torek, 30. oktober 2007

Novice 30/10/07

Avtonomna tribuna podpira zahteve sindikatov in napoveduje udeležbo na demonstracijah


Ljubljana - Avtonomna tribune je v javnem pismu podprla zahteve sindikatov in napovedane delavske demonstracije. Poleg tega so napovedali mobilizacijo študentske populacije in organizacijo Avtonomnega bloka, ki bo podprl delavske (medgeneracijske) demonstracije 17. novembra v Ljubljani.


-----
Pismo podpore za delavske proteste


Delavska situacija danes ni rožnata. Čeprav nas bi rada vladna in kapitalistična trobila ter njihovi ideološki duhovniki prepričali drugače, ljudje niso neumni. Ljudje znajo misliti in vedo, da se njihova situacija ne izboljšuje. Tako zelo opevana gospodarska rast ne pomeni le uspehov slovenskega gospodarstva. Hrbtna stran tega procesa je zmanjševanje delavskih pravic. Pravzaprav moramo stopiti na stališče študenta oziroma delavca, da bi celotno dojeli ta fenomen: gospodarska rast pomeni predvsem večjo stopnjo izkoriščanja tako delavcev kot tudi študentov. Kaj to pomeni konkretno? Plače se zmanjšujejo, vse več je brezposelnih, pridobljene pravice se zmanjšujejo, res, življenje v tej prekrasni deželici pod Alpami se izboljšuje...

Delavski boj je študentski boj. Ne gre le za akt solidarnosti, prej gre za širšo percepcijo družbene problematike, ki od vsakega zahteva nekaj miselnega napora. Študentje bodo postali delavci, nekateri so delavci že sedaj, ob študiju. To, da si bolj izobražen, še ne pomeni zagotovljene službe. Tako se morajo študentje z eminentnimi delavskimi vprašanji ukvarjati že zelo zgodaj. A tudi delavci imajo s študenti marsikaj skupnega. Ne le to, da so njihovi starši. Delavci lahko kaj kmalu vidijo, da trendi privatizacije šolstva niso ločeni od privatizacije ostalih sektorjev socialne države. Fronta za ohranitev javnega sektorja je torej v nastajanju in skozi skupen boj se definirajo nove programske osnove, ki lahko služijo alternativni organizaciji družbe.

Boj za višje plače je seveda legitimen sindikalni boj. Mi se temu boju pridružujemo in ga pozdravljamo, hkrati pa sporočamo, da bomo v okviru avtonomnega bloka nagovorili ljudske množice s širšimi tematikami. Naša glavna ost bo letela tako na problem privatizacije in kapitalistične organizacije ekonomije kot na državno represijo in ostale oblike dominacije. Posebej pomembna je seveda tudi težavna študentska situacija v luči šolske reforme, ki jo Avtonomna tribuna že od samega začetka zavrača. Avtonomna tribuna bo delala v smeri mobilizacije študentske populacije in ne bo le deklarativno podprla demonstracij.

Torej, se vidimo 17.11., v okupirani in pisani Ljubljani, kjer bodo zadoneli bobni in kjer bomo vzkliknili, da nismo tako lahko na prodaj. Ne danes, ne jutri, nikoli!

O PRAVICAH SE NE POGAJAMO!
PRAVICE SO IZBORJENE, NE PODELJENE!

Avtonomna tribuna

Ljubljana, 30. oktober 2007


-----
Sorodne zgodbe:
Avtonomna tribuna
Študenti
Delavci

ponedeljek, 29. oktober 2007

Novice 29/10/07

Avtonomno študentsko organiziranje tarča Putinove represije


Petrozhavodsk - V začetku novega semestra septembra letos, so študenti začeli kampanjo proti uradnim študentskim svetom na državni univerzi v Petrozhavodsku (mesto na severo-zahodu Rusije) in ustanovili Svobodno alternativno študentsko združenje.

Za kampanjo proti študentskim svetom so se odločili zaradi dejstva, da študentski sveti ne naredijo nič za študente in ne zagovarjajo študenstkih interesov, saj so popolnoma integrirani s predstavniki pro-Putinovske mladinske organizacije Nashi, ki je znana po svojih fizičnih napadih na opozicijske mladinske organizacije v vseh večjih ruskih mestih. V kampanji je bilo razdeljeno na stotine letakov in nalepk [1], preko katerih so avtonomni študenti demaskirali študentske svete, njene predstavnike in predstavili pravo sliko študentske participacije v uradnih telesih univerze. Materiali kampanje so pokrili tudi korupcijo in porabo študentskih sredstev, s katerimi upravljajo študentski sveti. Glavni slogan kampanje je bil tako: "Proti (Nashi) študentskim svetom - predstavljajo interese oblasti, ne študentov!"

Vzporedno s kampanjo proti, so študentski aktivisti organizirali tudi kampanjo za oziroma začeli graditi alternative. S pozivom proti udeležbi v študentskih svetih, so študente pozvali tudi v avtonomno samo-organiziranje in 28. septembra 2007 sklicali ustanovno skupščino Svobodnega alternativnega študentskega združenja (ASSP). Kratkoročni načrti ASSP-ja so borba proti privatizaciji visoko-šolstva, proti diskriminatornem odnosu do različnih univerzitetnih programov, proti zmanjševanju mest za vpis brez šolnin in proti zviševanju šolnin ter vpisnin. Če ustanovno srečanje ASSP-ja ni prineslo željenega uspeha, pa je ogromem uspeh prinesel poziv k bojkotu študentskih svetov. To leto se je namreč udeležba novih študentov v študentskih svetih znižala kar za 70%, kar je zagotovo zbudilo zanimanje vodstva Univerze.

"Živel Putin! Še več diktature!"

8. oktobra 2007 je uradni študentski svet organiziral praznovanje Putinovega rojstnega dneva. Na praznovanju so pričakovali od 300-500 študentov, zbralo pa se jih je le nekaj deset. Vzporedno so avtonomni študenti organizirali majhno diverzantsko akcijo proti praznovanju [2], v kateri so blokirali vhod na univerzo. V tej ne-nasilni akciji so nosili plakate s Putinom, ki spominja na Hitlerja, ter vzklikali slogane, kot so: "Živel Putin! Še več diktature! Vse najboljše za našega carja in boga!". Akcijo so napadli varnostniki univerze, ki pa jim ni uspelo ustaviti aktivistov, saj so vsi uspešno "pobegnili" še pred prihodom policije.

Akcija je vzbudila veliko zanimanja pri oblasteh, saj je tajna policija FSB v preiskavi "poiskala" študente, ki naj bi sodelovali v akciji in jih po "neuradnih" razgovorih na policiji predala sodišču. Prvi aktivist je bil aretiran in brez prisotnosti odvetnika kaznovan s 1000 rublji za sodelovanje v ilegalni akciji.

Pritisk so oblasti začele vršiti tudi na novinarje, ki so želeli o zgodbi poročati. V enem izmed primerov, ko je novinar pisal o ASSP-ju, je bil le-ta "obveščen", da ta tema v medijih ni zaželjena. Avtonomni študenti tako doživljajo medijsko blokado, javnost pa je neobveščena o dogajanju na univerzi in samo-organizacijskih poskusih študentov.

Nashi je medtem organiziral skupino, ki v sodelovanju s policijo po mestu briše vse sledove avtonomnega študentskega gibanja. Organizirano namreč trgajo vse plakate ASSP-ja proti komercializaciji izobraževanja in vse napovedi/vabila za srečanja ASSP-ja.

24. oktobra 2007 je bil pred sodišče pripeljan še en domnevni udeleženec "sporne" akcije, kar je ponovno vzbudilo veliko zanimanje javnosti. Na sodišče so prišli novinarji, predstavniki stranke "Združena Rusija", tajna policija FSB, varnostniki univerze ter predstavniki študentskih svetov in ASSP-ja. Aktivistu so sodili za sodelovanje v ilegalni akciji, čeprav po zakonu ne potrebuješ dovoljenja za "protest" v (notranjih) prostorih. Obramba je zagovarjala stališče, da se je aktivist le udeležil uradne proslave, ter da varnostniki nimajo pravice fizično obračunavati ob "nezaželjenem" obnašanju. Kljub temu, da je na trenutke izgledalo dobro za obrambo, je sodnik na koncu aktivista sramežljivo kaznoval s 1000 rublji za "huliganstvo in preklinjanje", kot da bi se tudi sam sramoval, da izvršuje ukaze od zgoraj.

Avtonomni študenti ne dvomijo, da se bo represija proti disidentom na univerzi nadaljevala. Prav tako pa ne dvomijo, da se bo nadaljevala tudi borba proti komercializaciji izobraževanja in proti lakajev univerzitetnih oblastnikov!

-----
Celotno zgodbo najdeš na:
Anarchist student struggle and repression
A-Infos

Spletna stran ruske anarhistične federacije:
Avtonomna akcija

Sorodne zgodbe:
Študenti

petek, 26. oktober 2007

Novice 26/10/07

Mineva sto let od Anarhističnega kongresa v Amsterdamu


Avgusta je minilo natanko sto let od velikega mednarodnega anarhističnega kongresa, ki je leta 1907 potekal v Amsterdamu, in ki je močno zaznamoval anarhistično in delavsko gibanje.

Ob tej priložnosti in v počastitev obletnice, je Federacija anarho-komunistov iz Italije (FdCA) pripravila angleški prevod knjige "Dibattito sul sindacalismo: Atti del Congresso Internazionale anarchico di Amsterdam (1907)" iz leta 1978. V njej zgodovinar delavskih gibanj Maurizio Antonioli raziskuje proces, ki je vodil do amsterdamskega kongresa in pomembnost, ki ga je le-ta imel za delavsko in anarhistično gibanje. Poleg te analize je avtor knjige - na podlagi različnih in številnih poročil in izjav, ki so bile objavljene v libertarnem časopisju tistega časa - izdelal najbrž najbolj popoln pregled dogajanja in vsebine amsterdamskega kongresa.

Angleški prevod knjige, ki ga je opravil Nestor McNab, je dostopen na spletu, kamor ga je postavila FdCA in nekateri drugi anarhistični portali. Namen prevoda je - poleg počastitve obletnice - omogočiti podrobno raziskovanje veličastne zgodovine anarhističnega gibanja ter teorije in prakse le-tega.

-----
Angleški prevod knjige in uvodno besedo najdete na:
FdCA - The International Anarchist Congress
Anarkismo.net - The International Anarchist Congress

Spletna stran Federacije anarho-komunistov (en):
Federazione dei Comunisti Anarchici

ponedeljek, 22. oktober 2007

Novice 21/10/07

Študenti zasedli avlo Filozofske fakultete in odprli Avtonomno tribuno


Ljubljana - Študentke in študenti so v sredo, 17. oktobra 2007, ponovno zasedli [1] avlo Filozofske fakultete, da bi odprli prostor za javno razpravo, in da bi idejo o avtonomiji univerze in pravico do svobodnega razmišljanja prelevili v prakso.

Tako je potekala še ena Avtonomna tribuna - tokrat pod naslovom "Blišč in beda študentskega življenja". Tribune se je udeležilo lepo število študentk in študentov, ki so v težavnem ambijentu (glasnost hodnikov) naslovili številna pomembna vprašanja in začrtali nekatere načrte za aktivnosti avtonomnih študentov v prihodnjih tednih.

Že sam prostor za Avtonomno tribuno - bučna avla FF - je nakazoval, v katero smer bo diskusija šla na začetku - pomanjkanje prostorov za študentsko dejavnost in prostorska problematika na FF in drugih fakultetah. Študenti Avtonomne tribune so bili mnenja, da morajo fakultete zagotoviti študentom avtonomen prostor, kjer bodo lahko izven uradnega študijskega procesa kreirali in materializirali svoje ideje. Študentje menijo, da je tak prostor pravica in lahko močno pripomore k študentski aktivnosti na številnih področjih. Tokratna Avtonomne tribune je tako sprejela sklep, da je potrebno organizirati kampanjo za take prostore po posameznih fakultetah, vendar v skupni akciji. Tako bodo študenti FF že v prihodnjih dneh spisali zahtevo po takem prostoru za vodstvo FF, upajo pa, da se jim bodo v kampanji za avtonomne prostore študentov pridružili tudi na drugih fakultetah.

Veliko se je ponovno govorilo tudi o načrtovanih reformah visokošolskega študija in samem univerzitetnem prostoru. Študenti so izpostavili svoje skrbi glede načrtovane privatizacije šolstva, ki so jo povezali s širšimi trendi privatiziranja javnega prostora. V glavnem so bili udeleženci tribune skupnega mnenja, da je brezplačna izobrazba pravica za vse, ter da je potrebno zagotoviti kakovostno javno šolstvo in omogočiti dostop vsem mladim tudi v prihodnje. Glavne skrbi so povezane z družbenim razslojevanjem in posledično slabšimi pogoji za študij in življenje tistih, ki so v slabšem socialnem položaju. Študenti se ne strinjajo tudi z delitvijo univerzitetnega prostora na naravoslovje in družboslovje/humanistiko ter s to delitvijo povezanimi neenakostmi. Zaradi teh in drugih pomislekov glede vodenja Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in raziskovalno dejavnost, so se študenti na Avtonomni tribuni odločili, da napišejo odprto pismo novi ministrici, ji v njem postavijo pomembna vprašanja in izpostavijo temeljne zahteve ter skrbi glede reform visokošolstva.

Nazadnje je Avtonomna tribuna odprla tudi vprašanje splošne družbene situacije, aktualnih sindikalnih zahtev in napovedanih delavskih demonstracij. Študente predvsem skrbijo slabe možnosti za zaposlitev ter nehvaležna situacija na trgu dela, ki ponuja le brezposelnost ali pa negotovo, prekerno delo. Ponovno je bila na dnevnem redu tudi problematika družbenega razslojevanja, ki vedno več ljudi potiska čez rob revščine in izključuje iz dostojnega družbenega življenja. Zaradi teh in drugih dejstev, so se na Avtonomni tribuni odločili, da se vključijo v javno razpravo o tej problematiki ter navežejo stik s sindikalisti, ki se borijo za izboljšanje situacije. Tako bo Avtonomna tribuna že jutri - v torek, 23. oktobra 2007, sodelovala na javni tribuni "Mladi in sindikalizem", ki jo ob 18h organizirajo na Fakulteti za družbene vede, načrtuje pa se tudi organizacija avtonomnega študentskega protesta - v podporo delavskim demonstracijam - 16. novembra 2007 v Ljubljani.

Avtonomna tribuna odpira prostor za diskusijo in načrtovanje aktivnosti vsak ponedeljek, ko v Infoshopu na Metelkovi od 19h dalje potekajo srečanja/sestanki Avtonomne tribune.

V torek, 23. oktobra 2007, se Avtonomna tribuna ob 16h zbere pred zgradbo Univerze na Kongresnem trgu v Ljubljani, da se družno udeleži javne tribune "Mladi in sindikalizem", ki se ob 18h začne na FDV.

-----
Poglej slike:
Fotoarhiv

Več o Avtonomni tribuni lahko najdeš na:
Blog Avtonomne tribune

V diskusijo se lahko vključis na:
Forum Avtonomne tribune

Predhodne zgodbe najdeš na:
Avtonomna tribuna

Sorodne zgodbe najdeš na:
Študenti

četrtek, 18. oktober 2007

Novice 18/10/07

Samo-upravna produkcija brez šefov se začenja


Hamburg - Delavci zasedene tovarne koles v Nordhausnu, na severu Nemčije, bodo 22. oktobra ponovno zagnali stroje in začeli s samo-upravno proizvodnjo brez šefov. To potezo so načrtovali že več tednov, vendar so za normalno poslovanje morali zbrati dovolj naročil.

Ko so junija zasedli tovarno in preprečili lastnikom, da bi iz nje odpeljali vse stroje, so v sodelovanju z anarho-sindikatom FAU (Svobodno delavsko združenje) začeli široko solidarnostno kampanjo, katere glavni namen je bil zbrati dovolj naročil za obstoj tovarne. Da bi s proizvodnjo lahko nadaljevali, so morali do 2. oktobra 2007 zbrati 1.800 naročil za kolesa iz serije "Strike-bike", ki predstavlja prvi projekt zasedene tovarne. Kampanja je bila izjemno uspešna in je prinesla senzacionalne rezultate. Po vsej Evropi so aktivisti in podporniki za ta namen organizirali številne dejavnosti, katerih namen je bil gibanju in javnosti predstaviti zgodbo tovarne koles in mobilizacija za solidarnostne akcije. O tovarni in samo-upravnih ambicijah delavstva so pisali v številnih časopisih, informacije so bile objavljene na več stotih spletnih straneh po vsem svetu, konec koncev so o zgodbi poročali tudi največji mediji v Nemčiji in drugod po Evropi.

Veliko zanimanje za zgodbo iz Nordhausna pa ne predstavljajo glavnega uspeha kampanje. Ker so delavci in anarho-sindikalisti že od vsega začetka zasedbo tovarne želeli prestaviti na višjo raven in omogočiti njen nadaljnji obstoj v novih razmerah, je glavni uspeh solidarnostne kampanje prav gotovo dejstvo, da se je uspelo zbrati dovolj naročil za proizvode "strike-bike" tovarne in s tem omogočiti samo-upravno proizvodnjo in distribucijo. V tovarni so prejeli več kot 1.400 naročil iz Nemčije ter okrog 300 naročil iz Grčije, Italije, Španije, Velike britanije, Irske, Belgije, Luksemburga, Švice, Avstrije, Egipta, ZDA, Kanade, Južne afrike in Izraela.

Pisma podpore iz celega sveta - iz Kaira, Tel Aviva, Avstralije, Poljske, Madžarske, Sibirije, Brazilije, Bolivije, Johannesburga, ZDA in seveda celotne Evrope - so dosegla delavce v Nordhausnu. Te solidarnostne izjave so pokazale, da akcija delavcev v Nordhausnu spodbuja tudi ostale delavce po svetu in jim ponuja nove pespektive v kontekstu njihovih lastnih bojev proti zniževanju plač, masovnemu odpuščanju in zapiranju tovarn.

Tako v anarho-sindikatu FAU, kot v kolektivu delavcev zasedene tovarne, se zavedajo, da je to šele prvi korak k vzpostavitvi samo-upravne proizvodnje brez šefov, ki bo delovala na dolgi rok. Čeprav se zavedajo, da bo načrtovana pot še zelo dolgo in težka, pa se zavedajo tudi, da že danes pišejo zgodovino. Še nikoli doslej namreč ni v Federativni republiki Nemčiji potekala samo-upravna proizvodnja v zasedeni tovarni.

-----
Več podrobnosti o zgodbi in aktualne informacije najdete na:
Strike-bike

Spletna stran anarho-sindikata FAU:
FAU.org

Spletna stran anarho-sindikalistične Internacionale IWA:
IWA-AIT

Predhodna zgodba:
Delavci zasedli tovarno in začeli s samo-upravno produkcijo

Sorodne zgodbe:
Delavci

Novice 15/10/07

Študentski protesti v Srbiji se nadaljujejo


Novi sad - Študenti Univerze v Novem sadu so v ponedeljek, 8. oktobra 2007, začeli s študentskim protestom socialnega karakterja - proti visokim šolninam in nesmiselnemu plačevanju ocen(jevanja) - ter se na ta način pridružili tistim, ki so s podobnim protestom začeli že pred meseci v Beogradu [1] in drugod [2].

Začelo se ni najbolje, saj se študenti niso dobro organzirali in tudi zbiranje peticije ni prineslo večjega uspeha. Stvari pa so se premaknile že v sredo, 10. oktobra 2007, ko so študenti razvili transparent "Preprečimo krajo!", vdrli v veliko predavalnico Filozofske fakultete in prekinili predavanje.

Na tem mestu je bil dogovorjen tudi datum za večji študentski protest, ki se je odvil v petek, 12. oktobra 2007. Na le-tem se je zbralo večje število študentov, med njimi največ tistih iz drugih letnikov - kar je logično, saj so "lopovske" odločitve najbolj prizadele njih, vendar so se protesta udeležili tudi številni starejši študenti in bruci, kar je pohvalno in zelo pomembno. Tudi mediji so protestni shod dobro pokrili.

Protestne akcije so hitro obrodile sadove, saj je dekanja Filozofske fakultete v Novem sadu Ljiljana Subotic že po sredinem protestu podala odgovor na zahteve študentov. Večino zahtev je sprejela, pri čemer je opozorila, da oviro predstavlja tudi finančna situacija fakultete (s sprejemom zahtev je fakulteta izgubila okrog 1.200.000 evrov študentskega denarja). Študenti so dosegli ukinitev plačevanja ocen, kar pomeni velik, vendar le delni uspeh.

Organiziran je bil tudi prvi študentski zbor, ki je izbral začasna protestna telesa gibanja, med drugim tudi skupino za pogajanje.

Kljub velikemu uspehu prvih protestov v Novem sadu, pa v študentskem gibanju povdarjajo, da je še veliko stvari treba izboriti, da je plačevanje izpitov nelegalno, in da se bo študentski protest zaradi tega nadaljeval v isti smeri.

Študentsko gibanje v Srbiji je sicer - zoper neoliberalne napade na univerzitetni prostor - aktivno in živo že vse od leta 2005. Pomembna karakteristika protesta je samo-organizacija, direktno-demokratično odločanje in avtonomnost ter množičnost in radikalnost gibanja. Med najpomembnejše akcije spadajo zasedba Filozofske fakultete v Beogradu novembra 2006, zasedba Fakultete za arhitekturo v Beogradu marca 2007, številni študentski zbori na različnih fakultetah in številni množični javni protestni shodi.


-----
O aktualnem študentskem gibanju v Srbiji je izšla tudi knjiga "Borba za znanje", ki predstavlja zbirko dokumentov in pričevanj o Študentskem protestu 2006., ki je s svojim pojavom najavil prihod novih generacij, ki bodo pripravljenje na izzive sodobne družbe.

Knjigo lahko prelistate, dobite ali kupite v Infoshopu ali jo naročite preko našega kontaktnega naslova: a.infoshop@gmail.com
-----
Več informacij o študentskem protestu v Srbiji najdete na:

Sorodne zgodbe:

torek, 16. oktober 2007

Novice 16/10/07

V sredo bodo študenti ponovno zasedli avlo Filozofske fakultete


Ljubljana - Z namenom prakticiranja avtonomije univerze in pravice do svobodnega razmišljanja, bodo študentke in študenti v sredo, 17. oktobra 2007, ob 12h ponovno zasedli avlo Filozofske fakultete v Ljubljani, da bi odprli Avtonomno tribuno - prostor za javno razpravo o aktualnih vprašanjih, ki se neposredno ali pa posredno tičejo študentske populacije in mladih.

Tokratna Avtonomna tribuna nosi naslov "Blišč in beda študentskega življenja" in bo odprla vprašanja, ki se tičejo življenskega in socialnega položaja študentov. Poleg tega bo na dnevnem redu tudi problematika reform visokega šolstva in programa nove ministrice, na tribuni pa se bomo dotaknili tudi vprašanja splošne družbene situacije, sindikalnega boja ipd. Tribuna bo predvsem dala možnost vsem prisotnim, da izrazijo svoje skrbi in opozorijo na težave, s katerimi se soočajo. Namen tribune ni samo diskusija, pač pa gradnja avtonomnega študentskega gibanja, ki bo sposobno sooblikovati družbo in prihodnost. Zaradi tega, bo tudi tokratna tribuna imela mobilizacijski značaj za družbeno delovanje študentov in soočanje s pomembnimi aktualnimi vprašanji.

Prva Avtonomna tribuna se je zgodila v mesecu maju leta 2007, ko so študentje - v znak protesta zoper načrtovane vladne reforme visokošolskega prostora - zasedli avlo Filozofske fakultete in tam naslovili vprašanja vezana na prihodnost Univerze in začeli graditi avtonomno študentsko gibanje. Avtonomna tribuna je po prvi zasedbi avle FF zaživela kot gibanje, ki je organiziralo številne dejavnosti in protestne akcije ter odigralo svojo vlogo tudi pri odstavitvi ministra Zupana in opustitvi spornega zakona o visokošolstvu. Gibanje Avtonomne tribune se je povezalo s sorodnimi skupinami in organizacijami iz Slovenije in tujine ter deluje kot avtonomni subjekt v družbenem prostoru. Poleg študentske problematike, se je AT angažirala tudi okrog vprašanja javnega zdravstva, v prihodnjih tednih pa načrtuje aktivnosti vezane na aktualne zahteve sindikatov in načrtovane delavske demonstracije v novembru.

-----
Vabilo na Avtonomno tribuno:

Z namenom prakticiranja avtonomije univerze in pravice do svobodnega razmišljanja, bomo študentje in študentke ponovno zasedli avlo Filozofske fakultete, da bi odprli prostor za javno razpravo - zato najavljamo:


II. AVTONOMNA TRIBUNA FF

"Blišč in beda študentskega življenja"Kje? Avla Filozofske fakultete - Zakaj? Ker drugih prostorv študentje nimamo!
Kdaj? Sreda, 17. oktober 2007, ob 12h!
Zakaj? Ker je skrajni čas, da študentje začnemo migati!
Za koga? Zame, zate, zanj, še posebej pa zanjo!

PRIDI -> POGLEJ -> POVEJ!

V sproščenem ozračju se bomo lahko brez zavor, ovir in preprek pogovorili o tem kaj muči in skrbi mene, tebe in kaj onega. Le skupaj lahko poiščemo rešitve!

Kljub temu, da bo razprava povsem odprta, in da bomo smer le-te začrtali sami, pa smo pri Avtonomni tribuni zgradili sledeče ogrodje diskusije in postavili nekatera vprašanja, da bi beseda lažje stekla.
Dobrodošlo je vsako mnenje, izjava ali pa ena sama beseda!

- Kje se študentje sploh lahko zadržujemo in ob tem morda tudi kaj ustvarimo, ne da bi nam bilo potrebno za to plačati kavo ali sedeti na podu avle?

- Ali smo študentje zares tako bogati, da mora država vpeljevati nove davke, zviševati kriterije za štipendije in podobna jajca?

- Kot da to še ni dovolj, se isto dogaja zaposlenim - v istem dreku pa bomo po študiju tudi mi, saj smo vsi študentje bodoči delavci! Se da morda kaj narediti že danes? Na obzorju so delavske demonstracije...

- Kako družbeno razslojevanje vpliva na pogoje za študij in preživetje študentov? Si bodo v bodoče študij lahko privoščili le otroci bogatih staršev?

- Se zavedamo, kam vodijo reforme vrtcev, OŠ, SŠ in visokega šolstva? Morda se nas to sedaj ne tiče, a ko bomo imeli 26 otrok se nas še kako bo! Ali bo javno šolstvo izgubilo kakovost na račun zasebnih šol?

- In zakaj resolucija o visokem šolstvu še kar živi, čeprav so njenega avtorja - bivšega ministra Zupana - verjetno zaradi nesposobnosti in ne zaradi odličnosti, odstavili? Ima morda njegova naslednica kaj boljši program? Meni se ne zdi, kaj pa misliš ti?

Torej - ali bomo ukrepali danes ali bomo še zmeraj samo hodili na kave in ob njih nergali, dokler si to lahko še privoščimo?¨


AVTONOMNA TRIBUNA
Skupaj gradimo drugačno univerzo!
Skupaj gradimo drugačno družbo!

-----
Več o aktulanih in preteklih aktivnostih AT najdeš na:
Blog Avtonomne tribune

V diskusijo se lahko vključiš na:
Forum Avtonomne tribune

Sorodne zgodbe:
Avtonomna tribuna

ponedeljek, 15. oktober 2007

Novice 11/10/07

Homofobičen incident v Orto baru


Ljubljana - V četrtek ponoči je bil v ljubljanskem lokalu Orto bar lezbični par žrtev nestrpnega odnosa varnostnika in lastnika lokala. ŠKUC-LL obsoja dogodek, zahteva ukrepanje in načrtuje protestne akcije.

11. oktobra 2007 okoli enih zjutraj je bil v ljubljanskem gostinskem lokalu Orto bar lezbični par žrtev nestrpnega odnosa varnostnika in lastnika lokala. Varnostnik je preko kamer opazil, da se dekleti poljubljata, zato je odšel do njiju in zahteval, naj takoj zapustita lokal, češ da Orto bar ni »take vrste lokal«, zato naj gresta v »tak« lokal, kjer se »to« počne. Dekleti sta ga vprašali, ali je homofob, na kar ni reagiral, le ponovil je svoje navedbe. Dekleti sta se nato pritožili lastniku lokala, ki je sicer zagotovil, da se lahko vrneta v lokal, hkrati pa izjavil, da je Orto bar »heteroseksualen lokal«. Iz njegovih besed ni bilo razvidno, da bi obžaloval dogodek.

"Omejitev gibanja in prisilna odstranitev dveh deklet iz Orto bara je protipravno dejanje, ki vsebuje elemente diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti. Gre za izrazito homofobični incident, ki mu botrujejo predsodki, odpor, strah oziroma sovraštvo do homoseksualnosti. Hkrati pa so ravnanje in izjave osebja lokala v nasprotju z veljavnimi zakonskimi predpisi in pomenijo kršitev z Ustavo zajamcenih človekovih pravic in svoboščin, osebne integritete in dostojanstva, 141. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije ter Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO)," so zapisali pri ŠKUC-LL.

Hkrati opozarajajo, da nadlegovanje in nasilje nad geji in lezbijkami na ljubljanskih ulicah in lokalih beležijo že več let, storilci pa večinoma ostanejo neidentificirani in nekaznovani. Tokratni homofobni incident je identičen dogodku iz leta 2001, ko je varnostnik ljubljanskega lokala Cafe Galerija prepovedal vstop dvema gejema. Pri ŠKUC-LL so prepričani, da nevzdržno mlahav odnos mestnih in državnih oblasti do takšnih in podobnih incidentov botruje njihovemu vztrajnemu ponavljanju.

O incidentu so bili obveščeni javnost, policija, varuhinja človekovih pravic in zagovornica načela enakih možnosti pri vladi RS ter župan Ljubljane. Iz skupnosti gejev in lezbijk pri ŠKUC izjavljajo, da incident ostro obsojajo, od organov pregona, mestnih oblasti in vseh pristojnih institucij pa zahtevajo, da se odzovejo na ustrezen način, ki ga predpisuje slovenski in evropski pravni red, da podajo javnosti nedvoumno sporočilo o nesprejemljivosti in nezakonitosti tovrstnih dejanj ter zagotovijo varnost in zaščito vseh državljanov in državljank.

V tednu, ki prihaja, pripravlja lezbična skupnost v Ljubljani več protestnih akcij. Hkrati pozivajo solidarno javnost k bojkotu obiskovanja omenjenega lokala.

Ne obdajajmo homofobičnega nasilja z molkom!

-----
Izjava deklet po omenjenem incidentu:

Dne 10. 0ktobra 2007, sva bili v Ortobaru v Ljubljani deležni nestrpnemu odnosu varnostnika in nenazadnje tudi lastnika lokala. Poljubljali sva se na družbeno povsem sprejemljiv način, kar je radar videl na kameri. Ko je prišel do naju sva bili vsaksebi in namenjeni ven . Brezpogojno je zahteval ,da zapustiva lokal in da naj greva v "tak" lokal, kjer se "to" počne. Vprašali sva ga , če je homofob, na kar ni reagiral, le ponovno je ponovil svoj stavek in pri tem poudaril besedi v navednicah. Pritožili sva se lastniku lokala, ki je sel do varnostnika in mu povedal , da je nepravilno ravnal in nama zagotovil, da greva lahko nazaj v lokal. V pogovoru z lastnikom je le-ta rekel, da je Ortobar HETEROSEKSUALEN lokal. Iz njegovega govora ni bilo razvidno, da bi obžaloval dogodek, saj je po njegovem takšna reakcija razumljiva, saj ljudje niso navajeni drugačnosti.
P.& S.(obvezna osebna anonimnost)
kafe galerija, 2001
orto bar, 2007
GREMO V AKCIJO!
-----
Več o zadevi preberite na:

ponedeljek, 8. oktober 2007

Novice 08/10/07

Fašistični shod uspešno ustavljen!


Novi sad - Za soboto, 7. oktobra so v Novem sadu neonacisti, zbrani v organizaciji "Nacionalni stroj", načrtovali shod in tribuno pod naslovom "Za združeno Srbijo". Njihove načrte so prekrižali antifašisti [1], ki so se množično zbrali na ulicah in jasno ter glasno sporočili, da v Novem sadu ni mesta za fašiste.

Ko je pred tedni v javnost prišla informacija o načrtih neonacistov, so se začeli organizirati antifašisti, ki so javnosti predstavili dejstva o organizaciji "Nacionalni stroj" ter njenih članih in razkrili resnične ambicije, ki se skrivajo za "patriotskim" shodom. Vzporedno so antifašisti začeli tudi mobilizacijo proti načrtom neonacistov, ki je bila nadvse uspešna. Na ulicah Novega sada se je na "dan D" zbralo več kot 5.000 antifašistov, medtem ko je "Nacionalni stroj" uspel mobilizirati le nekaj deset pristašev "najbolj mračne ideologije v zgodovini človeštva".

Organizaciji proti fašističnemu shodu je med drugim uspelo prisiliti policijo, da je shod "Za združeno Srbijo" prepovedala. Nič več posluha za neonaciste niso imeli niti lastniki prostora, kjer naj bi potekala tribuna Nacionalnega stroja, saj so jim pred dnevi odrekli usluge in prekinili sodelovanje. Nekaj deset neonacistov je tako svoj shod začela v lokalu "Dom vojske Srbije", kjer pa jim niso želeli postreči niti s pijačo.

Veliko dela je imela na dan demonstracij tudi policija, saj je morala kar nekajkrat posredovati, da se nasprotni skupini ne bi soočili iz oči v oči. Pri tem so bili le delno uspešni, saj so se antifašisti nekajkrat spopadli z neonacisti. Najhuje je bilo, ko je antifašistična kolona prišla v bližino Doma vojske Srbije, kjer so bili zbrani neonacisti. Zaradi pirotehničnih sredstev policiji ni uspelo preprečiti obmetavanja s kamenjem in nekaterih drugih fizičnih spopadov. Fašisti so najbolj razjarili antifašiste, ko so začeli ob vzdignjeni desnici vzklikati "Sieg Heil", in ko so razprostrli predelano srbsko zastavo, ki je spominjala na tisto nacistične Nemčije iz druge svetovne vojne. V tem trenutku so stvari ušle kontroli, eden izmed fašistov je bil s "ceglom" zadet v glavo, na kar je policija udrla v Dom vojske Srbije in aretirala vse aktiviste Nacinalnega stroja. 4 osebe so bile prepeljane v bolnišnico, policija pa je pridržala prek petdeset ljudi. Med njimi vseh 44 aktivistov Nacionalnega stroja in tudi nekaj antifašistov. Na Policijo je bilo prepeljanih tudi 11 državljanov Slovaške, ki so prišli podpreti ideje Nacionalnega stroja.

Po informacijah objavljenih v medijih, naj bi srbska policija prepovedala vstop v Srbijo tudi sedmim državljanom Slovenije, ki so se želeli udeležiti fašistične manifestacije.

Ko so se strasti pomirile, so predstavniki različnih organizacij, ki so sodelovale pri organizaciji antifašistične demonstracije, na tiskovni konferenci zahtevali odstop Ministra Policije Dragana Joćiča in uzakonitev prepovedi obstoja in delovanja neonacističnih organizacij.

Novi sad je, kot se za mesto z antifašistično tradicijo spodobi, na provokacije neonacistov reagiral odločno in v svojih načrtih popolnoma uspel. Neonacisti bodo najbrž krepko premislili, če bodo še kdaj poskušali organizirati kaj podobnega v Novem sadu. Izkušnja Novega sada sporoča tudi drugim mestom po svetu, da je fašizem treba zatreti v kali.

-----
Več slik najdete na:

Podrobnejše poročilo na:

Spletna stran antifašistov:
Izjava anarho-sindikalistov:

Predhodna novica: