petek, 11. januar 2008

Novice 11/01/08

Zaprite Guantanamo!


Ljubljana - Na ljubljanskih ulicah je Amnesty International Slovenije ob 6. obletnici prvih premestitev ujetnikov iz Afganistana v Guantanamo pripravila protestni shod [1 2], ki se ga je udeležilo nekaj več kot 50 ljudi. Na protestnem shodu so od ameriške vlade zahtevali zaprtje Guantanama.

V teh letih je ta center za pridržanje v ameriški vojaški bazi v zalivu Guantánamo na Kubi postal simbol pridržanj za nedoločen čas, nespoštovanja pravic pridržanih v postopkih ter mučenja in drugega okrutnega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja.

Vodja kampanj in medijev pri AIS Metka Naglič je za STA povedala, da Amnesty International ugotavlja, da je Guantanamo "novodoben simbol nepravičnosti". Pri tem je izpostavila dva vidika. Guantanamo naj bi bil po njenih besedah po eni strani center, kjer so ljudje dolgotrajno pridržani, ne da jih česa obtožili oziroma jim omogočili pošteno sojenje. Po drugi strani pa naj bi tam mučili oziroma okrutno nečloveško ravnali z ujetniki. Ti so izpostavljeni izolaciji oziroma osami in žalitvi zaradi verske usmerjenosti, je pojasnila Nagličeva.

Med drugim je opozorila, da je kar 80 odstotkov ujetnikov v Guantánamu zaprtih v samicah, brez oken, vsiljena jim je neprekinjena fluorescenčna svetloba, izpostavljeni so neprestani glasni glasbi, izpostavljanje nizkim temperaturam in drugim oblikam mučenja. Oblika mučenja pridržanih v Guantánamu je tudi siljenje v dolgotrajne prisilne drže. Udeleženci protesta so zato simbolično izrazili svoje nasprotovanje mučenju in pa solidarnost z žrtvami mučenja, tako da so vsi za nekaj minut pokleknili.

Amnesty International od ameriških oblasti zahteva, da ujetnikom v Guantanamu omogočijo pošteno sojenje oziroma jih spustijo na prostost. Protestniki v Ljubljani so se danes pridružili 30 sekcijam po svetu, ki pripravljajo ulične akcije oziroma shode v ta namen.

Generalna sekretarka Nataša Posel je v nagovoru med potjo do ambasade ZDA v Ljubljani spomnila, da so bili leta 2002 prvi ujetniki "vojne proti terorizmu" premeščeni iz Afganistana v ameriško vojaško bazo v zalivu Guantanamo. Povedala je, da so bili pokriti s kapucami, vklenjeni in zvezani "kot tovor". Od takrat je bilo v Guantanamo pripeljanih več kot 750 ujetnikov, državljanov 45 različnih držav, je še pojasnila. Med njimi je izpostavila otroke, stare 13 let, ter ljudi, ki so bili "enostavno na napačnem kraju ob napačnem času", ter množico posameznikov, "predanih v zamenjavo za nagrade tisočih dolarjev".

"Države se poslužujejo praks, ki jih prepoveduje mednarodno pravo, te prakse pa skušajo opravičiti kot sredstvo nacionalne varnosti", je opozorila Poselova in poudarila, da Amnesty International obsoja teroristična dejanja, ki so v zadnjih letih prizadela tisoče ljudi. Proti terorizmu se je mogoče boriti s pravnimi sredstvi ter ga premagati ob upoštevanju prava človekovih pravic, je še dejala.

Nekateri protestniki so opozorili, da tudi Slovenija ni nedolžna v tej zgodbi. Transparent z napisom "Slovenija ima 2x Guantanamo - Postojna (center za tujce), Cerklje (NATO baza)" [3] je jasno potegnil vzporednice med metodami boja proti terorizmu in drugimi oblikami sodobnega nasilja, ki ga izvajajo "demokratične" države.

Shod se je zaključil pred ameriškim veleposlaništvom. Tam je AIS predala pismo z zahtevami AI za zaprtje Guantánama, in sicer na transparenten način in upoštevaje mednarodno pravo človekovih pravic. Predstavniki AIS se bodo sicer sestali s predstavniki ameriške ambasade prihodnji teden.

AI poleg zaprtja centra za pridržanje Guantánamo med drugim od ameriške administracije zahteva, da takoj in dokončno prenehajo s programom tajnih pridržanj ter zaprejo vse objekte za tajna pridržanja, ne glede na to, kje so. Prav tako AI zahteva, naj takoj izpustijo vse pridržane v okviru 'vojne proti terorizmu', vključno s tistimi v Guantánamo, ki niso obtoženi ali se jim ne sodi. Tiste, ki jim bo sojeno, pa obtožijo konkretnih in z zakonom predvidenih kaznivih dejanj in jim zagotovijo pravičen postopek pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem. Smrtna kazen ne sme biti izrečena.

"Ameriške oblasti naj obljubijo, da ujetniki ne bodo povrženi nezakonitim prevozom med državami (izredne izročitve), tajnim pridržanjem in prisilnim izginotjem."

"Ameriške oblasti morajo vzpostaviti pravičen in transparent postopek, v katerem naj se za vsakega ujetnika, ki naj bi ga izpustili, ugotovi, ali se lahko varno vrne v svojo državo ali pa je treba najti kakšno drugo rešitev."

"Prav tako je izredno pomembno, da ameriške oblasti ne dopustijo uporabe informacij, pridobljenih z mučenjem ali drugim okrutnim, nečloveškim ali ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem."

-----
Spletna stran Amnesty International:
Amnesty International Slovenija

Poglej fotografije iz protesta:
Amnesty blog
Ime labirinta

Video iz protesta:
Youtube

Ni komentarjev: