ponedeljek, 22. oktober 2007

Novice 21/10/07

Študenti zasedli avlo Filozofske fakultete in odprli Avtonomno tribuno


Ljubljana - Študentke in študenti so v sredo, 17. oktobra 2007, ponovno zasedli [1] avlo Filozofske fakultete, da bi odprli prostor za javno razpravo, in da bi idejo o avtonomiji univerze in pravico do svobodnega razmišljanja prelevili v prakso.

Tako je potekala še ena Avtonomna tribuna - tokrat pod naslovom "Blišč in beda študentskega življenja". Tribune se je udeležilo lepo število študentk in študentov, ki so v težavnem ambijentu (glasnost hodnikov) naslovili številna pomembna vprašanja in začrtali nekatere načrte za aktivnosti avtonomnih študentov v prihodnjih tednih.

Že sam prostor za Avtonomno tribuno - bučna avla FF - je nakazoval, v katero smer bo diskusija šla na začetku - pomanjkanje prostorov za študentsko dejavnost in prostorska problematika na FF in drugih fakultetah. Študenti Avtonomne tribune so bili mnenja, da morajo fakultete zagotoviti študentom avtonomen prostor, kjer bodo lahko izven uradnega študijskega procesa kreirali in materializirali svoje ideje. Študentje menijo, da je tak prostor pravica in lahko močno pripomore k študentski aktivnosti na številnih področjih. Tokratna Avtonomne tribune je tako sprejela sklep, da je potrebno organizirati kampanjo za take prostore po posameznih fakultetah, vendar v skupni akciji. Tako bodo študenti FF že v prihodnjih dneh spisali zahtevo po takem prostoru za vodstvo FF, upajo pa, da se jim bodo v kampanji za avtonomne prostore študentov pridružili tudi na drugih fakultetah.

Veliko se je ponovno govorilo tudi o načrtovanih reformah visokošolskega študija in samem univerzitetnem prostoru. Študenti so izpostavili svoje skrbi glede načrtovane privatizacije šolstva, ki so jo povezali s širšimi trendi privatiziranja javnega prostora. V glavnem so bili udeleženci tribune skupnega mnenja, da je brezplačna izobrazba pravica za vse, ter da je potrebno zagotoviti kakovostno javno šolstvo in omogočiti dostop vsem mladim tudi v prihodnje. Glavne skrbi so povezane z družbenim razslojevanjem in posledično slabšimi pogoji za študij in življenje tistih, ki so v slabšem socialnem položaju. Študenti se ne strinjajo tudi z delitvijo univerzitetnega prostora na naravoslovje in družboslovje/humanistiko ter s to delitvijo povezanimi neenakostmi. Zaradi teh in drugih pomislekov glede vodenja Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in raziskovalno dejavnost, so se študenti na Avtonomni tribuni odločili, da napišejo odprto pismo novi ministrici, ji v njem postavijo pomembna vprašanja in izpostavijo temeljne zahteve ter skrbi glede reform visokošolstva.

Nazadnje je Avtonomna tribuna odprla tudi vprašanje splošne družbene situacije, aktualnih sindikalnih zahtev in napovedanih delavskih demonstracij. Študente predvsem skrbijo slabe možnosti za zaposlitev ter nehvaležna situacija na trgu dela, ki ponuja le brezposelnost ali pa negotovo, prekerno delo. Ponovno je bila na dnevnem redu tudi problematika družbenega razslojevanja, ki vedno več ljudi potiska čez rob revščine in izključuje iz dostojnega družbenega življenja. Zaradi teh in drugih dejstev, so se na Avtonomni tribuni odločili, da se vključijo v javno razpravo o tej problematiki ter navežejo stik s sindikalisti, ki se borijo za izboljšanje situacije. Tako bo Avtonomna tribuna že jutri - v torek, 23. oktobra 2007, sodelovala na javni tribuni "Mladi in sindikalizem", ki jo ob 18h organizirajo na Fakulteti za družbene vede, načrtuje pa se tudi organizacija avtonomnega študentskega protesta - v podporo delavskim demonstracijam - 16. novembra 2007 v Ljubljani.

Avtonomna tribuna odpira prostor za diskusijo in načrtovanje aktivnosti vsak ponedeljek, ko v Infoshopu na Metelkovi od 19h dalje potekajo srečanja/sestanki Avtonomne tribune.

V torek, 23. oktobra 2007, se Avtonomna tribuna ob 16h zbere pred zgradbo Univerze na Kongresnem trgu v Ljubljani, da se družno udeleži javne tribune "Mladi in sindikalizem", ki se ob 18h začne na FDV.

-----
Poglej slike:
Fotoarhiv

Več o Avtonomni tribuni lahko najdeš na:
Blog Avtonomne tribune

V diskusijo se lahko vključis na:
Forum Avtonomne tribune

Predhodne zgodbe najdeš na:
Avtonomna tribuna

Sorodne zgodbe najdeš na:
Študenti

Ni komentarjev: