petek, 14. oktober 2011

Novice 15/10/11VAŠA KRIZA, NAŠA ŽIVLJENJA

Izjava za javnost ob globalnih protestih 15.O15. oktober je dan, ko se v Kopru, Ljubljani, Mariboru in drugod pridružujemo globalnemu gibanju za korenite spremembe obstoječega družbenega sistema, gibanju za ukinitev kapitalizma. S tem nadaljujemo boj za delavske in socialne pravice, boj proti izkoriščanju in poniževanju, boj za dostojanstvo!


300.000 ljudi, ki v Sloveniji živi na ali pod pragom revščine in preko 100.000 (prijavljenih) brezposelnih tudi pri nas niso več abstraktne številke, temveč vse bolj konkretna realnost. To kar je za elito kupčkanje z bilancami, dokapitalizacijami, privatizacijami, bailouti in rebalansi, so za nas neplačane položnice in krediti, vrste pred zavodi za zaposlovanje, podplačane službe in negotova iz-danes-na-jutri delovna razmerja, najemniške stanovanjske luknje, izkoriščanje na delovnem mestu in nečloveški delovni pogoji. V času, ko se družba sooča z globoko in vsesplošno krizo, se življenjske razmere slabšajo veliki večini prebivalstva. Oblastniki, ki so krizo zakuhali, sedaj njeno breme želijo preprosto prenesti na ljudi. Čeprav je kriza neposredna posledica njihovih odločitev, zaradi katerih bogatijo elite, trpijo pa milijoni, tudi danes nadaljujejo z isto politiko, ki nas je pripeljala v to nevzdržno situacijo. Z javnim denarjem rešujejo finančne institucije, banke in kapitaliste, hkrati pa od nas zahtevajo zategovanje pasu, ki je bil itak že pred krizo pretesen, ter podporo reformam, ki so v direktnem nasprotju z našimi interesi. Kako si lahko kdo sploh zamisli, da naj bi delo v slabših pogojih, z manj pravicami, dlje časa in za nižje plače (če sploh) lahko izboljšalo naša življenja? Kako si kdo sploh drzne pomisliti, da bo krčenje socialnih pravic, uničenje javnega šolstva, zdravstva in drugih socialnih ustanov pomagalo rešiti naše težave?

Časi, ko so ljudje verjeli, da lahko te stvari rešijo politiki te ali one barve in sposobnosti, so dokončno minili. Njihova dejanja na terenu so namreč bolj jasno kot vsak politični pamflet razkrila dejstvo, da vse politične stranke in vsaka vlada preko države delujejo zgolj v interesu kapitala ter tako v resnici ne zastopajo nikogar drugega kot samih sebe in svojih kapitalskih botrov. Zato vemo, da predčasne volitve v resnici ne bodo spremenile ničesar in da izboljšanja lastnih življenj ne moremo doseči s pomočjo ali preko obstoječih institucij, novih in starih strank. 15. oktobra bomo zato zavrnili tudi vsakršno predstavništvo in parlamentarizem nasploh. Tudi na ulicah bomo gradili nov sistem odločanja: direktno demokracijo, v kateri šteje glas vsakega posameznika in kjer vsi soodločamo o stvareh, ki se nas tičejo. Za našo svobodo ne potrebujemo voditeljev, za realizacijo naših želja nočemo navodil!

Tako kot je jasno, da naših težav ne morejo rešiti v parlamentu je jasno tudi, da sprememb na bolje ne more biti v okvirih kapitalizma. Finančna kriza je temeljna značilnost kapitalistične produkcije, ki nas odtujuje od stvari, ki jih proizvajamo, od samih sebe in od naših soljudi. Tudi če se tokratna konča, življenje ne bo nič lepše, saj bomo še naprej podvrženi istim odnosom izkoriščanja in istim mehanizmom razlaščanja. Potrebne so temeljne spremembe sistema kot celote in kolektivizacija družbenega bogastva, saj se v današnji situaciji nismo znašli zato, ker bi bil kapitalizem dober sistem, ki je le izgubil svoj kompas. Ne, kapitalizem je tista prava kriza, zato ta ne bo končana, dokler ne bo konec kapitalizma!

Poleg „sobotnih protestov“ moramo storiti korak naproti alternativam tudi na drugačne načine. Svoja življenja moramo vzeti nazaj v svoje roke in se organizirati ter povezati povsod, kjer smo izkoriščani, zatirani in nadzorovani: na naših delovnih mestih, v izobraževalnih ustanovah, v javnih prostorih in v naših soseskah. Vzpostavljati moramo avtonomne delavske sindikate, skupine, kolektive in skupnosti. Le skupaj, kolektivno in organizirano bomo lahko izzvali elite in sistem kot celoto. Pri tem moramo že danes vzpostavljati nove odnose; odnose, za kakršne si želimo, da bi začrtali okvire bodoče družbe. Na vseh ravneh je potrebno uvesti sisteme direktno-demokratičnega odločanja in samoupravljanje! Delovati moramo brez hierarhije in od spodaj, združevanje mora biti vključujoče in horizontalno. Take strukture bodo postavile človeka in družbo na prvo mesto ter tako krepile sodelovanje, medsebojno solidarnost in pomoč. Le družba postavljena na teh temeljih lahko ustvari okolje, v katerem bomo vsi ljudje lahko živeli dostojanstveno in svobodno sledili svojim željam.

Pri tem se ne mislimo zanašati na moderna orodja komunikacije, kot so denimo Facebook in druga virtualna socialna omrežja. Čeprav se morda zdijo ta uporabna za povezovanje in koordinacijo, so preprosto lahko zlorabljena in v resnici služijo za nadzor. Hkrati poglabljajo odtujenost in atomiziranost posameznikov v družbi, kjer nam je odvzet vsakršen glas in lahko kritiziramo le naravo stvari, ne pa sistema kot celote. Če želimo graditi drugačen svet, se moramo povezovati v realnem prostoru in času, ustvarjati nove javne in socialne prostore in na ta način nastopiti v boju za naše pravice!

Petnajstega oktobra bomo zato zasedli ulice, ceste, trge in skupaj odločali o naši sedanjosti in prihodnosti. S praksami direktne demokracije na skupščinah, sestankih in na ulici smo že zavrnili predstavniški sistem odločanja elit, z decentralizacijo se bomo zoperstavili koncentraciji bogastva v rokah peščice ter z direktnimi akcijami prekinili ustaljene tokove kapitala.


ZA DELAVSKE IN SOCIALNE PRAVICE, NE REŠEVANJE BANK IN KAPITALISTOV!

NE RABIMO NOVE VLADE, AMPAK NOV NAČIN ODLOČANJA!

NE PRIVATIZACIJA, AMPAK KOLEKTIVIZACIJA VSEGA!Anarhistična pobuda Ljubljana - Federacija za anarhistično organiziranje

15. oktober 2011Anarhistična pobuda Ljubljana je avtonomna skupina, članica Federacije za anarhistično organiziranje.

a-federacija.org

torek, 2. avgust 2011

Novice 01/08/11

IZJAVA PODPORE STAVKI DELAVCEV LUKE KOPER


Izražamo polno podporo stavki in boju delavcev Luke Koper, ki vztrajajo pri zahtevah po večji varnosti v pristanišču.


Pomanjkljiva varnost pri delu in diferenciacija pogojev dela sta le ena izmed načinov, s katerimi želi kapital doseči maksimalen dobiček, ne da bi pri tem upošteval osnovne standarde dostojanstvenega dela. Še več, dobiček želi maksimizirati prav na račun zdravja in varnosti delavcev. Po logiki deli in vladaj pa hkrati ustvarja neenake pogoje, ki naj bi delavce obrnili drugega proti drugemu ter med njimi ustvarili trenja, zaradi katerih bi se za drobtinice borili med seboj, namesto da bi se skupaj uprli upravi Luke Koper, ki je kriva za nedopustne pogoje dela.


Ni presenetljivo, da poskuša vodstvo Luke Koper legitimne zahteve delavcev v javnosti očrniti, stavko pa razbiti z uvozom stavkokazov ter grožnjami po odpuščanju. Žalostno je, da so del te umazane igre tudi nekateri mainstream sindikalisti, ki se sprenevedajo, da je zdaj potreben dialog in da je s stavko potrebno ravnati odgovorno, čeprav dobro vedo, da so žerjavisti stavko razglasili šele po dolgotrajnih propadlih pogajanjih z upravo.


Ostro protestiramo proti pritiskom na stavkajoče delavce in zahtevamo takojšnjo izpolnitev vseh stavkovnih zahtev! Prav tako zahtevamo, da uprava Luke Koper takoj ustavi vse postopke za odpuščanje stavkajočih!


NAJ ŽIVI DELAVSKA SOLIDARNOST!


Lokalna skupina Ljubljana,

Federacija za anarhistično organiziranje

V Ljubljani, 1. avgusta 2011


---

Premike v aktualni zgodbi spremljajte preko spletne strani Federacije za anarhistično organiziranje ali Nevidnih delavcev sveta IWW, kjer redno objavljajo zadnje informacije:

FAO: Delavski boj v Luki Koper

IWW: Nevidni delavci sveta podpiramo stavko v Luki Koper

nedelja, 19. junij 2011Veganske večerje spet jeseni

Prišel je čas, ko bomo veganske večerje preselili na morje v družbo malvazije in roštilja na plaži. Hvala vsem skupinam in posameznikom, ki so nam kuhali čez leto in tudi vam, ki ste prišli žreti. Bilo je zelo okusno in zabavno.


Vidimo se spet septembra!

ponedeljek, 6. junij 2011

Novice 06/06/11

ANTOLOGIJA ANARHIZMA 3

Okrogla miza ob predstavitvi knjige


Ob izidu knjige Antologija anarhizma 3 – katere cilj je obogatiti družboslovno in humanistično misel s pomembnimi prispevki anarhizma, prav tako pa prispevati k boljšemu razumevanju te intelektualne tradicije – se bomo pogovarjali o vlogi anarhizma v sodobni družbi.


Na okrogli mizi bodo sodelovali: Rudi Rizman, urednik Antologije anarhizma 1, 2 in redni profesor na Oddelku za sociologijo, FF; Tjaša Pureber, novinarka in aktivistka A-InfoShopa ter Andrej Kurnik, predavatelj na Fakulteti za družbene vede in aktivist, ki deluje znotraj Socialnega centra Rog in v pobudi Nevidni delavci sveta. Pogovor bo vodila Tjaša Pureber.


Predstavitev in okrogla miza bo potekala v torek, 7. junija, z začetkom ob 20h v Kinu Šiška (prostor: Komuna).

Soorganizacija Kino Šiška in Založba Krtina.

Uradna najavo najdete tukaj.

sobota, 4. junij 2011

Novice 04/06/11


Kapital proti ljudem, ljudje proti kapitalu


Izjava za javnost ob demonstracijah Nevidnih delavcev sveta IWW, ki je danes potekala v Ljubljani.


KAPITAL PROTI LJUDEM: Ustavimo izkoriščanje!

Danes izražamo podporo boju najbolj izkoriščanih, izigranih in ponižanih delavcev v naši družbi - migrantskih delavk in delavcev, ki so jim že leta sistematično kršene in zanikane delavske in socialne pravice. Kapitalisti z brezvestno gonjo za dobičkom in država z zakonodajo, ki to spodbuja, so jih pahnili v novodobne sužnjelastniške odnose, kjer jim je odvzeto vse - delo, dom, plače in predvsem dostojanstvo. Zgodba je že zdavnaj jasna in na tej točki ne potrebuje nobene dodatne analize. Nevzdržne razmere na delovnih mestih, človeka nevredno bivanje v samskih domovih in brezbrižno izkoriščanje se morajo končati takoj!

V katastrofalnem položaju pa se niso znašli zgolj migrantski delavci. V času, ko se družba sooča z globoko in vsesplošno krizo, se razmere za življenje slabšajo veliki večini prebivalstva. Oblastniki so krizo zakuhali sami, sedaj pa njeno breme preprosto prelagajo na ljudi. Čeprav je kriza neposredna posledica njihovih odločitev, zaradi katerih so bogatele elite, trpeli pa milijoni, tudi danes nadaljujejo z isto politiko, ki nas je pripeljala v to nemogočo situacijo. Z javnim denarjem rešujejo banke in kapitaliste, hkrati pa od nas zahtevajo zategovanje pasu, ki je bil itak že pred krizo pretesen, ter podporo reformam, ki so v direktnem nasprotju z našimi interesi. Kako si lahko kdo sploh zamisli, da naj bi delo v slabših pogojih, z manj pravicami, dlje časa in za nižje plače (če sploh) lahko izboljšalo naša življenja?

LJUDJE PROTI KAPITALU: Za novo delavsko gibanje!

Nastala situacija je kapitalizmu in državi imanentna, zato je oblast ne more, ne zna in noče rešiti. Skrajno naivno je torej pričakovati, da lahko izboljšanje naših življenj dosežemo preko ali s pomočjo obstoječih institucij. Potrebne so korenite in široke družbene spremembe, te pa lahko izborimo zgolj ljudje sami. Zato se moramo organizirati zdaj, brez posrednikov in voditeljev ter zgraditi novo delavsko gibanje, ki bo sposobno nasloviti ključna vprašanja in ponuditi konkretne alternative!

Da bi tovrstno gibanje lahko doseglo odločilen preboj, je potrebno najprej prilagoditi analizo stanja. Razmere v družbi so se v zadnjih letih močno spremenile, zato mora biti tudi boj za naše pravice drugačen, kot je bil v preteklosti. Zelo izrazit in prevladujoč trend na trgu dela je vseprisoten proces prekarizacije - bohotenje zaposlovanja za določen čas in drugih sorodnih oblik negotovega dela. Vsem tem oblikam dela je skupna kronična negotovost, individualizacija, izkoriščanje in nižanje zgodovinsko priborjenih delavskih pravic. Hkrati so nam od zgoraj vsiljene umetne ločitve (brezposelni proti zaposlenim, študenti in ostali prekarno zaposleni proti redno zaposlenim, “domači” proti “tujim”, upokojenci proti mladim ipd.), ki služijo kot plodna tla za razpihovanje medsebojnega tekmovanja in katerih funkcija je, da med nas vnašajo razdor ter nas posledično pasivizirajo in disciplinirajo.

Zato menimo, da je potrebno na novo definirati pojem delavstva in delavskega boja. Potrebno je preseči prepričanje, ki nam ga vsiljuje vladajoča ideologija, da izkoriščanja delavcev danes ni več ter da živimo v harmonični družbi konsenza. Skušajo nas prepričati, da klasično delo izginja, da javni uslužbenci v resnici niso delavci, da obstaja velika razlika med tistimi, ki delajo v obrti ali trgovini ter da intelektualno delo ni podvrženo istemu produkcijskemu režimu odtujevanja in izkoriščanja. Vsem novim tehnologijam in bleščečim podobam napredka navkljub se namreč odnosi produkcije na bistvenih ravneh niso dosti spremenili: v končni analizi je tudi danes velika večina ljudi delavcev, ki so podrejeni interesom kapitala ter na ta način že vključeni v razredni boj. Nujno je zato prepoznati, da imamo kljub različnim situacijam, v katerih delamo in živimo, delavci vseh vrst skupne interese ter da se moramo povezati in se za naše pravice boriti skupaj!

Mislimo, da je za uspeh tega preboja potrebno iznajti nove načine organiziranja in principe delovanja. Gibanje se mora že danes organizirati in delovati v skladu s cilji, za katere se zavzema; temeljiti mora na samoorganizaciji in delovanju od spodaj, horizontalnem združevanju namesto hierarhij, avtonomiji vseh vpletenih in direktno-demokratičnemu odločanju. Organizirati se moramo povsod, kjer smo izkoriščani in zatirani: na naših delovnih mestih, v izobraževalnih ustanovah, v javnih prostorih in v četrtnih skupnostih. Zavrniti moramo predstavništvo in obstoječe strukture! Krepiti je potrebno že obstoječa napredna družbena gibanja, kot so Nevidni delavci sveta IWW, odpirati nov javni prostor in spodbujati gradnjo novih struktur: vzpostavljanje avtonomnih skupin, skupnosti, neodvisnih sindikatov, organizacij in socialnih prostorov ter jih v skladu z zgoraj postavljenimi izhodišči povezovati v mreže in koalicije, vzpostavljati konkretno solidarnost in skupne boje.

A gibanje se ne bo rodilo samo od sebe. Vsak posameznik in obstoječe skupine nosimo veliko odgovornost. Odgovore na izzive sedanjosti in vizije prihodnosti moramo iznajti sami, a skupaj!

SAMOORGANIZACIJA, SOLIDARNOST IN DIREKTNA AKCIJA!


Delavski svet,

Federacija za anarhistično organiziranje

4. junija 2011


Delavski svet je bil ustanovljen v okvirih Federacije za anarhistično organiziranje z namenom analiziranja, raziskovanja, organiziranja in boja na področju dela, delavstva in delavskih bojev.

E-mail: info[at]a-federacija.org

Spletna stran: a-federacija.org
Povezava

Poziv na shod in predzgodba:

Novice 28/05/11
IWW - Nevidni delavci svetasobota, 28. maj 2011

Novice 28/05/11


Poziv na demonstracijo nevidnih delavcev in delavk sveta 4. junija!


Transnacionalno gibanje migrantskih in prekernih delavcev in delavk IWW (Nevidnih delavcev sveta) je 15. aprila na svoji skupščini sprejelo odločitev, da 4. junija v Ljubljani organizira manifestacijo za pravice migrantskih delavcev.


Odločitev je rezultat nepripravljenosti oblasti Republike Slovenije, da sprejmejo odgovornost za katastrofalni položaj migrantskih delavcev. IWW so v preteklih letih in še posebej intenzivno po izbruhu finančne in ekonomske krize vlado Republike Slovenije in druge odgovorne institucije v državi opozarjali na izjemno težak položaj migrantskih delavcev ter na sistematično kršenje in zanikanje njihovih delavskih, socialnih in državljanskih pravic. Ob tem so nenehno opozarjali, da nosi temeljno odgovornost država s svojim režimom migracij, ki se ga ne bi sramovali najbolj zapriseženi rasisti in zagovorniki apartheida. Nenehno so poudarjali, da je edina rešitev takšna sprememba zakonodaje, ki bo ukinila odvisnost delavcev od delodajalcev in jih vključila v socialno državo.

Odgovor vlade na pozive, akcije in mobilizacije so kozmetične spremembe obstoječe migracijske zakonodaje, ki ne bodo razgradile sistema odvisnosti in ne bodo odpravile institucionalne diskriminacije migrantskih delavcev in delavk. Vlada Republike Slovenije je s februarsko uredbo omogočila uresničitev zanemarljivega dela sistematično kršenih socialnih pravic v obliki humanitarne pomoči, kar so številni delavci razumeli kot ponižanje. Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve se ni odzvalo na legitimne zahteve delavcev, ki so bili pregnani iz Republike Slovenije, delodajalci in država pa jim dolgujejo pravice iz dela. Zadnji test pripravljenosti vlade, da naredi konkretne poteze onkraj deklarativnega sočutja, je bila marčevska manifestacija iz Slovenije pregnanih in izigranih delavcev v Banja Luki. Poziv samoorganiziranih oškodovanih in pregnanih delavcev v okviru IWW, da se jih vključi v reševanje problematike migrantskih delavcev, ni dobil nobenega odgovora. Prav tako nikogar na vladi in v njenih institucijah ne zanima usoda stavkajočih delavcev v bivšem Vegradovem delavskem domu v Velenju, stavkajočih delavcev Gratima v Sežani, stavkajočih delavcev SCT v delavskih domovih v Ljubljani. Računajo, da jih bodo pometle grožnje, negotovost, marginalizacija in revščina.

Razlogi za demonstracijo migrantskih delavcev so torej na dlani. Le z veliko demonstracijo se lahko zoperstavijo pozabi, marginalizaciji, porazu, odvzemu upanja, normalizaciji skrajno brezvestnih oblik izkoriščanja. Prav tako so na dlani razlogi, da z njimi demonstrirajo vsi ostali. Nihče nima ničesar od takšnega ropanja delavcev, razen gradbenih in ostalih baronov, njihovega političnega kroga in institucij finančnega kapitalizma. Še več, na vrhuncu krize je popolnoma jasno, da je poglavitni dejavnik korupcije – pretakanja skupnega bogastva v žepe peščice in blokiranje naše zmožnosti proizvajanja – sistematično zanikanje pravic delavcem in delavkam, njihova odvisnost, odsotnost vsakršnih garancij. Slednje pa ni zgolj paradigmatski pogoj dela in življenja migrantskih delavcev, ampak vseh.

Zato pozivamo vse, da četrtega junija skupaj zasedemo ljubljanske ulice, da skupaj zgradimo moč, s katero bomo osvojili pravice in garancije, zaustavili korupcijo, ki nam jemlje prihodnost. Celotno generacijo so obsodili na brezperspektivnost. Migrantom in migrantkam zanikajo pravico do izbire, do mobilnosti, do delavskih, socialnih in državljanskih pravic. Študente in študentke pehajo v prekernost, iz študija in univerze delajo poligon skrajnega razslojevanja in degradacije mladih. Prekernim delavcem in delavkam odrekajo pravice in jih pehajo v revščino. Vse redkejši, ki še imajo kakšne pravice, jih lahko obdržijo za ceno pokornosti. Razen, če se združimo. Ne da bi karkoli branili, ampak da definiramo in uveljavimo pravice, zgradimo svojo moč in spremenimo svet.

V Evropi, na obeh straneh skupnega Sredozemskega morja, v evropskih metropolah, ki vstajajo proti politikam zategovanja pasov in nasilju finančnega kapitalizma, v evropskih provincah, kjer so mlade generacije vstale proti podvrženosti, hierarhijam, brezizhodnosti, lokalnim diktaturam, v transnacionalnem gibanju migrantov, ki prečka meje in ruši režim evropskega apartheida, vstaja nova generacija. 4. junija bomo v Ljubljani naredili manifestacijo te nove generacije, moment njene vidnosti, moči in odločenosti. Zahtevali bomo pravice za migrantske delavce in delavke, ki so jim v evropskem apartheidu sistematično zanikane. Zgradili bomo novo solidarnost, novo moč, novo skupno telo – da osvojimo našo skupno prihodnost.

IWW (Nevidni delavci sveta)
Socialni center Rog

---

Mobilizacija:

28. maj 2011:

Skupščina IWW in mobilizacijski koncert

2. junij 2011:

ZLATKO KAUČIČ s prijatelji v podporo nevidnim delavcem sveta


Več informacij in predzgodba na:

Njetwork - IWW, nevidni delavci sveta

petek, 6. maj 2011

Novice 06/05/11

A N A R H
Dnevi avtonomne politike in kulture
13. - 15. maj 2011, Delavski dom TrbovljeOd 13. do 15. maja 2011 bo v Trbovljah potekal ANARH, dnevi avtonomne politike in kulture. Dogodek organizira Federacija za anarhistično organiziranje (FAO), vključeval pa bo pester in širok program - od delavnic, javnih tribun in sejma neodvisne produkcije do kulturnega programa in zabave.

Najavo, celoten program in vse potrebne informacije dobite na spletni strani FAO, spodaj objavljamo okvirni program.

PETEK, 13. MAJ

17:00

Otvoritev sejma neodvisne produkcije

S svojimi materiali se bodo predstavili domači in tuji anarhistični in drugi avtonomni založniki, distribucije in skupine | knjige, časopisje, druge publikacije in materiali

18:00

Otvoritev razstave fotografij in drugih dokumentov:

ANARHIZEM V SLOVENIJI

Predstavitev domačega anarhističnega gibanja preko fotografij ter drugih dokumentov iz različnih akcij, demonstracij in drugih aktivnosti v zadnjih desetih letih

19:00

Javna tribuna:

KAPITALIZEM JE KRIZA:

SAMOORGANIZACIJA KOT ALTERNATIVA

Izhodišča bodo podali aktivisti različnih avtonomnih skupin, ki pri nas prakticirajo samoorganizacijo | diskusija

20:00

Kino DDT: Land and freedom

Projekcija igranega filma, ki govori o vseh protislovjih španske državljanske vojne

22:00

Javna večerja

Čas za neformalno druženje in pogovore v sproščenem vzdušju ob dobri hrani in pijačiSOBOTA, 14. MAJ

9:00 – 13:00

Sejem neodvisne produkcije in eko tržnica

Poleg sejma anarhistične in avtonomne produkcije tudi direktna izmenjava eko izdelkov

11:00

Delavnica: Reciklaža

Izdelovanje uporabnih reči iz odpadnih materialov

13:00

Delavnica: Neodvisno povezovanje kot alternativa prehrambeni industriji

Vrtnarjenje kot prakticiranje avtonomije, sožitje med malimi kmeti in porabniki, permakultura, kolektivizacija zemlje ter krepitev in poglabljanje vezi | diskusija

14:00

Nadaljevanje sejma neodvisne produkcije

Še naprej bodo na voljo materili, ki jih na sejmu razstavljajo domači in tuji anarhistični in drugi avtonomni založniki, distribucije in skupine

15:00

Delavnica: Tour cantina deluxe

Revolucionarna akcija nabiranja divjih užitnih rastlin v mestu

16:00

Delavnica: Ženska ženski

Poskus pogovora brez tabujev in dlak na jezikih. Dekleta, žene, matere, babice, prababice in vse ostale ter tudi vse teme – dobrodošle!

17:00

Predstavitev:

Anarhistična založba DAF

Predstavitev ene izmed najbolj produktivnih anarhističnih založb v regiji, ki gibanje zalaga s pomembnimi knjižnimi izdajami anarhističnih avtorjev, in njihovih najnovejših izdaj

18:00

Kulturni program:

Pevski zbor Zarja

Revolucionarne pesmi delavskega in protifašističnega upora | dirigent: Blaž Rojko

19:00

Mednarodna javna tribuna:

ANARHIZEM ALI BARBARSTVO:

KAPITALIZEM RES NIMA ALTERNATIVE?

Izhodišča bodo podali člani anarhističnih skupin iz različnih delov Evrope | diskusija

20:00

Kino DDT: The Take

Projekcija dokumentarnega filma The Take, ki govori o delavski samoorganizaciji, zasedbi tovarne in samoupravljanju v Argentini

21:00

Kulturni program:

Nastopi, odprti mikrofon in DJ program

S svojimi točkami se bodo predstavili različni umetniki in aktivisti, od poezije, pesmi do komedije, priložnost za svoj nastop pa bo imel kdorkoli bo želel, saj je koncept dogodka odprti (pokaži-kaj-znaš) mikrofon. Na koncu DJ program za pester zaključek dneva.NEDELJA, 15. MAJ

10:00

Aktivistični ogled mesta

Predstavitev dolge in močne tradicije delavskega in protifašističnega boja v Zasavju

14:00

Skupščina udeležencev

Zaključek dogodka | evalvacija in postavitev ciljev za prihodnje