četrtek, 30. april 2009

Novice 30/04/09

Vstanite v suženjstvo zakleti!

Ob prvem maju je prav, da se spomnimo legendarne pesmi, ob kateri zaigra srce vsakega delavca. Internacionala je danes ena najbolj prepoznavnih skladb na svetu, prevedena pa je bila praktično v vse svetovne jezike.

Internacionalo je junija 1871, tik po proazu pariške komune napisal Eugene Pottier, udeleženec znamenitih bojev za svobodo v komuni, kasneje pa dejaven član prve internacionale, kjer je himna dobila svoje ime. Glasbo zanjo je leta 1888 napisal Pierre De Geyter. Prvič so jo izvedli julija istega leta, od tedaj pa je postal himna številnih anarhističnih, komunističnih in socialističnih sil, predvsem pa še danes simbolizira nujnost mednarodne delavske solidarnosti.

Internacionala simbolizira nujnost mednarodnega delavskega upora, ki ga je dobro povzel eden prvih zagovornikov internacionalizma Pierre-Joseph Proudhon: "Ne metafizične zamisli filozofov, ne kompilacije pravnikov, ne odločnost in pogum industrialistov, ne protokoli diplomatov in tudi ne ustave, ki so jih vsilili vladarji, ne morejo pomagati, da bi človeštvo uresničilo svoje veliko upanje, tj. družbeni red, ki bi s temeljno preobrazbo družbene zavesti in ekonomskih odnosov preprečil prihodnje vojne." Prihodnje vojne lahko prepreči le izkoreninjenje imperialističnih apetitov velesil in ustanovitev egalitarne družbe, v kateri nihče ne bo lačen in prezebel, še dodaja Proudhon.

Internacionala je ujela utrip svojega časa in neprivilegiranega stanu, kar ostaja še kako aktualno tudi danes. V obdobju, ko nekateri govorijo o razkroju tradicionalnih razredov postaja še toliko bolj očitno, da družbo kolje razredni boj. Boj med peščico kapitalistov, ki imajo vse in milijoni tistih, ki nimamo nič. Razen divjega uporniškega ognja, ki že stoletja tli v naših srcih in za katerega zadostuje najmanjša iskra, da preraste v revolucijo.

Živel 1. maj!INTERNACIONALA:

Vstanite v suženjstvo zakleti,
ki jarem vas teži gorja.
Zdaj pravda stara v borbi sveti
vas kliče za prostost sveta.
Ta svet krivičnosti razbijmo,
do tal naj boj ga naš podre;
nato svoj novi svet zgradimo,
bili smo nič, bodimo vse!
|: Že se ljudstvo je zbralo,
v zadnjo borbo že hiti, :|
|: da z internacionalo
prostost si pribori. :|

Nihče ne da nam odrešenja,
ne carji, kralji in ne bog;
osvoboditev iz trpljenja
bo delo naših lastnih rok.
Sami razbijmo jarem sužnji,
ki tlači nas že tisoč let;
zdaj kujte, bratje, kujte družni
človeštvu boljši, lepši svet.
|: Že se ljudstvo je zbralo,
v zadnjo borbo že hiti, :|
|: da z internacionalo
prostost si pribori. :|

Mi vse ustvarjamo na svetu,
zato naj vse bo naša last;
zato naj delavcu in kmetu
pripada tudi vsa oblast.
Ko vse lenuhe in tirane
uniči naša trda pest,
krivice bodo vse pregnane,
svoboden rod vasi in mest.
|: Že se ljudstvo je zbralo,
v zadnjo borbo že hiti, :|
|: da z internacionalo
prostost si pribori. :|


petek, 24. april 2009

NOVICE

Izjava Anarhistične pobude:
Proti fašizmu in kapitalizmu za socialno revolucijo!

Ko se danes ozremo v zgodovino se večkrat vprašamo, kako je mogoče, da v 20. in 30. letih 20. stoletja ljudje niso spregledali vzpona fašizma in se mu uprli z vsemi sredstvi. Od daleč je enostavno pokazati na točke, ko bi se fašizem še dalo ustaviti in kdaj je bilo že prepozno. Prepoznavati fašistoidne oblike delovanja tu in zdaj pa je bistveno težje. V preteklosti je fašizem padal na plodna tla ne zgolj zato, ker je (podobno kot danes) kapitalizem zapadel v eno izmed svojih inherentnih kriz. Fašizem je predstavljal predvsem totalno ideologijo. Na zapletena vprašanja je ponudil preproste odgovore, hitre rešitve in grešne kozle. Milijoni so slepo sledili avtoritarnim voditeljem ne (zgolj) zaradi lastne neumnosti in zaslepljenosti, ampak predvsem zato, ker so v fašistoidnih politikah dobili vizijo socialnih sprememb na račun izključevanja in smrti.

Fašizem v okoliščinah, ki močno spominjajo na prvo polovico 20. stoletja, ne moremo več razumeti kot ideologijo zavedenih mladostnikov, ampak predvsem kot strukturno kapitalistično in državno nasilje. V družbi, ki jo kolje razredni boj in kjer peščica že stoletja uspešno krade množicam, kapitalisti za svoj obstoj nujno potrebujejo militantne nestrpneže. Namesto da bi ljudje prave nasprotnike prepoznali v kapitalističnih bogatunih, se raje spravljajo nad tiste, ki so že sedaj odrinjeni na in čez rob, nevedoč, da tudi sami pobirajo zgolj drobtine s tal pod kapitalistovo mizo. In ker je v zavesti ljudi še vedno živa podoba milijonov nesmiselnih smrti zaradi odkrite fašistične in nacistične politike, je sovraštvo dobilo veliko bolj prefrigan obraz.

Kapitalisti in njihove politične sluge morda res ne dvigujejo desnice v pozdrav svojemu fürerju, a načrtno sprejemajo politične odločitve, ki na smrt obsodijo ženske, otroke, staroselce, mlade, upokojence, delavce, študente, migrante in drugače misleče. V praktičnem soglasju z uradno politiko izključevanja militanti nestrpneži zgolj premikajo meje normalnosti in sprejemljivosti sistemskega nasilja v družbi tudi na ulicah.

Zato moramo antifašistično borbo razumeti kot boj proti skrajnim v domoljube preoblečenim fašistom ter kot boj proti sistemskemu nasilju s strani združenih sil kapitala in politične elite. V času krize, ko vsi politiki zgolj tekmujejo, kdo bo rešil več riti svojih kapitalističnih gospodarjev, pa fašizem dobiva zgolj nove razsežnosti. Množicam medtem mečejo pesek v oči z navideznimi reformističnimi ukrepi na račun izključevanja nevidnih. Kriza ni čas za premišljanje o tem ali onem minornem reformnem paketu, kriza je čas za radikalne socialne spremembe. Spremembe, ki bodo vodile v družbo, kjer vlada solidarnost, spoštovanje posameznikovega dostojanstva, enakopravnost, bratstvo in tovariškost, ne pa nestrpnost, izključevanje in sovraštvo. Za to si lahko prizadevamo že danes, z vzpostavljanjem, delovanjem in branjenjem alternativnih skupnosti, javnih avtonomnih prostorov ter z graditvijo tovariških odnosov.

Pred desetletji so se generacije vzponu fašistoidnih praks že uprle, danes je na nas, da ponovno zgradimo odpor! Odločno recimo NE kapitalizmu in fašizmu ter podprimo socialno revolucijo!

Anarhistična pobuda, 23.4.2009

ponedeljek, 20. april 2009

Novice 24/04/09

Antifašistični dnevi akcije

24. - 27. april 2009 Metelkova Mesto


24. 4. - petek: Klub Gromka ob 21h: Žur upora – DJ večer
25. 4. - sobota: Menza pri koritu ob 12h: delavnica izdelovanja grafiterskih šablon, transparentov, borilnih veščin in videodelavnica
A-Infoshop ob 18h: Diskusija o antifašističnem gibanju na Balkanu
26. 4. - nedelja: Menza pri koritu ob 12h: nadaljevanje delavnic
Igrišče Tabor ob 15h: turnir malega nogometa
27. 4. - ponedeljek: Trg OF ob 12h:
antifašistična manifestacija “Za svobodo sveta”

četrtek, 16. april 2009

Novice 27/04/09

Javna izjava Fronte za svobodo sveta

27. april, Dan OF oziroma dan upora proti nacifašizmu, je praznik z močnim simbolnim nabojem. Še danes nas spominja na dan, ko je koalicija vsebinsko raznoterih skupin sprejela odločitev, da z jasnimi stališči in dejanji poseže v tedanje družbeno dogajanje. V času okupacije je bila edina pot do dokončne osvoboditve aktivni odpor, vse ostale alternative pa bi brez izjeme vodile v suženjstvo.

Skoraj 70 let kasneje živimo v drugačnih okoliščinah, a protifašistični boj je še vedno nujen, saj se fašistične težnje krepijo. Težnje, ki poudarjajo, da je v družbi nezaželenih vse več skupin. In noben posameznik, ki si želi živeti v odprti, svobodni in enakopravni družbi, ne sme dopustiti vzpona praks, ki pod krinko domoljubja ali napredka postajajo legitimen tvorec diskurza normalnosti, ki vsak dan izključuje čedalje več ljudi. Zato se zdi danes povezovanje v heterogeno koalicijo drugače mislečih zopet nujno!


Razraščanje izključujočega mišljenja v Sloveniji je prepleteno tudi s težnjami po zgodovinskem revizionizmu, ki zanika revolucionarni in protiimperialistični značaj upora ter ga oži na trenutek narodne osvoboditve ali celo zgolj na dejanja povojnih oblasti. Upor proti okupatorju je bil bistveno več kot to. Bil je ideja o nujni radikalni družbeni spremembi, ki bi vodila k večji enakosti med ljudmi.

V zadnjih letih smo po celi Evropi in širše priča vzponu raznovrstnih izključujočih praks, ki v okoliščinah vse večjega krčenja socialnih pravic ter razslojevanja privzemajo nove oblike in razsežnosti. Že ustvarjena plodna tla za semena nestrpnosti so toliko bolj rodovitna v času krize kapitalističnega sistema. Sedaj ne smemo nasedati politikom in drugim akterjem, ki naše nezadovoljstvo z življenjskimi pogoji kanalizirajo v sovraštvo do sosedov ali določenih družbenih skupin. Prav tako ne smemo podpirati njihovih načrtov reševanja utapljajočih kapitalistov z našimi sredstvi, saj so njihova (in ne naša!) dejanja krizo povzročila. Zato pričujoča kriza ni le ekonomska, ampak predvsem družbena. Ponuja nam priložnost za temeljit razmislek o grajenju drugačnega sveta: sveta, kjer ne bo prostora za izkoriščanje, nestrpnosti, sovražnosti ali izključevanje. Sveta, ki bo utemeljen v solidarnosti, enakopravnosti, tovarištvu, dostojanstvu, enakih možnostih ter spoštovanju človekovih pravic!

Neofašizem ne sme imeti mesta ne v parlamentu, ne na ulicah in ne v splošnem diskurzu! Kakor je bila leta 1941 prepoznana nevarnost nacizma oziroma fašizma, je danes ponovno nastopil čas, da vstanemo in skupaj gradimo drugačen svet! Svet svobode, v katerem veljajo pravice, ki so bile in ki bodo izborjene skozi neštete osvobodilne boje.

Iskanje novih okupatorjev med soprebivalci Republike Slovenije in našimi sosedi je nesprejemljivo! Tovrstnim interpretacijam, kot tudi vsem ostalim praksam izključevanja, se je potrebno nemudoma aktivno upreti! Javno, odločno in brezkompromisno! Ne smemo pustiti, da nam osnovno človeško dostojanstvo poteptajo v domoljube preoblečeni fašisti, ki si želijo zavzeti ulico za ulico, trg za trgom, mesto za mestom. Ker naših mest ne damo, se 27. aprila skupaj podajmo na ulice in izrinimo nove fašistične težnje iz obličja zemlje! Za vedno!

SMRT FAŠIZMU, ZA SVOBODO SVETA!

Ljubljana, 7. april 2009

- za več informacij glej http://zasvobodo.si

Novice 25/04/09

X. ANTI-FA FEST
V klubu Gromka


sobota, 25. april 2009
, 21:00 - R.A.F.A.L.

Tradicionalni kulturno-politični festival, ki je del mednarodne antifašistične mreže, ki promovira strpnost, solidarnost, pomoč in sodelovanje med vsemi ljudmi ter se zavzema za opustitev vseh meja med ljudmi, narodi, rasami, kulturami, spoli in razredi. Tokrat v jubilejni 10. izdaji, ob tej priložnosti pa praznujemo tudi R.A.F.A.L.-ov 10.rojstni dan!

Nastopajo:

PAVILIONUL 32 - politični hardcore (Ro)
Romuni so v svojem petletnem obstoju preigrali že večino Evrope, pri nas so bili lani na Balkanika Core festu. Igrajo hiter hc punk s socialno političnimi besedili.

www.myspace.com/pavilionul32

GELO - hc crust (It)
Italijani Gelo igrajo metalizirani crust z brutalnim grinderskim vokalom.

http://www.gelohc.com/


HIJOS DEL PUEBLO - anarho punk (Cro)
Hijos del Pueblo je glasbeno politični projekt crust-grind zvoka, ki ga sestavljajo člani bendov Homo Homini Lupus, Frekvencija in Nulla Osta. Zamisel za projekt se je rodila v začetku leta 2007 kot ideja o bendu, kateremu je namenjena vloga instrumenta anarhistično/socialno angažirane propagande, daleč od slepega razumevanja in sprejemanja ideologije, sprašujoč se o lastnih željah in stališčih.

www.myspace.com/constantwar
geocities.com/aktivizam01

LJUBIŠA SAMARDŽIĆ - politični hardcore (Cro)
Pevec benda pravi: "Bendu nismo hoteli dati klasičnega hardcore imena. Do ideje za ime Ljubiša Samardžić smo prišli čisto slučajno. Kot najstniki smo gledali vse njegove filme in Ljubiša nam je v spominu ostal kot velik igralec. Pomembno se nam zdi, da je v njegovih filmih vedno zmagala pravica."

Bend deluje že dobri dve leti, nastal pa je na ruševinah legendarnih AK47. Pred kratkim so izdali svoj prvi album Neka te naša ljubav vodi.

UBVOZ - hc punk (Slo)
Ubvoz so trboveljski hc punk bend, v njihovih komadih pa se mešajo vplivi od punka do crustcora.

www.myspace.com/ubvoz

kontakt: dirt_dunka@yahoo.com

Novice 24/04/09

EXPECT RESISTANCE
ŽUR UPORA!
If I can't dance to it, it's not my revolution!

V klubu Gromka


petek, 24. april 2009
, 22:00

Vabimo vas, da se udeležite žura upora, ki predstavlja še eno situacijo, v kateri bomo gradili nove skupnosti, nove upore in razvijali duh solidarnosti in povezovanja.

Za glasbo bo skrbela ekipa DJ Molotov, ki bo vrtela komade iz široke palete družbeno angažirane in neodvisno sproducirane glasbe; glasbe, ki spodbuja družbeno kritičnost, predstavlja alternativo in gradi kulturo upora. Ker želimo, da tudi vi sodelujete na dogodku, vas vabimo, da s seboj prinesete tudi svojo glasbo in jo predlagate za program večera. Glasbi bodo vsebinsko podlago dale tudi video projekcijami različnih socialnih bojev.
Na dogodku bo predstavljena neodvisna produkcija nekaterih aktivističnih skupin, ki jo bo mogoče na mizi z distribucijo tudi kupiti. Dogodek bo tudi priložnost, da v sproščenem ozračju spoznate projekte teh skupin in/ali da predstavite svoje.

Prispevek: 2 EUR
BODITE TAM, PODPRITE LOKALNO SCENO!