sreda, 28. januar 2009

Novice 28/01/09

RAZPRAVA »NA MEJI / RASPRAVA NA GRANICI« …


… oziroma ali je možno vzpostavljati čezmejne postnacionalne skupnosti na prostoru, ki ga bistveno določajo in sooblikujejo nacionalne meje ter schengenski režim?

Petek, 30. januarja, na FDV (Kardeljeva ploščad 5) med 11. in 17. uro
Sobota, 31. januarja, v SC Rog (Trubarjeva 72) med 12. in 18. uro


Položaj delavcev migrantov v Republiki Sloveniji je le eden od simptomov strukturnih sprememb, ki jih je Slovenija doživela na svoji poti od razpada Jugoslavije, preko tranzicije do vstopa v Evropsko unijo. Prilagajanje neoliberalnim tržnim zahtevam ter vsebinskim in formalnim načelom demokratične ureditve je vplivalo na spremembe, ki so imele posledice za mnoge segmente družbe. Med drugim so zahtevale reorganizacijo upravljanja s populacijami (vprašanje oblikovanja državljanskega telesa, manjšin, tujske zakonodaje ipd.), sočasno pa se je odprlo tudi vprašanje možnosti sodelovanja v javnem (vprašanje političnega pluralizma, oblik in načinov delovanja civilne družbe ter njenih formalnih in neformalnih institucij, možnosti in prostorov političnega udejstvovanja, avtonomnih gibanj ter samoorganizacije ipd.).

Tovrsten proces ni značilen zgolj za Slovenijo, ampak je zajel tudi ostale prostore nekdanje Jugoslavije. Nekoč skupni prostor je danes fragmentiran na več držav (in družb), ki se soočajo s problemi tranzicije, z vključevanjem v evropske integracije, z vprašanji preteklosti in spomina ter z vsebinami lastne državnosti. Zato bomo v okviru razprave Uninomada iz različnih zornih kotov obravnavali možnosti vzpostavitve odprte skupnosti na meji: tako na schengenski meji kot na mejah, nastalih v procesih razkroja moderne politične skupnosti (nekdanje SFRJ) ter hierahične integracije novo nastalih enot v politično obliko globalizacije, ki je sledila secesiji. Zastavljamo si vprašanje političnega dispozitiva, ki omogoča oblikovanje odprtih postancionalnih skupnosti na mejah, ki se nenehno projicirajo v notranjost okolij, v katerih živimo. V tovrstni skupnosti vidimo alternativo evropski obliki apartheida.


PROGRAM:

Petek, 30. januar 2009: Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

11.00 - 13.30

Moderatorka: Barbara Beznec

Olivera Milosavljević (izredni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu): Kultura sečanja i politika identiteta.

Djokica Jovanović (izredni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu): Ideološka upotreba nacionalnog mita u Srbiji.

Sara Pistotnik (Socialni center Rog): Izbris kot simptom tranzicije.

Husein Oručević (OKC Abraševic – urednik abrasmedia.info): Nacionalizam rastače pokušaje drugačijeg podruštvljavanja.

Elvis Fejzić (asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu): Osvrt na diferentna poimanja granice i migracija.

Polona Mozetič (Socialni center Rog): Tranzicija delavskih domov v Sloveniji.

Andrej Kurnik (Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani): Aktivistično soraziskovanje.

Amir Hodžić: Predstavitev projetka “Migration in the Central and South-East European Region, a new perspective: queer migration”.


14.30 – 17.00

Moderatorka: Barbara Beznec

Edin Delić (Sindikat visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona): Regionalna saradnja kao instrument jačanja sindikalne zaštite zaposlenika.

Zlatan Begić (Pravni fakultet u Tuzli): Pravni okvir zaštite radničkih prava u Bosni i Hercegovini.

Noa Treister (Citizens of Europe): Predstavitev projekta “Povratak Gastarbajtera”.

Ivan Zlatić (Freedomfight): Predstavitev projekta “Glas radnika”.

Branislav Markuš (Gibanje RAVNOPRAVNOST in Anketni odbor za ugotavljanje razlogov za stečaj Šinvoza): Boj delavcev – delničarjev v Jugoremediji, Zrenjanin.

IWW- Nevidni delavci sveta (Bojan Nobilo, Mirnes Alikadic, Armin Salihovic, Aigul Hakimova): Predstavitev iniciative IWW.Sobota, 31. januar 2009: Socialni center Rog, Ljubljana

12.00-14.30

Moderator: Andrej Kurnik

Vedran Horvat: "Re-inventing Solidarity in Balkans: political/NGO activism as transnational social space".

Barbara Beznec (Socialni center Rog): Pomen in vloga socialnih centrov.

Hajrudin Hromadžić (zunanji sodelavec - predavatelj na Institutum Studiorum Humanitatis v Ljubljani in na Filozofskom fakultetu Sveučilišta v Zagrebu).

Irfan Beširević (Socialni center Rog) in Aleksandar Todorović (CIIA): Izbrisani.


15.30-18.00

Praktični predlogi, mreženje, komunikacijska orodja, povezovanje.


-----
Več informacij na:
Tovarna ROG

torek, 27. januar 2009

Novice 27/01/09

Ponovno zavzemimo Cox 18, knjižnico Calisca in arhiv Primo Moroni!


Milano - 22. januarja, ob 7. uri zjutraj, je okoli sto policistov vstopilo in počistilo skvot Conchetto, ki je bila zasedena pred 33 leti in v kateri se je od leta 1971 nahajala Knjižnica Calisca in dragoceni zgodovinski Arhiv Primo Moroni. Odziv mesta je bil takojšen, saj se je v kratkem času pred policijo zbralo veliko aktivistov, prijateljev in ljudi iz soseske. Jasno je, da gre za nelegalno intervencijo, ki ne upošteva sodnega procesa, ki ga je julija 2008 sprožila občina, da bi ponovno pridobila stavbo. Podžupan De Corato, ki že od nekdaj napada vse nekonformistične realitete v mestu, je krivdo za operacijo prevalil na policijskega komisarja in prefekta. Pravni zastopnik je bil obveščen šele potem, ko se je akcija že začela. Verjetno pa to sploh ni pomembno, saj je splošno znano, da je glavni cilj občine, da prepreči izgubo stavbe in dragoceno zemljo na kateri stoji. Gre za izključno gospodarske razloge, ki nikakor niso dovolj, da se upraviči policijsko akcijo.

Skvot je zapečaten, vsa stvari v notranjosti pa zasežene, vključno s knjigami in publikacijami knjižnice in arhiva. Skvot Conchetta, knjižnica Calusca in Arhiv Primo Moroni predstavljajo pomemben del mestne zgodovine, saj gre za dokaz o obstoju realnosti, ki se ne podrejajo logiki kapitala. Gre pa seveda tudi za mnoge ostale skvote, brezplačne prireditve in prostore svobodne izemnjave. Njihovo preživetje predstavlja preživetje svobode delovanja, da postanemo gospodarji lastnih življenj in da nas ne razvrščajo v skupine glede na to, koliko denarja lahko ali mislimo zapraviti.

Boj še traja in ne bomo se podredili profitni logiki. Zahtevajo, da smo podrejeni potrošniki, ki se jih lahko kupi, se jim ukazuje in ki vedno prikimavajo, toda ostali bomo, kar smo pokazali: izvirni, komunikativni in nekonformni.

Pozivamo vse, da stopijo na to pot, ki je skupna.

-----

Več informacij:
Izjava in zadnje informacije

IMC UK

torek, 6. januar 2009

Novice 04/01/09

Državno nasilje v Gazi
Izrael aretiral tudi 18 anarhistov


Izrael nadaljuje z genocidno ofenzivo v Gazi, v kateri je v desetih dneh umrlo več kot 500 Palestincev, med njimi predvsem civilisti, ter nekaj Izraelcev, pri čemer je bilo ranjenih
več kot 3000 prebivalcev Gaze.

Da mora Izrael končati svoj morilski pohod, so s petkovimi protesti pred letalsko bazo v severnem Tel Avivu pozvali tudi anarhisti iz združenja Anarchists against the wall (Anarhisti proti zidu).

Na protestu so blokirali vhod stavbe, nosili bele maske ter bili prekriti z umetno krvjo. Pred bazo so se ulegli na tla ter se pretvarjali da so mrtvi, saj so želeli pilotom, ki daleč iz zraka spuščajo bombe kot v videoigrici pokazati, kakšne so realne posledice njihovih dejanj.
Po približno desetih minutah so jih zajeli izraelski policisti ter aretirali vseh 18 protestnikov, ki so sodelovali v blokadi. Aretirali so jih pod pretvezo, da protest ogroža red v vojnem stanju, sodnik pa jim je odredil vikend v zaporu.


Kljub vsemu je za četrtek že napovedan nov protest Anarhistov proti zidu.


Posnetek akcije dobite tu.


Za več informacij in press release
Anarhistov proti zidu glej tu.

Spletna stran
Anarhistov proti zidu.