sobota, 22. december 2007

Novice 22/12/07

Represija nad skvoterji in aktivisti v Furlaniji in Julijski krajini


Udine - Anarhistični kolektiv iz Udin v Italiji, ki je 19 let deloval v znamenitem skvotu - Centro Sociale Autogestito (CSA – Samoupravni Socialni Center) na ulici Volturno v Udinah, je zaradi pritiska oblasti o prisilni izselitvi junija 2006 zasedel/osvobodil novo stavbo. Tokrat ne gre za stavbo v lasti občine, kakor tista v ulici Volturno, temveč za last državnih železnic na ulici Scalo Nuovo.

Anarhisti in anarhistke iz CSA v Udinah, so desetletja mrtvi stavbi železnic povrnili življenje. Tik pred novoletnimi prazniki, pa se je država odločila vrniti udarec. Po letu in pol delovanja v novi stavbi, je 36 anarhistk in anarhistov iz Udin začelo prejemati obtožnice za kaznivo dejanje nezakonite zasedbe. Na območju pokrajine Furlanija - Julijska Krajna, je to novi začetek represije proti aktivistom. Istočasno so namreč prispele tudi obtožnice proti 9 aktivistkam in aktivistom, med njimi članicam in članom FdCA (Federacije anarho-komunistov), za zasedbo, ki so jo leta 2006 izvedli v Pordenonu.

Represija nad aktivisti v Italiji je samo nova epizoda družbenega konflikta, ki se odvija na globalnem nivoju. Boj za avtonomne prostore je skupen boj za svobodo in dostojno življenje! Ker je sistem povezan globalno, je tudi naš boj globalen!


-----
Pismo podpore in solidarnosti tovarišicam in tovarišem anarhistkam in anarhistom iz teritorija FJK

Zasedba? OSVOBODITEV!!!

Država se je ponovno odločila pokazati svoj osnovni smisel obstoja – obramba kapitalističnega sistema in kapitalističnih odnosov – in to za vsako ceno – z ustvarjanjem deliktov, ki v našem razumevanju svobodne in dostojanstvene družbe ne obstajajo. Država je napadla tovariše/ice anarhiste/ke iz Udin in Pordenona. Več kot 40 jih v teh dneh prejema obtožnice za zasedbo, čeprav je njihova edina krivda ta, da so osvobodili propada in nepremičninskih špekulacij družbeno mrtve prostore.

Tovariši/ce CSA in tovariši/ce FdCA so del svetovnega gibanje vseh tistih, ki verjamemo, da se je potrebno za svobodni svet boriti, ker pravice niso podeljene za mizo političnih kompromisov, temveč nam pripadajo. Kakor nam pripadajo prostori, ki jih samoupravljamo in ki jih lastniki imenujejo nezakonite zasedbe.

Pravi zasedniki in profiterji so država in kapital, dve strani istega kovanca, ki zatira ljudstva sveta in lokalno prebivalstvo, da bi reproduciral sistem kapitalizma. Oni so tisti, ki zasedajo Afganistan in Irak, oni so tisti ki zasedajo in uničujejo lokalne teritorije s projekti družbenega in okoljskega onesnaževanja kakor so TAV, Peti koridor, plinovodi, centri za tujce, baze ZDA/NATO...

Zato tu kričimo našo solidarnost za nove osvoboditve prostorov zasedenih s strani kapitala, za ustvarjanje samoupravnih družbenih prostorov. Glasno kričimo tudi proti represiji in državnemu nasilju!


Kolektiv [A] Infoshop

22. december 2007, AKC Metelkova Mesto, Ljubljana, Slovenia


-----
Occupazione? LIBERAZIONE!!!
Lettera di supporto e solidarietà ai/alle compagni/e anarchici/e del territorio FVG

Lo stato ha deciso di mostrare un altra volta quale sia la sua principale ragione di vita - la difesa del sistema e delle relazioni capitaliste - e ciò ad ogni costo - pur di fabbricare delitti non esistenti nella nostra concezione di una società libera e degna, lo stato si è mosso contro i compagni e le compagnie anarchici/e di Udine, di Pordenone e di Trieste. In tutto sono più di 40 che in questi giorni stanno ricevendo denunce per occupazione anche se la loro unica colpa è di aver liberato dal degrado e dalle speculazioni immobiliari dei luoghi socialmente morti. I compagni/e del CSA e i compagni/e del FdCA fanno parte di un movimento mondiale di tutti quelli che credono che per un mondo libero bisogna lottare perché i diritti non sono regalati ad un tavolo di compromessi politici ma ci appartengono. Cosi come ci appartengono i posti che autogestiamo e che i padroni chiamano occupazioni illegali.

Invece i veri occupatori e approfittatori sono lo stato e il capitale le due face della stessa medaglia che opprime le popolazioni del mondo e quelle locali per la riproduzione del sistema capitalista. Sono loro che stano occupando l'Afganistan e l'Iraq, sono loro che occupano e distruggono i territori locali con progetti di inquinamento sociale e ambientale in stile TAV, Corridoio 5, rigassificatori, CPT, basi USA/NATO ...

Con la nostra occupazione-liberazione degli spazi diciamo NO a questa logica e a queste relazioni di proprietà e dominio!

Perciò qui gridiamo la nostra solidarietà per nuove liberazioni di spazi occupati dal capitale, per la creazione di spazi sociali autogestiti.

Collettivo del A-infoshop

22. dicembre 2007, AKC Metelkova Mesto, Lubiana, Slovenia


-----
Več informacij o dogajanju lahko najdeš in zahtevaš tukaj:
Ecologia Sociale - CSA Udine

Spletna stran Federacije anarho-komunistov:
FdCA

-----
Sorodne zgodbe:
Skvotiranje
Represija

Ni komentarjev: