključne in pomembne vloge! 28. decembra 2010 smo kolektivu Menze pri koritu zgolj POSREDOVALI informacije, ki smo jih prejeli od naših zaveznikov na obali (tisti e-mail ste prejeli tudi vi), da sami presodijo ali želijo nastope tovrstnih skupin (v tem primeru skupine Bleeding fist) podpirati v Menzi pri koritu in na širši Metelkovi. To smo storili zato, ker smo del Metelkove, ker smo z Menzo pri koritu tesno povezani, in ker nam ni vseeno kakšen program se tu odvija. Pri tem nismo od nikogar ničesar zahtevali! Svoje mnenje smo zgolj podali v presojo organizatorju.


"Govorice" o "desničarski" usmeritvi benda
Bleeding fist so nato člani kolektiva Menza pri koritu preverili pri številnih virih po Sloveniji. V glavnem pri organizatorjih in ustvarjalcih alternativno kulturnega programa iz različnih prostorov. Istočasno ste vi in A. S. poslali organizatorju demanti posredovanih informacij. V tistem trenutku (29. decembra 2010) je Bangyourbrain predlagal sestanek vseh vpletenih (Bangyourbrain, Menza pri koritu, A-Infoshop in Bleeding fist) za 4. januar 2011. Mi smo na ta sestanek brez obotavljanja pristali, kar lahko potrdijo vsi v Menzi pri koritu in Bangyourbrain! Nato so – iz nam neznanih razlogov - Bangyourbrain odpovedali nastop skupine Bleeding fist na tem koncertu in s tem tudi omenjeni sestanek. Mi pri tem nismo imeli nič, prav tako nam ni bilo pojasnjeno, zakaj je bil koncert skupine brez predhodno dogovorjenega sestanka odpovedan. Še enkrat poudarjamo: mi od Menze pri koritu in organizatorja nismo v nobenem trenutku ničesar zahtevali ali na njih vršili kakršnegakoli pritiska, ker to ni ne naša praksa ne praksa delovanja na Metelkovi! Vsa komunikacija z Menzo pri koritu glede skupine Bleeding fist do te točke je bil tisti prvi e-mail.


Kronološko gledano je bil s strani organizatorja 29. decembra 2010 odpovedan nastop skupine Bleeding fist, ne pa tudi koncert skupin Impaled Nazarene in Nephrolith.


Nato se je 30. decembra 2010 čudežno pojavila spletna stran "antifakranj.wordpress.com" in 31. decembra 2010 še "grozilno" pismo nekoga iz "Antifa Novo mesto", ki je bilo naslovljeno na organizatorje in vse najavljene skupine.
Dobro veste, da s tem mi nimamo nič in dobro veste, da za celotno stvarjo ne stoji Antifa. Ker je spletna stran in poslana e-pošta že v osnovi delovala zelo sumljivo, smo pri različnih virih v Kranju, Novem mestu in širše ter pri AKTIVNIH antifa skupinah preverili izvor te "kampanje". Seveda o zadevi ni nihče vedel nič. Prav tako nihče ne pozna ljudi, ki so se pod to "kampanjo" podpisali. Trezen premislek, podkrepljen z informacijami, ki smo jih prejeli in poznavanjem scene, nas je pripeljal do logičnega zaključka: nekdo, ki je imel interes za odpoved koncerta skupin Impaled Nazarene in Nephrolith - kakšen je ta interes ne želimo špekulirati - je "instrumentaliziral" Antifa, si izmislil osebe in skupine "Antifa Kranj" in "Antifa Novo mesto" ter na najbolj podel način želel doseči svoje cilje. Pri tem je očrnil še Antifa gibanje in vnesel splošno zmedo na metal in širšo alternativno kulturno sceno.


A-Infoshop nikoli ni trdil, da za zgoraj omenjeno in samooklicano "antifa kampanjo proti Impaled Nazarene" stojite vi. Trdili smo zgolj to (in še to prvič javno danes), da spletna stran "Antifa Kranj" in s to stranjo povezana kampanja ni pristna. Vsa dejstva in logična izpeljava nas prepriča, da je temu tako. To mnenje smo predali tudi kolektivu Menze pri koritu in jih pozvali, naj ne nasedajo na provokacije in naj teh groženj ne upoštevajo!


1. januarja 2011 je Bangyourbrain odpovedal celoten koncert. Razloga za to ne poznamo. Pri tej odpovedi nismo imeli nič zraven. Vemo samo to, da Menza pri koritu koncerta ni odpovedala zaradi omenjene spletne strani in groženj, saj na tak način komunikacije ne pristajajo.


Toliko glede kronoloških koordinat. Za konec še nekaj pojasnil in odgovorov na direktne obtožbe, ki ste jih podali v svojem pismu.


A-infoshop ni nikoli spletkaril proti skupini Bleeding fist! Za informacijami glede skupine, ki smo jih posredovali organizatorju, še vedno stojimo. V vsakem trenutku smo se pripravljeni soočiti s proti-argumenti. Dejstvo je, da ste Bleeding fist v preteklosti nastopili na vsaj enem koncertu, ki ga je organizirala skrajna neonacistična skupina Blood and honour Slovenija. Dokler boste ta dejstva vztrajno zanikali, namesto, da bi jih pojasnili, se težko pogovarjamo naprej. Mi nikoli nismo trdili, da ste kot glasbena skupina neonacistično usmerjeni ali da ustvarjate glasbo, ki je povezana s temi idejami.


Opozoriti moramo še na izredno podlo in popolnoma neprimerno reakcijo skupine Bleeding fist oziroma njihovega promotorja, sicer samooklicanega antifašista, A. S. na odpoved njihovega nastopa na tem koncertu. Grožnje, podtikanja, zmerjanje in poziv na linč (preko telefona in interneta) po našem mnenju pač ne smejo imeti mesta v alternativni kulturi. Če je kdo izvajal pritisk na organizatorja koncerta/vpletene in če je kdo v tej zgodbi spletkaril, je bil to A. S. oziroma skupina, ki jo zastopa.


Oseba, ki jo obsojate za „spletkarjenje proti vam“ (zaradi spoštovanja osebnih podatkov imena tu ne objavljamo) nikoli ni bil član kolektiva A-Infoshop! V tej zgodbi je imel povsem nepomembno in minorno vlogo – bil je le eden izmed tistih, ki je v kasnejši fazi (nikakor pa ne na začetku!) podal svoje mnenje in izkušnje glede skupine Bleeding fist. Komunikacija z njim se je začela šele na točki, ko ste ga VI obsodili, da stoji za tem in so ga zaradi tega člani kolektiva Menza pri koritu poklicali.


A-Infoshop ni nikakršna „antifa organizacija“ temveč v prvi vrsti socialni prostor na Metelkovi in s tem prostorom povezan anarhistični kolektiv.


Nam niso nobene reči ušle iz rok. Za vsemi svojimi dejanji stojimo. Ne moremo pa stati za dejanji, ki niso naše delo (čeprav jih vi želite predstaviti kot take). Imamo popolnoma čisto vest in smo se zato glede vsega skupaj kadarkoli in s komerkoli pripravljeni soočiti - na kulturen in dostojanstven način seveda.


Vaša vedno prikladna tarča,

A-Infoshop


V Ljubljani, 6. januarja 2011