nedelja, 9. november 2008

Novice 06/11/08

Kdor ima veliko znanja... vidi dosti sranja


Zagreb - Takšne in podobne izjave so odmevale po zagrebških ulicah. Po teh so se sprehodili študentje in njihovi podporniki v boju proti komercializaciji šolstva in znanja. V začetku protestnega shoda so poudarili, da so šli na ulice, ker ne želijo končati na cestah.

Hrvaški kolegi opozarjajo na problem šolnin, ki jih plačuje vsaj dobra polovica hrvaških študentov. Zahtevajo zakon, ki bo poskrbel za brezplačno izobraževanje. Hkrati predlagajo, da se javna sredstva prerazporedijo v korist javnega šolstva.

Skratka, šolnine so postale nova tržna niša, ki so jo banke pogoltno zajahale. S prvimi informacijami ob vpisih dobijo študentje v paketku še reklame za kredite pri različnih bankah. Kako priročno.

5. november je bil oklican za mednarodni dan omenjenega boja, kjer so v imenu istega cilja organizirali protestne shode v več kot 20 državah sveta. Danske ni bilo med njimi. Zakaj ne? Danci so že izborili tisto, za kar se borijo drugod - za brezplačno visoko šolstvo.

Protesta v Zagrebu se je udeležila delegacija Avtonomne tribune in koprski študenti. Omenjeni so z izjavo podprli kolege z druge strani meje. V izjavi so poudarili, da je boj proti privatizaciji šolstva in uničevanju avtonomije tega prostora skupen. Isto izjavo so na dan mednarodnega boja proti privatizaciji šolstva Tribunaši poslali še slovenskemu Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Zagrebškega protesta so se udeležili profesorji fakultet, ki aktivizem študentov podpirajo, kakor tudi člani Velikega zbora Neodvisnega sindikata znanosti in visokega šolstva.

V rdeče črnih barvah so moč protestnega vala okrepili še pripadniki MASA - Mreže anarhosindikalistov in anarhosindikalistk [Izjava MASA-e]. Ti so v svoji izjavi odkrito in celovito skritizirali hrvaški Študentski zbor. Označujejo ga za tamponsko cono med študentsko populacijo in vlado. Služil naj bi za iluzijo legitimnosti in konsenza med omenjenima stranema, hkrati pa temelji na hierarhiji in samovolji.

Med shodom so pozdravili demonstracije kolegov s Pule. Tudi tam so se odločili narediti konec apatiji. Borba pa je šele v nizkem startu.

Ker so proteste prijavili študentje filozofske fakultete, je bilo spremstvo policije zelo nežno in nevsiljivo. To se je na železniški postaji v Zagrebu obrnilo v zadnjih minutah pred odhodom. Člana Avtonomne tribune je ustavila skupina policistov in si poželela 200 HRK zaradi pitja alkoholne pijače na javnem mestu. Ker je bil takrat borbeni duh v malce nižji prestavi, je bil postopek hitro končan.

-----

Izjava Avtonomne tribune ob mednarodnem dnevu akcije proti komercializaciji izobraževanja

UNIVERZE NE DAMO, ŠTUDIJ JE ZA VSE!


Študentke in študenti, združeni v Avtonomno tribuno, naš boj proti nameram vlade, da za študij uvede šolnine, privatizira univerzo in si jo v vseh pogledih podredi, že dolgo razumemo kot del globalnega boja proti privatizaciji javne sfere. Zato se tudi danes pridružujemo našim tovarišicam in tovarišem po vsem svetu, ki pravijo Dovolj! izkoriščanju, privatizaciji, komercializaciji in uničevanju avtonomije univerze.

Študij mora biti dostopen vsem, tudi tistim z najnižjimi dohodki. Vlade po vsem svetu pa pod bolonjskimi pretvezami o odprtosti študijskega prostora in prilagajanju delovne sile gospodarskim potrebam načrtujejo reforme, ki ne vodijo v družbo znanja, temveč v družbo, kjer je znanje privilegij bogatih. Mi se profitu kapitala ne podrejamo in nočemo vsrkavati aplikativnega znanja, ki nas usposablja zgolj za nadaljnje izkoriščanje in pokornost. Za nas je situacija jasna: univerza ni podjetje in znanje ni blago. Brez znanja, ki je producirano svobodno in avtonomno, ni svobode. Jasno nam je, zakaj oblastem in kapitalu to ne diši. Oni namreč potrebujejo pridnega državljana, ki po svetu hodi s plašnicami neukosti in oborožen s plitvimi propagandnimi floskulami. Naše znanje ni in ne bo podrejeno zakonitostim prostega trga. Znanje mora odgovarjati interesom študentov, profesorjev in celotne družbe, ne pa kapitalu in njegovim političnim vazalom.

Pohlep za profitom je viden tudi v nebrzdanih poskusih privatizacije javnega zdravstva, transporta, komunikacij itn. Neoliberalni kapitalizem napada vse sfere družbenega življenja, jih podreja logiki trga ter s tem prilagaja interesom kapitala. Priča smo procesu privatizacije, ki demontira socialno državo in uničuje javni sektor, javne dobrine pa pogojuje s kupno močjo. Dostop do javnih dobrin bo v bodoče odvisen zgolj od materialnega stanja posameznika, kar bo razlike med bogatimi in revnimi še zaostrilo, družbena protislovja pa bodo postala še bolj očitna.

V zadnjih tednih tudi najbolj gorečim vernikom kapitala postaja jasno, da je neoliberalizem propadel projekt. Sedaj klečeplazijo pred državo in prosijo za posojila, da rešijo svoje ozke korporativne interese, pri čemer bodo delavke in delavce še naprej gnali na in čez rob revščine. Mi smo njihovo igro že zdavnaj spregledali in zato nasprotujemo tako posegom države, kot tudi posegom kapitala, ki vse bolj očitno kažeta, da delujeta z roko v roki, v vse sfere javnega in skupnega. Kapitalizem ustvarja družbeno neenakost in vzpodbuja družbeno razslojevanje. Med ljudi seje bedo in negotovost. V takih razmerah se vzpostavljajo strah ter nove oblike revščine.

S povezovanjem in solidarnostjo z drugimi skupnostmi v uporu po vsem svetu študentke in študenti Avtonomne tribune preko našega boja že danes definiramo drugačne odnose, razmišljamo o spremembah in s tem gradimo alternative. Prav tako pa se vseskozi zavedamo, da bo resnično osvoboditev prineslo šele dokončno uničenje kapitalističnega načina produkcije in postavitev novih temeljev, ki bodo rezultat skupnih naporov bojujočih se subjektov.


ŠTUDIJ JE PRAVICA!
O PRAVICAH SE NE POGAJAMO!
PRAVICE SO IZBORJENE, NE PODELJENE!

Avtonomna tribuna

Ljubljana, 5. november 2008

-----
Še nekaj slik iz protesta v Zagrebu:-----
Sorodne zgodbe:
Spletne strani nekaterih sodelujočih skupin:
Izjava MASA-e ob mednarodnemu dnevu akcije proti komercializaciji izobraževanja:

Ni komentarjev: