sobota, 22. marec 2008

Novice 22/03/08

Poziv k podpisu podpore avtonomni, svobodni in samoupravni uporabi nekdanje tovarne Rog!


Ljubljana - Tovarna Rog, četrtek, 20. marec ob 22.30. Ljubljanski župan Zoran Janković se odloči za nepričakovan obisk. Uporabnikom, ki so tedaj v Rogu, sporoči, da bo v pol ure odredil izpraznitev in zapečatenje Roga. Na vprašanje, kaj je povod njegove odločitve, odgovori, da so uporabniki kršili dogovor z MOL, da nihče ne sme bivati v tovarni. Vzrok njegove odločitve naj bi bilo gostovanje »Bratov svobode«, nemškega srednjeveškega rokodelskega ceha, ki ima ta vikend kongres v Rogu. Gre za staro združenje, katerega absolventi morajo za pridobitev obrtnega certifikata v različnih krajih več mesecev s svojim delom prispevati k javnemu dobru in so zaradi svojega plemenitega poslanstva z dobrodošlico sprejeti povsod po Evropi. Ker je gostovanje tovrstnih skupnosti v skladu s poslanstvom odprtega Roga, je županova zahteva, da jim uporabniki in uporabnice Roga odrečemo gostoljubje, nemogoča.

Rog proti Bratom svobode ne bo postavil zidov. Proti njim ne bo naščuval varnostne službe ali policistov. Svet zidov, varnostnih služb, izključevanj in diskriminacije je svet župana Jankovića. Rog je drugačen svet. V njem so mnogi končno našli prostor, kjer se lahko svobodno izražajo. Mnogi so v njem našli dostojanstvo in vrednost svojega življenja. Torej vse tisto, kar jim svet župana Jankovića odreka. O tem priča bogat program, izjemna bera dogodkov in izjemna družbena angažiranost Roga, o čemer se je mogoče prepričati na spletnih straneh www.tovarna.org in www.njetwork.org.

Napad župana Jankovića na Rog je obenem simbolen in realen. Formalen vzok izbruha samovolje in avtoritarnosti je gostovanje Bratov svobode. Resničen razlog pa je sovraštvo do vseh oblik ustvarjalnega življenja, ki aktivno zavračajo, da bi se podredile oblasti podjetja MOL - podjetja, v katerem peščica samovoljnih in avtoritarnih mogočnežev tepta svobodo izražanja, človekovo dostojanstvo in raznolikost.. Gre za načrtno uničevanje redkih možnosti avtonomnega in samodoločnega delovanja posameznikov in skupin, ki zavračajo, da se dela zgolj tisto, kar od njih pričakuje hegemonski model organizacije družbenega življenja. Za menedžersko ideologijo mestnih oblasti je že sam obstoj tovrstne možnosti drugačnega ustvarjanja problematičen.

Zato je pomembno, da podprete svobodno, samoupravno in avtonomno uporabo prostorov Roga. Uprite se zoper uničenje enega redkih prostorov, v katerem so mogoče drugačne oblike skupnega delovanja in življenja. S svojim podpisom in drugimi oblikami podpore sporočite, da to mesto, ta dužba in ta svet potrebujejo prostore, kakršen je Rog.

Prosimo vas, da na županov elektronski naslov in faks pošiljate sporočila podpore Rogu. Podporo boste v kratkem lahko izrazili v obliki podpisa peticije tudi na spletni strani www.njetwork.org.

Začasni uporabniki in uporabnice Roga


Ljubljana, 21. marec 2008.


-----
Predhodne in sorodne zgodbe:
Skvotiranje

Spletna stran skupnosti ROG:
Tovarna Rog

Ni komentarjev: