četrtek, 19. julij 2007

Novice 19/07/07

Nov napad države na Avtonomni kulturni center Metelkova mesto


Tržni inšpektor Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije je 6.7. 2007 opravil inšpekcijski pregled na lokaciji Avtonomnega kulturnega centra Metelkova mesto (AKC MM). Kot izhaja iz odločbe je ugotovil, da Jalla Jalla nima »potrebnih dovoljenj za obratovanje gostinskega obrata« ter »odredil zaprtje prostora«. Dovoljenj za obratovanje, kot jih je zahteval inšpektor, pa že vrsto let ni mogoče pridobiti zaradi neurejenega pravnega statusa AKC MM in nerazumevanja delovanja AKC MM s strani oblasti. Država pričakuje, da se AKC MM drži njenih predpisov, a ji hkrati ni pripravljena prepoznati njenega izjemnega družbeno-kulturnega pomena in pomagati pri ureditvi njenega pravnega položaja, za kar si Metelkova prizadeva. Zadnji obisk inšpekcije in njeno dejanje proti enemu od prostorov na Metelkovi zato v skupnosti Metelkove razumejo kot nov napad države na AKC MM kot celoto.

Avtonomni kulturni center Metelkova mesto je središče mednarodno uveljavljene in priznane alternativne kulture in umetnosti ter tako za Ljubljano in Slovenijo posebnega pomena. Nad neodvisno infrastrukturo AKC MM ter njenim kulturnim in umetniškim utripom so navdušeni tako domači obiskovalci in ustvarjalci dogajanja na AKC MM kot tudi številni turisti in tuji študentje. Celoten kompleks AKC MM je v preteklosti prejel že več mednarodnih nagrad. "Zaradi svojega izjemnega kulturnega in družbenega pomena si AKC MM zasluži zaščito in ohranitev svojega avtonomnega statusa", so prepričani v skupnosti Metelkove.

Za avtonomno in svobodno delovanje Metelkove kot kulturnega centra so potrebna finančna sredstva. Ker so javna sredstva za izvajanje kulturno družbenega programa omejena, so ustvarjalci na Metelkovi doslej prav s prodajo pijače pokrivali stroške za kulturno-umetniške programe. S prepovedjo prodaje pijač na AKC MM bi njeni ustvarjalci ostali brez pomembnega dela sredstev za svoj program. Izpad teh sredstev pa je tudi predmet pogovora z Mestno občino Ljubljana (MOL), kot tudi pričakovanih pogovorov z državo. S pošiljanjem inšpekcijskih služb na AKC MM pa delovanje države načrtno omejuje neodvisno delovanje, ogroža izvajanje programa in postavlja pod vprašaj obstoj AKC MM.

V zadnjih letih potekajo dogovarjanja z MOL, ki naj bi pripeljala, do postopnega urejanja pravnega statusa. AKC MM ne zahteva, da zanjo ne veljajo državni predpisi temveč pričakuje, da bo država glede odprtih vprašanj pripravljena prisluhniti in omogočiti prehodno obdobje, do ureditve statusa. V skupnosti Metelkove menijo, "da bi morala oblast v Sloveniji prenehati z zatiranjem in napadi na AKC MM; razumno bi bilo, da bi oblast ravnala v duhu dobrega vladanja in celovito pristopila k ureditvi našega statusa, pri katerem bi, kot je značilnost demokratičnih družb, obvezno sodelovali tudi sami", so še zapisali v izjavi za javnost.

Zadnji napadi na avtonomno kulturno produkcijo niso nič novega, saj se Metelkova že lep čas sooča z različnimi pritiski, ki jih izvajata tako mestna občina, kot tudi država. Poleg inšpekcijskih služb, ki delujejo zoper "spremljajoče" dejavnosti Metelkovskega programa, je država v zadnjem času aktivna tudi zoper infrastrukturo, ki svobodno in neomejeno raste in se razvija v centru Metelkove. Spomnimo se le najbolj odmevnega primera, ko so "zaradi črne gradnje" porušili celotni objekt Male šole, ki je bil produkt izjemnega kulturnega dela in mnogih naporov. Na prostoru Male šole danes stoji Osnovna šola, ki simbolično sporoča nepokorščino Metelkove državi. V zadnjem času pa se Metelkova sooča tudi s številnimi obiski policije, ki tam prosto po Prešernu izvaja različne aktivnosti.

Tako metelkovski aktivisti, kot tudi njeni podporniki, se dobro zavedajo, da bo boj za ureditev statusa in ohranitev avtonomije še zelo dolg. Zaradi tega razprave o strategijah boja že dlje časa potekajo, v času obletnice v septembru pa se pripravlja tudi tro-dnevna delavnica, katere namen bo razjasniti vizijo Metelkove in postaviti jasen načrt za izpolnitev teh vizij.

-----

Uradni portal Avtonomnega kulturnega centra Metelkova mesto:
AKC Metelkova mesto

Ni komentarjev: